zoo0024.gif
tekst: Roman Goryński


Wizytacja księdza BiskupaPrzy okazji wizytacji diecezjalnej naszego dekanatu doszło do spotkań Księdza Biskupa poza kościołem, o których nie sposób nie wspomnieć. Na kilka dni przed wspomnianą wizytacją ks. bp Józef Szamocki odwiedził Szkołę Podstawową i Gimnazjum Publiczne w Kowalewie Pomorskim. Spotkanie z młodzieżą, dyrektorami szkół z terenu gminy i hospitacje lekcji religii przybliżyły wszystkim problemy, które wspólnymi siłami można jednak pokonywać. Po rozpoczęciu wizytacji Ksiądz Biskup w towarzystwie Księdza Dziekana (równocześnie proboszcza kowalewskiej parafii), Ks. Wikarego i Ks. Sekretarza spotkał się w świetlicy socjoterapeutycznej z przedstawicielami Zarządu Miasta, uczestnikami i pracownikami tejże świetlicy oraz przedstawicielami M-G OPS. Po powitaniu z młodzieżą, która popisała się krótkim, ale przepełnionym głębokimi treściami programem, zapoznania z historią tej placówki, przedstawienia jej charakteru, celów i założeń dokonali burmistrz z zastępcą i sekretarzem urzędu, kierownik OPS i członek zarządu miasta. Ksiądz Biskup żywo interesował się zasadami działania, finansowania i efektami pracy. Podzielił się również wiedzą i problemami podobnych placówek prowadzonych też przez niektóre parafie toruńskie. Omawiano również inne pro-blemy społeczne naszej gminy. Spotkanie przebiegało w miłej, twórczej atmosfe-rze. Na zakończenie dzieci wręczyły Księdzu Biskupowi drzewko dobrych uczynków (zobowiązań), był wspólny śpiew i "rodzinna" fotografia. Na pamiątkę tego spotkania Burmistrz wręczył herb naszego miasta, a ks. bp Józef Szamocki dokonał wpisu do księgi pamiątkowej.

BISKUP


zoo0024.gif

Napisz do mnie