Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
kowalewo@poczta.onet.pl


W numerze m.in.:

 • Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?
 • BĄDŹMY RAZEM
 • 52 Maraton Piłkarski w Kowalewie Pomorskim
 • Utylizacja odpadów niebezpiecznych
 • Z prac Zarządu Miasta
 • Wieści ze szkół
 • Sprawa ciepła - ciąg dalszy
 • Zakończone inwestycje i ... do sprzedaży
 • Na stadionie miejskim znowu pojawili się wandale i złodzieje !
 • Gaz ziemny dla os. Brodnickiego i Frydrychowa?
 • Wymieniamy prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji
 • "PIĘKNA GMINA"
 • Horoskop

  Wakacyjne życzenia

  Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 1999/2000 SKŁADAM WSZYSTKIM DYREKTOROM SZKÓŁ, NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM OŚWIATY ORAZ DZIE-CIOM, WIELU SUKCESÓW I SATYSFAKCJI Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE SZCZĘŚCIA W ŻYCIU OSOBISTYM.

  PROSZĘ PRZYJĄĆ RÓWNIEŻ SZCZERE ŻYCZENIA UDANYCH I SŁONECZNYCH WA-KACJI, WOLNYCH OD TROSK ŻYCIA CODZIENNEGO.

  Burmistrz Miasta

  Andrzej Grabowski  Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?


  "Czy znasz wiersze Jana Brzechwy" to tytuł konkursu czytelniczego dla dzieci. Organizatorem konkursu była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu - Dobrzyniu. Konkurs adresowany był do dzieci z II - III klasy szkoły podstawowej i przebiegał w dwóch etapach: gminny, powiatowy.
  W dniu 7.06.2000r. w M-GOK w Kowalewie Pom. odbył się etap gminny, reprezentowany był przez drużyny 3-osobowe z bibliotek: Kowalewo, Pluskowęsy, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo.
  I miejsce zajęła drużyna z filii bibliotecznej w Pluskowęsach w składzie: Kinga Kaźmierkiewicz, Magdalena Makowska, Aleksandra Nikiel.
  Wszyscy uczestnicy otrzymali książki i dyplomy oraz płatki kukurydziane, które sponsorował Nestle "Pacifik".
  W finale konkursu powiatowego, który odbył się 14.06.2000r. w PiMBP w Golubiu-Dobrzyniu, drużyna z filii bibliotecznej zajęła również I miejsce w tym samym składzie.
  " Moja ulubiona postać z książki J. Brzechwy"

  Równocześnie z konkursem czytelniczym trwał konkurs rysunkowy, który również adresowany był dla dzieci klas II - III szkół podstawowych.
  Komisja konkursowa przy MiPBP nagrodziła prace Moniki Kisiel i Radka Bejmy oraz wyróżniła pracę Oli Topór.
  Uczestnicy tego konkursu to czytelnicy filii bibliotecznej w W. Rychnowie.
  Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów.

  M-GOK - Biblioteka  Powrót


  BĄDŹMY RAZEM

  Dnia 01 czerwca 2000r. na stadionie sportowym w Kowalewie Pomorskim odbyło się VI Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Bądźmy razem".
  Organizatorami byli: Burmistrz Miasta wraz z Kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: v-ce wojewoda kujawsko-pomorski Pan Zbigniew Muchliński, v-ce starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego Pani Elżbieta Kuciak-Olszewska, z-ca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Maria Niedźwiecka, Ks. Kanonik Ryszard Kobierowski, radni powiatowi, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zdzisław Czarnomski, radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, prezes LKS Pan Roman Król, dyrektor ZS Pan Józef Nowak, pełnomocnik PFRON do Współpracy z Samorządem Lokalnym Pani Maria Łapkiewicz, przedstawiciel PFRON Pan Tadeusz Witkowski, Telewizja Bydgoszcz.
  Pan poseł Jerzy Wenderlich i prezes Zarządu Głównego TPD Sławomir Izak przesłali list z życzeniami dla wszystkich uczestników VI Sportowego Spotkania Osób Niepełno-sprawnych.
  Na VI Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych przybyło łącznie 409 osób z 16 gmin. W zawodach brało udział 259 zawodników. Zawodnicy rywalizowali w następują-cych konkurencjach:
  KONKURENCJE INDYWIDUALNE (dzieci)
  I. Rzut do celu (startowało 14 zawodników): 1. Magdalena Walawander - SP Radzyń Chełmiński, 2. Michał Bulin - GOPS - Płużnica, 3. Kamila Wiśniewska - Piątkowo.
  II. Łowienie rybek (startowało 16 zawodników): 1. Wiesława Klonowska - GOPS - Unisław, 2. Dorota Kołodziej - GOPS - Unisław, 3. Robert Wesołowski - GOPS - Unisław.
  III. Rzut piłką do kosza (startowało 15 uczestników): 1. Magdalena Walawander - SP Radzyń Chełmiński, 2. Łukasz Szeliga - SP Radzyń Chełmiński, 3. Aleksandra Skrzyniecka - ZSS - Golub-Dobrzyń.
  KONKURENCJE INDYWIDUALNE (dorośli)
  I. Rzut do celu (startowało 73 uczestników): 1. Jakub Rysik - WTZ Grudziądz, 2. Piotr Syrkowski - GOPS - Unisław, 3. Bartosz Mindet - WTZ - Grudziądz
  II. Rzut piłką do kosza (startowało 91 uczestników): 1. Darek Jasiński - WTZ - Brod-nica, 2. Zdzisław Kiełkowski - WTZ - Kowalewo Pom., 3. Małgorzata Tasior - SPDST - Wąbrzeźno
  III. Łowienie rybek (startowało 71 zawodników): 1. Joanna Czerwińska - WTZ Gru-dziądz, 2. Wiesław Juraszek - GOPS Płużnica, 3. Paweł Juras - WTZ Grudziądz
  IV. Wyścig na wózkach (startowało 12 zawodników): 1. Sylwia Drozdowska - WTZ Kowalewo Pom., 2. Jarosław Lemanowicz - WTZ Brodnica, 3. Marek Pieńczewski - WTZ Nowe Miasto Lub.
  KONKURENCJE DRUŻYNOWE WTZ: 1. WTZ Nowe Miasto Lubawskie, 2. WTZ Łasin, 3. WTZ Grudziądz, 4. WTZ Włocławek, 5. WTZ Brodnica, 6. WTZ Wą-brzeźno.
  Poza konkurencjami sportowymi nagrodzono również prace wyłonione z konkursu pla-stycznego: 1. Kamila Wisniewska, 2. Ewelina Holtz, 3. Iwona Wieczorkowska.
  Dzięki ofiarności sponsorów uczestnicy Spotkania zostali obdarowani atrakcyjnymi na-grodami i pamiątkowymi dyplomami. Nagrody wręczyli organizatorzy oraz zaproszeni goście. Ponadto wszyscy uczestnicy VI Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
  W programie artystycznym wystąpiła Iwona Piasecka i zespół młodzieżowy SYNVOX z MGOK w Kowalewie Pom. oraz zespoły z WTZ w Grudziądzu i Nowym Mieście Lu-bawskim.
  Imprezy towarzyszące VI Sportowemu Spotkaniu Osób Niepełnosprawnych to koło fortuny, gry i zabawy, sprzedaż prac wykonywanych przez uczestników WTZ.
  Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo-wania i przeprowadzenia VI Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy razem". Za hojne dary dziękujemy sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Kowalewie Pom., Państwu L.A. Szczekockim, Panu Milczarkowi, Nadleśnictwu w Golubiu Dobrzy-niu, Firmie "Marinex" z Elgiszewa, Panu Jerzemu Dębowskiemu, Panu H. Kordas, Pani Renacie Zarembskiej, Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu, Państwu M.J. Krupińskim, Firmie Stabipol-Grzywna, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Rejonowego w Toruniu, Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Toruniu, Firmie Kopernik w Toruniu, Firmie Polmos w Toruniu, Wytwórni Wód Gazowanych w Golubiu-Dobrzyniu, Panu W. Bartczak, Panu B. Łabichowi, Cukierni w Kowalewie Pom., Firmie Alfa z Czernikowa, Gminnej Spółdzielni w Elgiszewie, Masarni SOL-MAR-BIS w Wielkiej Łące.
  Serdecznie dziękujemy
  Organizatorzy dziękują radnym Rady Miejskiej oraz gronu pedagogicznemu z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kowale-wo Pomorskie za sprawne przeprowadzenie i wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. Dziękujemy również Zarządowi Polskiego Związku Hodowców Gołębi w Kowalewie Pomorskim za uatrakcyjnienie VI Sportowego Spotkania Osób Niepełno-sprawnych "Bądźmy razem" poprzez wypuszczenie ich podczas uroczystego otwarcia imprezy. Panu Adamowi Arbartowi dziękujemy za umożliwienie dzieciom skorzystania z przejażdżki na kucykach.
  Organizatorzy


  Powrót


  52 Maraton Piłkarski w Kowalewie Pomorskim

  Działacze piłkarscy "Promienia" Kowalewo Pomorskie, serdecznie zapraszają wszystkich sympatyków piłki nożnej na 52 Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo, który odbędzie się na naszym boisku w dniu 2 lipca 2000r. o godz. 900.
  W tegorocznym turnieju będą brały udział takie drużyny jak: "Pomorzanin" Toruń - obrońca pucharu z ubiegłego roku, "Lech" Rypin, "Legia" Chełmża, "Drwęca" Golub-Dobrzyń, "Wel" Lidzbark, "Zamek" Kurzętnik, "Unislavia" Unisław, "Promień" I Kowalewo. Wzorem lat ubiegłych drużyny te będą walczyły o Puchar Przechodni Miasta Kowalewa Pom. a także o bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, zarówno zespołowe jak i indywidualne, które zo-stały ufundowane przez firmy i osoby prywatne z terenu naszej gminy i nie tylko.
  Ponadto przewidziano wiele nagród rzeczowych dla kibiców, które to będą rozlosowane spośród posiadaczy biletów wstępu.
  Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszamy wszystkich sympatyków piłki na nasz turniej.

  Na miejscu zapewniamy obficie zaopatrzony bufet. Komitet Organizacyjny
  Powrót


  Utylizacja odpadów niebezpiecznych

  Wydział Ochrony Środowiska Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że istnieje możliwość utylizacji i odbioru odpadów niebezpiecz-nych z terenu województwa i kraju m.in. przez niżej wymienione firmy:
  1. EKOCHEM S.C. Bydgoszcz ul. Piękna 13: (skup, transport, unieszkodliwianie): wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 090101, roztwory utrwalaczy 090104, roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco - utrwalających 090105
  2. ABBA-EKOMED Toruń ul. Poznańska 152 (skup, transport, unieszkodliwianie): lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 160821 i 200121
  3. BIONIKA SP. Z O.O. Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 5 (skup, transport): odpa-dowe roztwory kwaśne 060101; 060102; 060103; 060104; 060105; 060199, odpado-we roztwory alkaliczne 060201; 060202; 060203; 060299, roztwory zawierające me-tale 060402; 060403; 060404; 060405, zużyty węgiel aktywny 061302, odpady farb ... 080102, odpadowe rozpuszczalniki organiczne 070104; 070204; 140103, przeter-minowane i wycofane leki, chemikalia 180105; 180204,
  4. B. Kica Włocławek ul. Przyjemna 4a m. 48 (skup, transport): odpady z działalności służb medycznych 180103
  5. WOJEWÓDZKI SZPITAL Włocławek ul. Wieniecka 43 (odbiór, unieszkodliwianie): odpady z działalności medycznych 180103
  6. PW "ALMET" Bydgoszcz ul. Wł. Bełzy 50/27 (skup, transport): akumulatory i zgary ołowiowe, akumulatory kadmowe
  7. "GROM-ZŁOM" L. Gombińska, Krusz Zamkowa 4, gm. Inowrocław (skup, trans-port): akumulatory ołowiowe z elektrolitem 160601
  8. "Skup Złomu i Usługi Transportowe" D. Dobrzański Inowrocław ul. Al. Niepodle-głości 88/37 (skup, transport): akumulatory ołowiowe z elektrolitem 160601
  9. Regionalne Centrum Onkologii Bydgoszcz ul. Romanowskiej 2 tel. /052/ 343-19-14 (usuwanie, transport, unieszkodliwianie): odpady pochodzenia medycznego 180103, przeterminowane i wycofywane ze stosowania chemikalia i leki 180105
  10. PP-H-U "ABBA - Ekomed" sp. z o.o. Toruń - Kluczyki tel. /056/ 651-36-67, 651-40-08 (usuwanie, transport, unieszkodliwianie): lampy ... 160821; 200121
  11. 11. PP-H-U "ABBA - Ekomed" sp. z o.o. Toruń - Kluczyki tel. /056/ 651-36-67, 651-40-08 (skup, transport): urządzenia zawierające wolny azbest 160204, odpady zawierające azbest 160206, odpady materiałów budowlanych zawierających azbest 170105, materiały izolacyjne zawierające azbest 170601, odpadowe emulsje olejowe ... 120109, emulsje olejowe ... 130105
  12. Zakład Utylizacji "HETMAN" w Sępólnie Krajeńskim tel. /052/ 88-22-25 (skup, transport): odpady poubojowe, padłe zwierzęta hodowlane
  13. Zakład Utylizacji Olszówka, gm. Golub - Dobrzyń tel. /056/ 63-25-62 (skup, trans-port): odpady poubojowe, padłe zwierzęta hodowlane
  14. FOTON S.A. Warszawskie Zakłady Fotochemiczne Warszawa ul. Wolska 45 tel. /022/ 632-20-21 (unieszkodliwianie, wykorzystanie): odpadowe błony i odczynniki fotochemiczne.

  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta
  W okresie sprawozdawczym od 10 maja do 9 czerwca 2000r. Zarząd Miasta Kowa-lewo Pomorskie obradował trzykrotnie. Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały: w spr. ustalenia cen za noclegi, w spr. ustalenia opłat wypożyczania estrady, w spr. zmian w budżecie, w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, w spr. stawek za wynajem pomieszczeń w MGOK w Kowalewie Pom., w spr. wysokości nagród w konkursie "Piękna Gmina", w spr. wygaśnięcia mandatu radnego, w spr. zwolnienia z pełnienia funkcji członka Zarządu, w spr. ustalenia liczby członków Zarządu.
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczącymi: sprawy majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego Zarządu, ustalenia najniższe-go wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycie-lami zatrudnionych w gimnazjum i szkołach podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pom., procedur uchwalania budżetu, uchylenia uchwały Rady Miejskiej w spr. wyboru banku prowadzącego obsługę gminy, zmian w budżecie, ustalenia wartości punktu najniż-szego wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, utworzenia gminnej poradni logopedycznej, ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące: zmian w regulaminie konkursu "Piękna Gmina", zmian cen stawek za wodę i ścieki (analiza kosztów i wpływów za wodę i ścieki za I kwartał 2000), ustalenia stawek roboczogodzin do celów kosztorysowych robót remonto-wo-budowlanych, ustalenia nagrody dla sołectwa z tytułu wdrożenia indywidualnego gromadzenia i wywozu nieczystości stałych, projektu sieci dróg gminnych, ustalenia ko-misji przetargowej na dostawę oleju opałowego, propozycji nowelizacji Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, postępowania w sprawie utworzenia gminnej poradni logo-pedycznej, lokalizacji gimnazjum, kompostowania osadów, przyznania nagród za zawody sportowo pożarnicze w dn. 8.07.2000r., umowy o zarządzanie SPZOZ w Kowalewie Pom., wstępnego określenia sołectw z których będą wywodzić się starostowie dożynek 2000r., strategii pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie letnim tj. 15.06. do 15.09.2000r.
  Zarząd rozpatrywał wnioski o: zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, sprzedaż okien z demontażu w Szkole Podstawowej, wydanie pozwolenia na podłączenie nieru-chomości do wodociągu i zwolnienie z uiszczenia obowiązującej opłaty, wydanie zezwo-lenia na sprzedaż alkoholu, zakup (skredytowanie) komputera wraz z drukarką, fax mo-dem oraz telefax lub aparatu telefonicznego bezprzewodowego, sfinansowanie wyjazdu na festyn do Przysieka, wyrażenie zgody na sprzedaż nadmiaru kwiatów z ZGKiM, sprze-daż w formie przetargu autobusu, zamiatarki i kosiarki przegubowej z ZGKiM, nieodpłat-ne przekazanie agregatu prądotwórczego, handel obwoźny poza targowiskiem miejskim w Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, umorze-nie odsetek.
  Przetargi: na wyposażenie sali gimnastycznej w SP w Wielkim Rychnowie, na sprze-daż "Lecznicy", na opracowanie projektu budowlanego na budowę remizo-świetlicy wiej-skiej w Kiełpinach, na wykonanie map syt.-wys. w skali 1:5000 w ilości ok. 25 szt. na realizację obiektów budowlanych przyzagrodowych, na wycenę do opłat adiacenckich.
  Ponadto zapoznał się: z informacją dotyczącą wniosku AWRSP, z informacją doty-czącą złożonych wniosków o wykup mieszkania, z informacją z Kuratorium Oświaty w sprawie skutków finansowych dla gminy za ustalony tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagoga, z informacją dotyczącą II Biegu Papieskiego, z informacją dotyczącą zajęcia III miejsca w Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki Dziecięcej "Tomaszow-ska wiosna" przez uczennicę SP Kowalewo Pom, z informacją dotyczącą wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, z informacją dotyczącą porozumienia o zarządza-nie nieruchomościami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowa-lewie Pom., z informacją na temat przetargu nieograniczonego na dostawę opału.
  D. P.
  Powrót


  Wieści ze szkół
  Ukończyli szkołę z wyróżnieniem

  W roku bieżącym szkołę podstawową kończyli po raz ostatni uczniowie klas ósmych oraz uczniowie klas szóstych, którzy będą kontynuowali naukę w gimnazjum.
  Przedstawiamy listę absolwentów szkół, którzy ukończyli ją z wyróżnieniem otrzymując bardzo ładne świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
  KL. VI
  Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomor-skie: Patrycja Kononow, Michał Tocki, Katarzyna Szczekocka, Olga Cieplińska, Maciej Trejderowski, Dawid Przybylski, Paulina Repeć, Natalia Zambrzycka, Sebastian Wierzbicki, Anna Pieczewska, Marcelina Jaworska, Marta Jaworska, Karolina Łukaszewska, Monika Pęcherska, Sylwia Wasilewska, Marzena Zaremba, Monika Żółtowska, Żaneta Garkowska, Monika Stefańska, Kamila Wojciechowska
  Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo: Małgorzata Majewska, Łukasz Pniewski, Mariola Czarnomska.
  Szkoła Podstawowa Wielka Łąka: Sylwia Bartoszyńska, Sylwia Kończalska, Ewa Krzyżanowska, Magdalena Wąsewicz
  Szkoła Podstawowa Pluskowęsy: Agnieszka Szczepanowska
  KL. VIII
  Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie: Agnieszka Chlebowska, Katarzyna Demska, Monika Flik, Małgorzta Jurgielska, Iwona Kubicka, Marta Pater, Anna Rozwadowska, Aneta Sankiewicz, Agnieszka Sadowska, Karolina Stopyra, Tomasz Tocki, Paweł Zelmański, Karolina Ratyńska, Natalia Sybilska, Anna Rachubińska, Łukasz Rachubiński, Małgorzata Krajewska, Paweł Wypych, Anna Zielińska, Ewa Kulińska, Iwona Zaremba, Przemysław Jodłowski, Dominika Kamińska, Katarzyna Kamińska, Maja Kowalska, Kamil Krzemień, Łukasz Musiał, Ewelina Wróblewska, Mariola Żelazna, Sonia Sierakowska, Kaja Sierakowska, Rafał Skotarczak.
  Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo: Magda Kowalska, Michał Aleksiński, Ewelina Misiaszek, Kamila Pawlicka, Tomasz Szymeczko, Kamila Tuszyńska, Michał Pniewski.
  Szkoła Podstawowa Mlewo: Łukasz Siebers, Fabian Bering, Jolanta Ciechacka, Sławomir Sadowski.
  Szkoła Podstawowa Wielka Łąka: Jakub Skrzeszewski, Malwina Bartoszyńska, Julita Boniecka, Ewa Barszcz, Aleksandra Lipińska, Kinga Feldmann, Agnieszka Grzelak, Marcin Kuźmiński, Kamila Klejna, Anna Melnicka, Iwona Murzynowska, Magdalena Mucha.
  Szkoła Podstawowa Pluskowęsy: Elżbieta Konieczna, Renata Ługowska.

  (r)


  Król ortografii

  W V GMINNYM KONKURSIE KRÓLEM ORTOGRAFII 2000 klas drugich zostali: Joanna Cebula i Bartosz Zegarski z Kowalewa Pom. oraz Małgorzata Zubko z Wielkiego Rychnowa, drugą pozycję zajęli Magdalena Cyglicka z Kowalewa Pom. i Karol Langowski z Wielkiego Rychnowa, a miejsce trzecie zajął Michał Cichocki z Pluskowęs i Karol Smoliński z Wielkiej Łąki.
  Natomiast w klasach trzecich KRÓLEM ORTOGRAFII została Daria Piątkowska z Kowalewa Pom., na drugiej pozycji ze stratą tylko pół punktu uplasował się Radosław Małek też z Kowalewa Pom., a trzecie miejsce zajęła Emilia Czyżniewska z Mlewa. Wyróżnienia otrzymały Agata Chojnicka i Paulina Krasicka z Kowalewa Pom.

  Gratulujemy! (r)


  Kowalewo Pomorskie

  W Świeciu nad Wisłą odbył się finał w Wojewódzkich Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych, w którym brali udział zwycięzcy rywalizacji powiatowych. Znakomicie zaprezentowali się uczniowie naszej gminy zajmując czołowe miejsca:
  1. Monika Zielińska SP Kowalewo na dystansie 60 m zajęła drugie miejsce
  2. Anna Siebers SP Mlewo na dystansie 600 m zajęła drugie miejsce
  3. Grzegorz Rożyński SP Kowalewo na dystansie 2000 m trzecie miejsce.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W Toruniu odbyły się Wojewódzkie Finały Igrzysk Młodzieży Szkolnej w trój-boju klas IV. Dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły zajmując wśród 65 reprezentacji 11 miejsce, a Krzysztof Kazanowski zajął piąte miejsce w kon-kurencji indywidualnej. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 67 w Bydgoszczy.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Dyrekcja i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim składają podziękowanie Panu Wiesławowi Tarczyńskiemu za ofiarowanie pomocy dy-daktycznych do nauki wychowania komunikacyjnego.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W maju br. przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim odbyło się spo-tkanie rodziców, uczniów i nauczycieli. Podstawowym celem tej imprezy była integracja całej społeczności szkolnej. W programie spotkania, którego naczel-nym hasłem była promocja zdrowego stylu życia było szereg konkursów i zawodów sportowych.
  Całość znakomicie poprowadził Pan Stefan Rosik, a oprawę muzyczną przygoto-wał Pan Marek Piątkowski. Wykorzystując okazję przybycia licznej grupy rodzi-ców zaprezentowaliśmy też niektóre osiągnięcia szkoły i umiejętności wokalno - recytatorskie uczniów. Podczas rozmów w miłej atmosferze, była także okazja na przekazanie rodzicom bieżących informacji o postępach w nauce ich pociech. Samorząd szkolnych przeprowadził konkurs Sekrety Rodzinne, w którym naj-większą znajomością
  własnych cech osobowościowych wykazała się Pani Maria Jaworska z córką Marceliną. Punktem kulminacyjnym był mecz siatkówki rozegrany między na-uczycielami a rodzicami, w którym zwyciężyli rodzice. Rada Rodziców i Dyrek-cja Szkoły zamierza wprowadzić na stałe do kalendarza takie imprezy (we wrze-śniu i w maju). Dyrekcja Szkoły składa podziękowania za pomoc organizacyjną rodzicom: Pani Dorocie Piątkowskiej, Panu Stefanowi Rosikowi, Pani Jolancie Tarkowskiej, Pani Małgorzacie Jaworskiej oraz Panu Tomaszowi Kordowskiemu, właścicielowi sklepu RENPOL, Urzędowi Miejskiemu za sponsorowanie nagród rzeczowych.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W imieniu własnym, nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Kowa-lewie Pomorskim składam serdeczne podziękowania sponsorom i przyjaciołom za życzliwość i pomoc okazaną szkole: Pani Dorocie Piątkowskiej, Panu Krzysz-tofowi Piaseckiemu, Panu Jerzemu Koralewskiemu, Panu Andrzejowi Chwiećko, Panu Józefowi Deji, Panu Przemysławowi Wudzińkiemu, Panu Bernardowi Łabi-chowi, Panu Markowi Grabowskiemu, Panu Zdzisławowi Oskrobie, Panu Tade-uszowi Dankowskiemu, Państwu Bernadecie i Zbigniewowi Trejderowskim, Pań-stwu Barbarze i Romanowi Pater oraz Sołectwom w Kowalewie Pomorskim, Za-pluskowęsach, Bielsku i Chełmoniu.
  Dyrektor Szkoły Benedykt Mroziński
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W dniu 27 kwietnia 2000r. w Lubiczu Dolnym odbyło się V Forum Ekologiczne Młodzieży dawnego woj. toruńskiego. Temat nadesłanych ponad 300 prac brzmiał: "Czy możliwe jest współistnienie na równych prawach człowieka i świata przyrody?"
  Wśród olbrzymiej konkurencji dwie uczennice klas IV Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim Martyna Wójtczak i Marta Moszczyńska zdobyły wyróż-nienia i otrzymały nagrody książkowe. Gratulujemy!
  Apel uczestników V Młodzieżowego Forum Ekologicznego w Lubiczu Dolnym dnia 27 kwietnia 2000r. pod hasłem "Czy możliwe jest wpółistnienie na równych prawach czło-wieka i świata przyrody"?
  Apelujemy do wszystkich organów administracji państwowej i samorządowej
  - o nadrzędne traktowanie wartości przyrodniczych i kulturowych
  - o propagowanie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej obejmującej wszelkie ro-dzaje i stopnie szkolnictwa oraz urzędników, radnych, zarządy, spółdzielnie mieszka-niowe, kierownictwa firm
  - o wspieranie inicjatyw i działań młodych ekologów poprzez pomoc prawną i finanso-wą
  - o właściwe zagospodarowanie przestrzenne szczególnie terenów wiejskich, o których się często zapomina
  - o rygorystyczne egzekwowanie działań zapobiegających składowaniu odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych
  - o dążenie do ochrony zdrowia człowieka poprzez ochronę przyrody, powietrza, po-wierzchni ziemi, wody i produkcji zdrowej żywności
  Liczymy na wsparcie
  09 czerwca 2000r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim odbył się konkurs o tytuł "Mistrza ortografii kl. IV". Udział wzięło 20 uczniów, po pięciu przedstawicieli z klas IV. Uczestnicy wykazali się doskonałą znajomością zasad ortograficznych. Ci co na-pisali pracę bezbłędnie to: Karolina Barciszewska, Karolina Rybicka, Monika Siergiej, Izabela Wasilewska, Dorota Wąż, Natalia Żuchowska. Opiekunami są p.p. Mirosława Mi-siaszek i Krystyna Bilska.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W bieżącym roku szkolnym zainicjowano w klasach IV konkurs matematyczny, który jest konktynuacją konkursu z nauczania początkowego "Matematyk na medal". Odbył się on w trzech etapach i startowało w nim ponad 20 uczniów. Najlepszymi w rozwiązywaniu trudnych problemów matematycznych okazali się: Paweł Kubicki, Marcelina Wiśniewska, Natalia Nowakowska, Magdalena Jaworska, Artur Kołodziejczyk, Patryk Krzywdziński, Agnieszka Mrozińska, Anna Lewandowska, Monika Sitniewska, Marek Beigier.
  Opiekunami konkursu były p.p. Daniela Lewandowska i Małgorzata Kłos.
  Mlewo

  Corocznym zwyczajem brać uczniowska zebrała się na spotkaniu z okazji Dnia Dziecka, samorządności i sportu. Rozpoczęliśmy od podsumowania realizacji planu samorządu uczniowskiego. Urzędujący przewodniczący SU Łukasz Siebers dokonał oceny realizacji swojego planu wyborczego. Pani Dyrektor wręczyła mu symboliczny klucz do bram szkoły i oddała ją we władanie uczniów. Następnie kandydaci do wyborów na nowego przewodniczącego przedstawili swe plany wyborcze i przekonywali wyborców, aby swój głos oddali na nich.
  Opiekun sklepiku "Grosik" p. Jadwiga Ciechacka zorganizowała losowanie nagród dla klientów sklepiku. Potem odbyła się "Familiada" - uczniowie - nauczyciele, którą beza-pelacyjnie wygrali nauczyciele. Zwycięzcy otrzymali "Czek zaufania" o wartości 1000 eurogłosów uczniowskich. Odbyło się też wiele imprez sportowych: siatkówka (ucznio-wie - nauczyciele), tym razem wygrali uczniowie, grupowe przeciąganie liny, "dwa ognie", tory przeszkód dla maluchów, rozgrywki unihoca na trawie.
  Rada Rodziców ufundowała prezenty dla wszystkich dzieci, za co serdecznie dziękuje-my. Pani Beata Cieplińska sfinalizowała: "Matmanię" "Szalonymi liczbami" w których 1 miejsce zajęła Joanna Siudowska z kl. V, II miejsce Grzegorz Reiwer z kl. VI, III miejsce Krzyś Bering z kl. IV.
  Uczniowie klasy VI zasiadający w Komisji Wyborczej odczytali wyniki głosowania: przewodniczącym SU na rok szkolny 2000/2001 został Artur Ciechacki z kl. V, najmilsze koleżanki w naszej szkole to Ewa Montewska z kl. VI i Jola Ciechacka z kl. VIII. Najmil-szym kolegą ogłoszono Michała Zarembskiego z kl. VI. Wszyscy laureaci otrzymali pa-miątkowe dyplomy uznania. Nie było czasu na nudę, a dzień bardzo szybko minął.
  Klucz do bram szkoły oddał pani dyrektor nowy przewodniczący, a szkoła pozostała "cała i zdrowa", pomimo że ten dzień była zarządzana tylko przez uczniów.
  Dokonano także otrzęsin klas opuszczających nasze szkolne bramy. Długo ten dzień po-zostanie im w pamięci.
  P.S. Wszystkim kolegom i koleżankom znanym i nieznanym oraz wszystkim nauczycie-lom życzymy miłych i słonecznych wakacji.
  Zarząd SU oraz uczniowie SP w Mlewie
  Wielkie Rychnowo

  "Dzieci szansą dla ginącej przyrody". Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnic-twa i Obszarów Wiejskich w Przysieku było organizatorem festynu, który odbył w dniu 1 czerwca 2000r. Do udziału w nim zakwalifikowani zostali laureaci gminnych konkursów organizowanych przez M-GOK w Kowalewie Pom.
  Uczniowie z SP w Wielkim Rychnowie zaprezentowali się w dwóch konkursach plastycznych. Za propozycję logo festynu I miejsce zajęła uczennica kl. V - Agata Arbart (zwycięskie logo obok), wyróżnienie otrzymał Tomasz Szymeczko z kl. VIII. W konkursie pod hasłem "Polska w zjednoczonej Europie" Kamila Pawlicka z kl. VIII zajęła II miejsce.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Organizowane w dniach 13-14 maja 2000r. Kujawsko-Pomorskie Targi Turystyczne Drwęca - 2000 przyniosły rozstrzygnięcie konkursu na plakat pt.: "Turysta z ekologią na ty". Z satysfakcją i przyjemnością informuję, że organizowany przez Starostwo Powiato-we w Golubiu - Dobrzyniu konkurs przyniósł korzystne dla naszej gminy rozstrzygnięcia:
  I miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat otrzymała uczennica kl. VIII SP w Wielkim Rychnowie - Kamila Pawlicka, V miejsce - Beata Miastkowska z SP w Wielkiej Łące. Wyróżnienia otrzymali: Agata Arbart kl. V SP w Wielkim Rychnowie, Katarzyna Klejna - Gimnazjum Publiczne w Kowalewie Pomorskim oddział w Wielkiej Łące, Sławomir Popielec - Gimnazjum Publiczne w Kowalewie Pomorskim. Wymienieni uczniowie otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Elżbieta Arbart
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W konkursie matematycznym "Kangur" najlepsze wyniki i nagrody uzyskali: Zillmann Joanna kl. III, Nowak Cezary kl. VI, Szymeczko Tomasz kl. VIII, Kowalska Magdalena kl. VIII. Natomiast Aleksiński Michał kl. VIII został laureatem zdobywając 137,5 pkt. (na 150 możliwych). W nagrodę pojedzie na wycieczkę zagraniczną do Drezna.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  W dniu 27.05.2000r szkoła nasza zorganizowała konkurs recytatorski prozy W.S. Rey-monta. W konkursie brały udział 4 szkoły podstawowe z Książek, Pluskowęs, Mlewa i W. Rychnowa. Każdą szkołę reprezentowało 2 uczniów.
  Wyniki konkursu: 1. K. Pawlicka - SP W. Rychnowo, 2. E. Konieczna - SP Pluskowę-sy, 3. A. Krelska - SP Książki, 4. A. Januha - SP Książki.
  Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Konkurs od-bywał się w bardzo miłej atmosferze przy ciastku i napojach. Fundatorem nagród była na-sza szkoła. Organizatorem konkursu była p. D. Zakurzewska nauczycielka j. polskiego.
  Dyrektor Szkoły - Zygmunt Szczepański  Powrót


  Sprawa ciepła - ciąg dalszy

  Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi na łamach prasy codziennej oraz w poprzednich wydaniach "GOŃCA" w dniu 12 maja br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim z inicjatywy Burmistrza Miasta odbyło się spotkanie mieszkańców budynków zasilanych w ciepło z kotłowni komunalnej z Burmistrzem Miasta oraz Członkami Zarządu Miasta.
  W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wielu Radnych. Na spotkaniu przedstawiono między innymi: charakterystykę zasobów mieszkaniowych gminy, koszty utrzymania budynków komunalnych i źródła ich pokrycia, kierunki zmian w polityce mieszkaniowej państwa, zasoby sprzedaży mieszkań komunalnych.
  Dominującym tematem spotkania było wyjaśnienie przyczyn wysokiego wzro-stu cen energii cieplnej produkowanej w kotłowniach komunalnych. Główna przyczyna wzrostu ceny energii cieplnej to wzrost cen oleju opałowego. Na spo-tkaniu Burmistrz Miasta podał szczegóły dotyczące kosztów produkcji ciepła, sposobu pomiarów i rozliczeń na poszczególnych odbiorców. Wskazał możliwo-ści obniżenia kosztów produkcji ciepła oraz sposoby obniżenia zużycia energii cieplnej, wyjaśnił przyczyny braku zasilania gazem ziemnym kotłowni osiedlowej przy ul. Marii Konopnickiej 6.
  Na wniosek Burmistrza powołano 2-osobowy zespół mieszkańców budynków komunalnych, który miał zapoznać się z wszystkimi materiałami dotyczącymi podwyżki cen energii cieplnej. Na spotkaniu Burmistrz odpowiedział również na szereg pytań zadanych przez uczestników spotkania.
  W dniu 31.05.2000r. w pomieszczeniach kotłowni osiedlowej przy ul. Marii Konopnickiej 6 odbyło się spotkanie, na którym zapoznano przedstawicieli mieszkańców budynków komunalnych ze sposobem pomiaru zużycia energii cieplnej i jej rozliczeniem na poszczególnych odbiorców. W spotkaniu tym uczestniczył również przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej, który potwierdził swój udział w comiesięcznych komisyjnych odczytach wskazań liczników energii cieplnej w pomieszczeniach kotłowni oraz liczników na poszczególnych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej oraz budynkach komunalnych. Przedstawicieli mieszkańców zapoznano również ze sposobem pomiaru zużycia energii cieplnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Kowalewie.
  Na podstawie zużycia energii cieplnej wynikającego z protokółów za 1999 rok, po podstawieniu cen mocy zamówionej i energii cieplnej stosowanych do rozliczeń w 1999 roku oraz wprowadzonych nowych cen z dniem 1.04.2000r. wynikających ze wzrostu kosztów spowodowanych głównie ceną oleju opałowego, przedstawiciele mieszkańców potwierdzili, że jeżeli cena oleju opałowego w 2000r. będzie wynosiła średnio netto 1,20 zł/litr to koszt ogrzewania budynku przy ul. Fosa Jagiellońska 8 przekroczy w 2000r. średnio miesięcznie 4 zł/m2 powierzchni.
  W dniu 15 czerwca br. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z 4-osobowym zespołem mieszkańców budynków komunalnych (2-osobowy wybrany wcześniej zespół powiększył się o dalsze dwie osoby, które zgłosiły chęć zapoznania się z materiałami dotyczącymi podwyżki cen energii cieplnej). Na spotkaniu w dniu 15.06.2000r. przedstawiono:
  - szczegółowe koszty produkcji energii cieplnej za 1999r. dla kotłowni osiedlowej przy ul. Marii Konopnickiej 6,
  - dokumenty dotyczące wyboru dostawcy oleju opałowego wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych,
  - warunki podłączenia gazu do kotłowni osiedlowej wydane przez Zakład Gazowniczy w 1997 roku oraz prowadzoną w tej sprawie korespondencję,
  - przyczyny wstrzymania doprowadzenia gazu do kotłowni wynikająca ze sprzeciwu jednego z mieszkańców.
  Przedstawiciele mieszkańców nie wnieśli uwag do przedstawionych materiałów.
  Burmistrz zaproponował, aby na spotkaniu w m-cu sierpniu br. przedstawiciele mieszkańców zapoznali się z wynikami pracy kotłowni osiedlowej za I półrocze br., a w m-cu lutym 2001r. z wynikami za 2000 roku. Uzgodniono również, że po zakończeniu postępowania wyjaśniającego wszczętego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek jednego z radnych Rady Miejskiej odbędzie się kolejne spotkanie informujące przedstawicieli mieszkańców o wynikach tego postępowania. Na spotkaniu w dniu 15.06.2000r. Burmistrz wyjaśniał również zasady wyceny i sprzedaży mieszkań oraz odpowiedział na inne pytania zadane przez uczestników spotkania.
  Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów "prawo energetyczne" wprowadzonych z dniem 14.06.2000r. kolejna zmiana cen energii cieplnej dla kotłowni osiedlowej (o mocy powyżej 1MW) wymagać będzie zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki.


  Kierownik Ref. GKiM - Henryk Skowroński

  Powrót


  Zakończone inwestycje i ... do sprzedaży

  Zakończone inwestycje

  I. Przy udziale środków Rad Sołeckich Wielkiego Rychnowa, Borówna i Nowego Dworu przeprowadzono prace remontowe w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Rychnowie. Odbioru prac dokonano 12 maja br. Wykonawcą robót remontowych było Przedsiębior-stwo Produkcyjno-Usługowe Budownictwa "SOLBUD" z Torunia. Niewątpliwie zre-alizowana inwestycja wpłynie na poprawę funkcjonowania oraz atrakcyjności obiektu Wiejskiego Domu Kultury.
  II. Z dniem 31 maja br. zakończona została inwestycja z zakresu modernizacji dróg gmin-nych. Na odcinku o długości 390 mb zlokalizowanym w miejscowości Srebrniki, ułożo-no masę z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach, na podbudowie z tłucznia kamiennego. Wykonano zjazdy do posesji oraz pobocza. Zmodernizowana dro-ga, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Kowalewo - Chełmża, stanowi dojazd do gruntów rolnych oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto jest to ciąg komunikacyjny umożliwiający korzystanie z obiektów użyteczności publicz-nej takich jak: remiza OSP, świetlica wiejska, kościół parafialny, cmentarz.


  OFERTA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży na 2000 rok


  1. Kowalewo Pom. ul. Brodnicka /przy trasie Toruń-Olsztyn/ - ogólna powierzchnia: 0.0442 ha, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja, drogi utwardzone, oczyszczalnia ścieków, możliwość zagospodarowania - pawilony handlowo-usługowe na wydzielonych geodezyjnie działkach.
  2. Kowalewo Pom. ul. Chopina - ogólna powierzchnia: 0.9570 ha, opis obiektów: maga-zyn-kubatura 1871 m3, magazyn-kubatura 1950 m3, magazyn olejów i paliw - kubatura 226 m3, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda -możliwość zagospodarowania - funkcja przemysłowo-składowo-bazowa. Wyklucza się zabudowę i funkcję mieszkalną, ewentualny zasięg strefy uciążliwości musi się mieścić w granicach działki.
  3. Kowalewo Pom. ul. Brodnicka /przy trasie Toruń-Olsztyn/ ogólna powierzchnia: 15,80 ha, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, drogi utwardzone, możliwość zagospodarowania - tereny o funkcji mieszkaniowej -projektowana zabudowa wielorodzinna. Lokalizacja podstawowych usług, zieleni osie-dlowej.
  4. Elzanowo - gmina Kowalewo Pom. /przy trasie Toruń-Olsztyn/ - ogólna powierzchnia - 0.2631 ha, opis obiektów - budynek tzw. Młyna - kubatura -2018m3, trzykondygnacyj-ny, warsztat samochodowy -kubatura 225 m3, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, możliwość zagospodarowania: urządzenia zaopatrzenia i zbytu rolnictwa. Postu-lowane zachowanie funkcji usługowej.
  5. Kowalewo ul. Podborek - ogólna powierzchnia - 1.55 ha, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, drogi utwardzone, możliwość zagospodarowania: teren o projekto-wanej funkcji bazowo-składowej. Ewentualny zasięg uciążliwości nie może przekraczać granic działki.
  6. Frydrychowo - Gmina Kowalewo Pom. /przy trasie Toruń-Olsztyn/ -ogólna powierzch-nia - 0.4900 ha, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja w trakcie, możliwość zagospodarowania: teren obsługi ruchu turystycznego.
  7. Mlewo -Gmina Kowalewo Pom. -ogólna powierzchnia - 8.2600 ha, jezioro Jeziorek 8. Kiełpiny -Gmina Kowalewo Pom. -ogólna powierzchnia - 3.2464 ha, możliwość zago-spodarowania: teren upraw rolnych. Przedmiotowe nieruchomości mogą być sprzedane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  9. Sierakowo - Gmina Kowalewo Pom. - ogólna powierzchnia - 0.1600 ha, opis obiektów - budynek byłej szkoły o pow. użytkowej - 285,54 m2, budynek gospodarczy o pow. użytkowej 63,84 m2, możliwość zagospodarowania: szkoła podstawowa, obiekt o warto-ści historycznej. Wszelkie adaptacje, modernizacje i remonty muszą być uzgadniane z Woj. Konserwatorem Zabytków.
  Wszelkich informacji dot. formy rozdysponowania w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim Kowalewo Pom. ul. Plac Wolności 1 - Referat Techniczno - Inwe-stycyjny i Gospodarki Gruntami - wejście A I piętro p. nr 9, tel. (056)6841024 w. 41 , fax (056)6841071. Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Rymanowska.

  Powrót


  Na stadionie miejskim znowu pojawili się wandale i złodzieje !

  Na stadionie miejskim w Kowalewie Pomorskim znowu dokonano kradzieży nowo wy-sadzonych na rabacie kwiatów, wywieziono ziemię z klombu kwiatowego oraz piasek z urządzonej skoczni w dal. Wandale notorycznie dokonują dewastacji sprzętu w obrębie boiska; wiat dla zawodni-ków rezerwowych, wyposażenia wielofunkcyjnego boiska, ławek, ogrodzenia. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców gminy o pomoc w zwalczaniu tych zjawisk i w przypadku, gdy jesteście państwo jego świadkami zgłaszaniu Policji lub Straży Miejskiej. Tylko natychmiastowa reakcja z Państwa strony pozwoli na uchwycenie złodziei na gorącym uczynku. W innym przypadku sprawcy po-zostają bezkarni dalej uprawiając swój preceder. Jeżeli sami nie będziemy starać się o dopilnowanie wspólnego majątku, to coraz więk-szym kosztem jego utrzymania będziemy obciążani.

  J.J.

  Powrót


  Gaz ziemny dla os. Brodnickiego i Frydrychowa?

  W numerze czerwcowym "Gońca Kowalewskiego" ukazał się artykuł następującej treści:

  Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim w miesiącu kwietniu br. wystąpił do miesz-kańców os. Brodnickiego, ul. Brodnickiej oraz Frydrychowa (części przyległej do drogi krajowej Olsztyn - Toruń i osiedla domków jednorodzinnych) z informacją dotyczącą procedury planowania w zakresie gazyfikacji.
  Właściciele nieruchomości, gospodarstw, zainteresowani przyłączeniem swych obiektów do sieci gazowej winni byli składać w Rozdzielni Gazu w Kowalewie Pom. wnioski określające przypuszczalne zapotrzebowanie gazu. Wyjaśniono, że Zakład Ga-zowniczy na podstawie w ten sposób zebranej informacji podejmie decyzję o ujęciu bądź nie w planach rozwojowych budowy gazociągu na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Decyzja w tej sprawie oparta musi być na rachunku ekonomicznym. Z informacji uzyska-nej od Kierownika tut. Rozdzielni Gazu wynika, że do dnia 8.05.00r. wnioski w przed-miotowej sprawie złożyło 12 właścicieli nieruchomości, z czego tylko 4 są kompletne.
  Ubolewamy, że wobec tak nikłego zainteresowania mieszkańców prawdopodobnym jest, iż Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy nie przystąpi do budowy gazociągu na terenie naszej gminy. (D.S.)


  "Gaz ziemny dla os. Brodnickiego i Frydrychowa?" - ciąg dalszy
  W nawiązaniu do artykułu pt. "Gaz ziemny dla os. Brodnickiego i Frydrychowa?", który ukazał się w czerwcowym wydaniu "Gońca Kowalewskiego" publikujemy pismo Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy l.dz. HR/P/K-1/1a/00 z dnia 8.06.2000r. w tej sprawie.(D.S.)

  "W związku z otrzymaniem wniosków o przyłączenie do sieci gazowej czternastu bu-dynków mieszkalnych na O/M Brodnickie w Kowalewie Pomorskim i trzech budynków we wsi Frydrychowo uprzejmie informujemy, że gazyfikacja zabudowy w rejonie ulic Wrzosowa, Poziomkowa, Malinowa i Jaśminowa na osiedlu Brodnickie w Kowalewie i wsi Frydrychowo przewidziana jest gazociągami o średnim ciśnieniu. Wymagać to będzie budowy gazociągu zasilającego na odcinku od gazociągu średnioprężnego Dn 150 mm stal w ulicy Toruńskiej (rejon O/M M. Konopnickiej) w rejon osiedla mieszkaniowego Brodnickie i sieci rozdzielczej na samym osiedlu.
  Ponieważ jest to inwestycja o bardzo dużym zakresie wymagająca znacznych nakładów, dostawa gazu dla 17 budynków jest nieopłacalna.
  W związku z powyższym wnioski, które wpłynęły do naszego zakładu zatrzymujemy.
  Z chwilą gdy stwierdzimy, że ilość złożonych wniosków będzie taka, że poniesione na budowę sieci gazowej nakłady dadzą wymierne efekty, a inwestycja stanie się opłacalna, rozpoczęta zostanie gazyfikacja ODJ Brodnickie i wsi Frydrychowo.

  Z-ca DYREKTORA ds. Rozwoju i Handlu - mgr inż. Wiesław Gęsikowski"

  Powrót


  Wymieniamy prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji
  PRAWA JAZDY

  Wydane: Termin wymiany:
  1. w latach 1955 - 1970 - od 1.07.2000r. do 30.06.2001r.
  2. w latach 1971 - 1983 - od 1.07.2001r. do 31.12.2002r.
  3. od 1.01.1984r. do 30.04.1993r. - od 1.01.2003r. do 31.12.2004r.
  4. od 1.05.1993r. do 30.06.1999r. - od 1.07.2004r. do 30.06.2006r.
  ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI
  wydane do dnia 31.12.1997r. - od 1.07.2000r. do 31.12.2001r.
  Zarówno prawa jazdy jak i świadectwa kwalifikacji tracą ważność po upływie terminów ustalonych do ich wymiany.
  Powrót


  "Piękna gmina"

  W dniu 15 maja br. odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące ustawienie tablicy pamiątkowej otrzymanej przez wieś Szychowo w ramach nagrody, za zajęcie I miejsca w gminnym konkursie "Piękna gmina" - w kategorii na najbardziej zadbaną wieś i osiedle gminy Kowalewo Pom. Do wzięcia udziału w uroczystości Rada Sołecka zaprosiła władze miasta w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta oraz członków komisji konkursowej i mieszkańców wsi Szychowo, którzy wzięli udział w konkursie. Rangę spotkania podniósł fakt, że w kategorii zagród wiejskich I i III miejsce przypadło również mieszkańcom wsi Szychowo. W imieniu Rady Sołeckiej pragnę serdecznie podziękować tym, którzy zaszczycili swoją obecnością to spotkanie. Dziękuję też Pani Magdalenie Adamkiewicz za wyrażenie zgody na ustawienie otrzymanej przez wieś Szychowo tablicy pamiątkowej na terenie jej nieruchomości.

  Kazimierz Kropkowski - sołtys wsi Szychowo

  Powrót


  H O R O S K O P
  Baran Nie zapominaj o tym, że róże też mają kolce. Gdyby nie było zmartwień, trudno byłoby docenić radość. Nie będą to zresztą duże zmartwienia - ot, ta-kie sobie smuteczki. Nadal opie-kuje się Tobą Słońce. Pozostaw trochę energii dla domu
  Waga W tym miesiącu staraj się już zapanować nad uczuciami, unikaj zazdrości. Masz okazję wyjechać? Więc na co czekasz? Odkryjesz nowe urokliwe zakąt-ki. Zapomnisz o dołkach i stoł-kach. I o to chodzi. Zdystansuj się do "doradców". Byk Czekają Cię liczne imprezy i ciekawe spotkania. Samotne Byki znajdą się pod urokiem jakiegoś Lwa. Nie szalej jednak z wydawaniem pieniędzy na przyjemności. W przeciwnym razie grozi Ci załamanie się bu-dżetu.
  Skorpion Nowe dyspozycje w pracy nie wzbudzą Twojego zachwytu. Ba, ale kto na początku lata kocha się męczyć. Jednak musisz się dostosować. Niełatwy miesiąc dla wrażliwych Skorpionów. Zadbaj więc o pogodę ducha.
  BliźniętaKtoś Ci zacznie rzucać kłody pod nogi i obgadywać za plecami. Udawaj, że tego wszystkiego nie dostrzegasz. Twoja obojętność najbardziej go zdenerwuje. Spodziewaj się bardziej niż zwykle ożywionego życia towarzyskiego..
  Strzelec Trudne działania, ale w doborowym towarzystwie zaspokoją ambicję. Szukaj do-datkowych dochodów. Gwiazdy sprzyjają ambitnym. Dopływ fun-duszy pozwoli na przeprowadze-nie koniecznych inwestycji do-mowych.
  Rak Twój zasadniczy stosunek do życia utrudnia Ci kontakt z ludźmi. Rozluźnij się. Cicha woda brzegi rwie, a kropla drąży skałę. Jeśli sobie to zapamiętasz i nie zabraknie Ci cierpliwości, zdobędziesz to czego pragniesz. Analizuj swoje sny.
  Koziorożec Znów trzeba będzie przyzwyczajać się do normalnego rytmu codzienności. Do wspomnień raczej nie wracaj. Było, minęło... Jednak gwiazdy radzą, by spróbować poznać se-krety kart. Nie musisz przy tym wierzyć we wróżby.
  Lew Jedno masz jak w banku - nie grozi Ci nuda. Będziesz po-dejmować gości i brylować w towarzystwie. Czy Cię jednak na to wszystko stać? Czeka Cię próba sił. Zmobilizuj się jeśli chcesz wyjść z niej zwycięsko. Spróbuj, warto!
  Wodnik W pracy małym wysiłkiem osiągniesz wielkie rezultaty. A Merkury gwarantuje Ci niespodziewane zyski. Nie pró-buj przedłużać sobie w pracy urlopu. Zaległości trzeba zlikwi-dować. Nie jest ich tak dużo. W weekendy odpoczywaj!
  Panna Tak to już jest, gdy jedni odpoczywają, inni muszą pracować za dwoje. Pociesze-niem niech będzie myśl, że urlop we wrześniu też może być pięk-ny. Nareszcie będziesz mógł odetchnąć pełną piersią i zająć się swoim hobby.
  Ryby Gdy się jest szczęśliwym, czas wyjątkowo szybko mija. Dla Ciebie ten miesiąc będzie wyjątkowo krótki. Wiele towarzyskich spotkań i to najczę-ściej w plenerze. Dzięki temu praca nie wyda się męcząca. Pojawia się ktoś...
  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna