Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
Z tego miejsca możesz do mnie napisać


W numerze m.in.:

 • Z prac Zarządu Miasta
 • IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kowalewie Pomorskim
 • PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
 • GWIAZDKA W PRZEDSZKOLU
 • WIEŚCI ZE SZKÓŁ
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Dziękujemy za życzenia !
 • Informacje Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie
  Z prac Zarządu Miasta  W okresie sprawozdawczym od 21 grudnia 2000r. do 17 stycznia 2001r. Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie obradował trzykrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:
  - zmian w budżecie.
  - harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2001r.
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczącymi:
  - uchwalenia budżetu na 2001r.
  - godzin otwarcia placówek handlowych
  - majątkowej gminy
  - uchwalenia budżetu na 2001r.
  - wytypowania dwóch przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - postanowienia w spr. wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  - utworzenia komitetu do spraw zmiany wizerunku orła na pomniku "Ku czci pole-głym" w parku miejskim
  - warunków dzierżawy pomieszczeń na Prywatne Laboratorium Medyczne
  - powołania komisji dla rozstrzygnięcia ofert na usługi transportowe
  - stawek wody i ścieków - analiza kosztów wody w związku z wprowadzeniem zmian w ustawie podatkowej
  - budżetu na 2001 rok
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - odstąpienie od naliczania odsetek
  - zabezpieczenie środków finansowych na wyjazd dwóch uczennic SP Kowalewo Pom. wraz z opiekunem na IV Ogólnopolski Festiwal Piosenkarzy Młodszych "LAUR 2001"
  - pokrycie zobowiązań roku 2000 związanych z remontem kapitalnym WDK W. Rychnowo w roku 2001
  - dotację dla KP PSP Golub-Dobrzyń
  - zajęcie stanowiska w sprawie handlu poza targowiskiem
  - umorzenie czynszu za lokal mieszkalny
  Ponadto zapoznał się z:
  - informacją na temat rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 31.12.2000r.
  D.P.

  Powrót


  IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kowalewie Pomorskim

  W związku z organizacją IX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-mocy w Kowalewie Pomorskim został powołany sztab, w skład którego weszli uczniowie Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół oraz pracownicy M-GOK w Ko-walewie Pomorskim. Osoby te zostały poinformowane o sposobie zbiórki pienię-dzy, otrzymały identyfikatory i puszki przekazane na ten cel z Warszawy. Pierw-szą zbiórkę przeprowadzono w szkołach: SP w Kowalewie Pom. gdzie zebrano 401,11zł oraz Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim - 166,33zł.
  Mieszkańcy Kowalewa mogli wesprzeć Orkiestrę przychodząc w niedzielę 07.01.2001r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Od godz. 1500 na scenie prezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego, dzieci z Przedszkola Publicznego, chór dziewczęcy oraz zespół "Piotrusiowe dzieci" z M-GOK. W trakcie występów odbyła się licytacja dwóch szczeniaków, dwóch płyt CD przesłanych na ten cel z Warszawy oraz aukcja prac plastycznych wyko-nanych przez uczniów.
  Od godz. 1800 rozpoczęła się dyskoteka, z której dochód z biletów również zo-stał przeznaczony na Orkiestrę.
  Ostateczna kwota, jaka została wysłana do centrali WOŚP w Warszawie to
  2.479,30 zł
  Dziękuję wszystkim, którzy nie zawiedli w tym roku WOŚP, a w szczególności tym, którzy aktywnie się w nią włączyli: dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, wolontariuszom i wszystkim, którzy wsparli akcję Jurka Owsiaka.
  Dyrektor M-GOK w Kowalewie Pomorskim
  IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  W dniu 13.01.2001r. w Toruniu odbył się IV Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej. Udział w tym festiwalu wzięli reprezentanci z Kowalewa Pomorskiego odnosząc sukcesy:
  - Marta Moszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. otrzymała I miejsce w kategorii solistów starszych oraz GRAND PRIX Festiwalu,
  - Zespół "Piotrusiowe dzieci" z M-GOK w Kowalewie Pomorskim zajął III miejsce w kategorii zespołów młodszych.
  Gratulujemy!
  Dyrektor M-GOK

  Powrót


  PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

  W DNIU 28.01.2001R. ODBYŁ SIĘ III POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK KOWALEWO POM. 2001. UDZIAŁ W KONKURSIE WZIĘŁO 12 ZESPOŁÓW WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH ORAZ 12 SOLISTÓW (OKOŁO 100 WYKONAWCÓW) Z TORUNIA, CIECHOCINA, LINOWA, MLEWA I KOWALEWA POMORSKIEGO. PRZESŁUCHANIA ROZPOCZĄŁ GOŚCINNIE CHÓR DZIEWCZĘCY MEZZA VOCE POD KIERUNKIEM P. MIECZYSŁAWA DOMARECKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY M-GOK W KOWALEWIE POM. ORAZ UCZENNICA SP W KOWALEWIE POM. MARTA MOSZCZYŃSKA LAUREATKA IV DIECEZJALNEGO FESTIWALU PIEŚNI I PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ W TORUNIU.
  JURY W SKŁADZIE: P. MGR KRZYSZTOF SZULC - PRZEWODNICZĄCY, P. MGR MIECZYSŁAW DOMARECKI, P. MGR PIOTR JANISZEWSKI, PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE MIEJSCA:
  W KATEGORII SOLISTÓW MŁODSZYCH: I M-CE BEATA DERKOWSKA - LINOWO, II M-CE SYLWIA FALKIEWICZ - SP MLEWO, III M-CE ANGELIKA GARKOWSKA - SP KOWALEWO POM., WY-RÓŻNIENIE DLA SYLWII CIESIELSKIEJ - SP MLEWO.
  W KATEGORII ZESPOŁY MŁODSZE: I M-CE DUET MAGDALENA I WERONIKA ZACH - KOWALEWO POM., II M-CE DUET KALINKI - TORUŃ, III M-CE "PIOTRUSIOWE DZIECI" - KOWALEWO POM.
  W KATEGORII SOLIŚCI STARSI: I M-CE DARIA PLEWA - TORUŃ, II M-CE KRUCZYŃSKA ELŻBIETA - TORUŃ, III M-CE REGENT MAŁGORZATA - TORUŃ.
  W KATEGORII ZESPOŁY STARSZE: I M-CE KASHMIR - TORUŃ, II M-CE MŁODY TORUŃ - TORUŃ, III M-CE EX AEQUO REKONESANS - TORUŃ I ELEKTRA - LINOWO.
  DZIĘKUJEMY SPONSOROM ZA POMOC W UFUNDOWANIU NAGRÓD: P. ANDRZEJOWI GRABOWSKIEMU BURMISTRZOWI MIASTA KOWALEWO POM., KS. DZIEKANOWI RYSZARDOWI KOBIEROWSKIEMU, P. PAWŁOWI MIELCZARSKIEMU - FIRMA AGROWET KOWALEWO POM., P. BERNARDOWI ŁABICHOWI - FIRMA PGHU KOWALEWO POM., P. WITOLDOWI WIŚNIEWSKIEMU - SKLEP SPOŻYWCZY KOWALEWO POM., P. ELŻBIECIE KUCIAK-OLSZEWSKIEJ, P. RYSZARDOWI MIĘTKIEMU - SKLEP RTV "PEKIN" KOWALEWO POM., P. JAROSŁAWOWI WIŚNIEWSKIEMU - SKLEP WIELOBRANŻOWY KOWALEWO POM., P. JÓZEFOWI KRĘPEĆ - ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY KOWALEWO POM.
  Dyrektor M-GOK

  Powrót


  GWIAZDKA W PRZEDSZKOLU
  Święta Bożego Narodzenia to czas radości, pojednania i oczekiwania..., pozostawiają trwały ślad we wspomnieniach z dzieciństwa. Są istotnym elementem kultury polskiego narodu, dlatego już od najmłodszych lat zaszczepiamy w dziecięcych sercach tradycje z nimi związane.
  Dnia 20 grudnia 2000 roku zorganizowaliśmy w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim wigilię z udziałem dzieci i pracowników oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas sekretarz gminy p. Nella Mielczarska, ksiądz proboszcz Ryszard Kobierowski oraz członkowie Rady Rodziców. Zgodnie z obyczajem spotkanie rozpoczęło się wzajemnym łamaniem opłatka.
  Wieczerzy, na którą składały się tradycyjne potrawy, towarzyszył śpiew kolęd przy akompaniamencie siostry Piotry. Ukoronowaniem dnia była wizyta Gwiazdora.
  Uroczystość upłynęła w pogodnej i serdecznej atmosferze, dlatego mamy nadzieję, że podobne spotkania wejdą na trwałe do tradycji naszej placówki.
  Nauczycielki Przedszkola
  Gwiazdka w przedszkolu

  Powrót


  WIEŚCI ZE SZKÓŁ

  Kowalewo Pomorskie
  Gwiazdkowe spotkanie rodzinne w III b. Boże Narodzenie to najmilsze święto ze wszystkich świąt. To czas sprawiania sobie przyjemności, czas rodzinnych spotkań.
  Uczniowie klasy III b z opiekunami przygotowali koncert, na który zaprosili swoich rodziców oraz dyrektora szkoły p. Benedykta Mrozińskiego i dyrektorkę przedszkola p. Barbarę Bezorowską.

  Gwiazdkowe spotkanie rodzinne odbyło się 21 grudnia w świetlicy szkolnej. W pięknej świątecznej scenerii dzieci z wielkim zaangażowaniem przedstawiły swój program artystyczny. Występ bardzo się podobał. Wielu rodzicom łzy zakręciły się w oczach ze wzruszenia. Oczywiście odwiedził dzieci św. Mikołaj z upominkiem dla każdego.
  Wielkimi brawami goście nagrodzili muzykowanie na metalofonach. Po trzymie-sięcznych ćwiczeniach młodzi muzycy mistrzowsko odegrali wiele utworów.
  Po koncercie dzieci wspólnie z rodzicami biesiadowały przy apetycznie zasta-wionych stołach i śpiewały kolędy.
  To były niezapomniane chwile. Długo pozostaną w pamięci wszystkich.
  W. E. Jabłońscy

  SP w Kowalewie
  SP w Kowalewie


  "Coś drobnego dla bliźniego". Okres Bożego Narodzenia to czas, w którym łatwiej niż kiedykolwiek otwieramy się na potrzeby innych. Zauważamy ich obok siebie starając się im pomóc. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Ko-walewie Pomorskim zachęceni przez swoich wychowawców wzięli udział w akcji charytatywnej "Coś drobnego dla bliźniego". Akcja została przygotowana przez samorząd uczniowski wraz ze swoim opiekunem oraz katechetą.
  Zbiórka odbyła się w dniach od 11 do 13 grudnia 2000r. i cieszyła się tak du-żym zainteresowaniem, że została przedłużona o dwa dni.
  O powodzeniu akcji świadczyła duża liczba uczestników i ilość zebranych da-rów
  Każdy uczestnik akcji otrzymał kupon konkursowy upoważniający go do udziału w losowaniu drobnych niespodzianek. (Szczęśliwcami okazali się głównie uczniowie nauczania początkowego). Zebrane słodycze zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom., który z łakoci przy-gotował paczki dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim dziękuje Panu Krzysztofowi Dębińskiemu za zainicjowanie tej bardzo pożytecznej akcji włącza-jąc w to uczniów naszej szkoły.
  Dyrektor szkoły Benedykt Mroziński
  Dziękujemy. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim w imieniu uczniów i całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuje Państwu Marinie i Ja-nowi ŁĘGOWSKIM za okazywane wsparcie finansowe naszej placówki.
  Przekazane środki tradycyjnie zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie posiłków oraz pomoc materialną uczniom w postaci zakupu przy-borów szkolnych, podręczników i odzieży dzieciom najbardziej potrzebującym.
  Z podziękowaniem
  Dyrektor szkoły -Benedykt Mroziński

  Od Państwa Łęgowskich z Pfeffingen w Szwajcarii otrzymaliśmy zdjęcia z kolędowania. Na zdjęciu obok Pani Marina z gitarą w procesji z kościoła w Trzech Króli z księdzem (kobietą) protestanckim i księdzem katolickim.
  (r)

  Kolędnicy z Pfeffingen w Szwajcarii
  Kolędnicy z Pfeffingen w Szwajcarii  "Co nam w duszy gra". Przypominają mi się słowa mojego nauczyciela muzyki z SN, który niemalże na każdej lekcji przypominał nam, iż muzyka jest środkiem kształcenia humanistycznego uwrażliwiającego na wartości ludzkie. Ma również służyć ogólnemu rozwojowi dziecka fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu. Wpajał nam również, że najważniejszym okresem do rozpoczęcia podstawowej edukacji estetycznej jest czas przebywania dziecka w tzw. zerówce.
  Istotnym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu w rozwoju estetycznym, w tym
  muzycznym, podobnie jak w każdej innej dziedzinie, są zainteresowania i moty-wy. Wiem z doświadczenia, że w pracy z sześciolatkami warto przywiązywać wagę do tego, by różne formy kontaktu dzieci ze sztuką podobały im się, intere-sowały swoją różnorodnością, wywoływały radość i poznawczą ciekawość. Dzięki temu można zaobserwować, które dzieci wykazują twórcze dyspozycje oraz zdol-ności muzyczne.
  Takimi właśnie zdolnościami charakteryzowała się wówczas Marta Moszczyńska. Dziecko pełne radości o ślicznej buzi i wrażliwej osobowości. Obecnie Marta jest uczennicą kl. V należy do grupy bardzo dobrych uczniów, skromna, zdyscyplino-wana. Na swoim koncie ma już wiele sukcesów wokalno-muzycznych.
  Na takie wypromowanie dziecka składa się wiele czynników. Oczywiście najważ-niejszy jest absolutny talent dziecka, następnie trafnie dobrany do osobowości repertuar oraz intensywna praca nad dykcją i intonacją.
  Przez ostatni rok pracy z Martą udało nam się nawiązać współpracę z wieloma doskonałymi ludźmi branży muzycznej, dzięki którym Marta może rozwijać swoje umiejętności. Do tej grupy ludzi należą kompozytorzy A. Grudziński, E. Regosz oraz artyści polskiej estrady: G. Łobaszewska, B. Mec, K. Cwynar. Dzięki nim możemy obydwie uczestniczyć w warsztatach muzycznych pod ich kierunkiem. To oni między innymi dla Marty komponują utwory. Udało nam się nawiązać rów-nież współpracę z Wojewódzkimi Ośrodkami Kultury z różnego regionu Polski skąd nadsyłają dla nas zaproszenia, do udziału w Ogólnopolskich i Międzynaro-dowych Konkursach Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej są to: Wojewódzki Ośro-dek Kultury w Kielcach Częstochowie, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Tarno-brzegu, Mrągowie. W najbliższym czasie, tj. w lutym wyjeżdżamy na 7 - mio dniowe warsztaty muzyczne do Kruszwicy, w maju do Wrocławia i Częstochowy, w czerwcu do Mogilna, w lipcu do Orawy na Słowację.
  W naszej szkole jest zapewne wiele utalentowanych uczniów w tym kierunku. Do nich z pewnością należą: Katarzyna Mul, która wiele razy prezentowała swoje umiejętności wokalne na konkursach i imprezach szkolnych a także miejskich oraz Angelika Garkowska, Damian Domagalski, Daria Piątkowska.
  Do napisania tego artykułu zmusiły mnie liczne pytania kierowane do mnie doty-czące Marty osiągnięć i jej rozwoju artystycznego.
  Osiągnięcia Marty: II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej w Golubiu-Dobrzyniu, III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Tomaszowie Mazowieckim, II miejsce w Ogólnopolskim Konkur-sie Piosenki Dziecięcej w Izbicy Kujawskiej, I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Piosenki Religijnej w Kowalewie Pomorskim, Gram Prix i I miejsce w w Diecezjal-nym Konkursie Piosenki i Pieśni Bożonarodzeniowej w Toruniu.
  W Bydgoszczy na spotkaniu finalistek z całej Polski otrzymała Nominację do Mię-dzynarodowego Konkursu Piosenki Młodzieżowej w Kielcach, Częstochowie i Orawie.
  Oczywiście wszystkie te sukcesy wymagały dużego wkładu finansowego. Wszel-kie koszty za aranżacje muzyczne, wyjazdy, warsztaty ponoszę głównie sama oraz rodzice Marty a także Ministerstwo Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu oraz Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim.
  Korzystając z okazji chciałabym serdecznie podziękować Panu Mieczysławowi Domareckiemu za poświęcenie nam swego wolnego czasu oraz za udzielenie nam cennych wskazówek. Panu Burmistrzowi i całemu Zarządowi Miasta Kowa-lewo Pomorskie oraz Panu Dyrektorowi Szkoły za wsparcie finansowe. Pani dyr. Zofii Marchewce i całemu personelowi za udostępnianie nam sali i sprzętu mu-zycznego do licznych prób.
  Krystyna Bilska
  Pluskowęsy
  Gwiazdka w Pluskowęsach. ...Rozbrzmiewały różnorodne dzwonki i w drzwiach ukazała się kudłata, długa, siwa broda i czerwona czapka. Za chwilę mogliśmy ujrzeć całą posturę Gwiazdora, który podpierając się ogromną laską "wturlał" się do sali przedszkolnej. Dwóch elfów pomogło mu wnieść worki z prezentami... i zaczęło się.
  21 grudnia 2000 roku, w oddziale przedszkolnym w Pluskowęsach odbyła się uroczysta Gwiazdka, w której uczestniczyły nie tylko 6-tatki, ale także i młodsze dzieci mieszkające w pobliskich wsiach. Spotkanie rozpoczęliśmy od podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie noworocznych życzeń. Później Gwiazdor wraz z rodzicami wysłuchał przygotowanego przez dzieci programu artystycznego. Były piękne wiersze, śpiew i akompaniament na różnorodnych instrumentach. Nie zabrakło również inscenizacji w postaci świątecznej szopki i nastrojowych kolęd.
  Po uroczystych występach dzieci otrzymały paczki, za które podziękowały cału-sem. Po pożegnaniu Gwiazdora nadszedł czas "pałaszowania" słodkości ze sto-łów i wspólną zabawę. Wszystkie dzieci były uśmiechnięte i bardzo zadowolone. Do zobaczenia za rok...
  Wychowawca oddziału "0" - Renata Faluta Kaszubowska
  Sportowe wieści
  6 stycznia 2001r. w Kowalewie odbył się Sylwestrowy Turniej Sprawności dla szkół podstawowych. I miejsce zajęli szóstoklasiści SP Kowalewo, II miejsce szó-stoklasiści z SP Pluskowęsy, III miejsce piątoklasiści z SP Kowalewo, IV miejsce piątoklasiści z SP Pluskowęsy. Mimo niezbyt dużej obsady zawodów emocji nie brakowało, a dzieci wykazały się ogromną sprawnością.
  13 stycznia 2001r. w Wielkim Rychnowie odbył się Gimnazjalny Turniej Piłki Nożnej Halowej. W turnieju tym udział wzięły 4 drużyny. Zwycięską drużyną oka-zała się reprezentacja oddziału zamiejscowego w Wielkim Rychnowie, drugą lokatę zajęła Wielka Łąka, trzecią Kowalewo, czwartą Pluskowęsy. Serdeczne podziękowania składamy Panu Tomaszowi Rachubińskiemu za ufundowanie nagród.
  16 stycznia 2001r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt. Zwycięstwo w tych zawodach odniosła drużyna SP Kowalewo Pomorskie pokonując SP nr 2 z Golubia Dobrzynia 7:6 (2:5) i SP Zbójno 10:0. Na uwagę zasługuje fakt, iż zawodniczki z Kowalewa Pomorskiego
  są o rok młodsze od swych rywalek. 21.02.2001 dziewczęta zagrają w ćwierćfi-nale wojewódzkim w Brodnicy. Życzymy powodzenia.
  20 stycznia 2001r. w Kowalewie odbył się gimnazjalny turniej w unihokeja. Zwy-ciężył oddział gimnazjalny z Kowalewa, II miejsce zajął oddział zamiejscowy z Wielkiego Rychnowa, III miejsce z Pluskowęs, IV miejsce z Wielkiej Łąki.
  20 stycznia 2001r. w Chełmży odbył się turniej piłki ręcznej mężczyzn o puchar prezesa klubu Legia Chełmża. Udział w tym turnieju wzięła drużyna z Kowalewa Pom., która chce reaktywować tradycje męskiej piłki ręcznej w naszym mieście. W turnieju zwyciężyli gospodarze, czyli Legia Chełmża, II miejsce zajęła Cuiavia Inowrocław II, III miejsce Cuiavia Inowrocław I, IV miejsce Kowalewo Pomorskie. Drużyny Legii i Cuiavii to zespoły, które mają aspiracje gry w II lidze. Oto wyniki naszej drużyny: Kowalewo - Cuiavia II 20:24 (8:12), Kowalewo Cuiavia I 15:16 (7:9), Kowalewo - Legia 16:22 (7:14).
  Drużyna Kowalewa Pomorskiego grała w składzie: Jacek Sobolewski, Roman Wołk, Robert Bejgier, Marek Rożnowski, Jacek Zamorski, Tomasz Kryszewski, Mariusz Zieliński, Grzegorz Cierniakowski, Jarosław Grzywiński, Czesław Dziat-kiewicz.

  Powrót


  Ośrodek Pomocy Społecznej

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. obejmuje działaniem rejon miasta i gminy o liczbie mieszkańców ok. 11.500, z czego z pomocy społecznej w roku 2000 sko-rzystało 653 osób i rodzin. Środki przeznaczone na realizację świadczeń z pomocy społecznej zale-dwie pokrywały 30% zapotrzebowania. W celu zwiększenia możliwości udzielania pomocy Ośro-dek Pomocy Społecznej stale prowadził i prowadzi na rzecz swoich podopiecznych zbiórkę odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego nadającego się do użytku. Wszystkim tym, którzy od-powiedzieli na apel przekazując odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, czy też pomoc finan-sową składamy serdeczne podziękowania. Mając na uwadze trudne warunki w jakich znajdują się dzieci z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych, dając im chwile radości pomimo trudności finanso-wych z jakimi borykał się tut. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2000 roku, dzięki sponsorom jak i środkom pozyskanym z zewnątrz zorganizowano imprezy adresowane do tych dzieci.
  W dniu 24 listopada wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz z PCK zorganizowano zabawę adrzejkowo-mikołajkową. W zabawie uczestniczyły dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pom. Dzieci ze świelicy przygotowały inscenizację bajki "Kopciuszek", która się wszystkim podobała, po czym odbyła się zabawa taneczna. Podczas zabawy dzieci brały udział w różnych konkursach przygotowanych przez organizatorów. Pojawił się również św. Mikołaj. Radość była ogromna, gdyż każdemu dziecku wręczył paczkę ze słodyczami. Zabawa odbyła się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom. Za udostępnienie sali składamy serdeczne podzię-kowania na ręce Pani Dyrektor Zofii Marchewki.
  Dnia 22 grudnia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pom. odbyła się Wieczerza Wigi-lijna, w której wzięli udział wszyscy wychowankowie świetlicy. Dzieci z grupy młodszej przygoto-wały program artystyczny przedstawiając go starszym kolegom i koleżankom. Nie obyło się bez prezentów. Wszyscy wychowankowie otrzymali upominki w postaci koszulek z wizerunkiem "Ro-dziny Misiów Parpusiaków" otrzymanych z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alko-holowych w Warszawie oraz słodyczy przekazanych od sponsorów.
  Nie zapomniano również o dzieciach w wieku przedszkolnym. Ze zbiórki słodyczy zorganizowa-nej w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom. przygotowano paczki świąteczne, które zostały przekazane 22 grudnia 2000r. - 65 dzieciom z rodzin najuboższych. Za inicjatywę przeprowadze-nia zbiórki - organizatorom w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
  Wszystkim, tym którzy w roku 2000 wspomogli działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Świetlicy Socjoterapeutycznej w formie pomocy finansowej lub rzeczowej - składamy ser-deczne podziękowania. W szczególności dziękujemy: Firmie Produkcyjno Handlowej -pie-karnia Elzbiety Król , księdzu proboszczowi Ryszardowi Kobierowskiemu , Panu Andrzejowi Grabowskiemu, Pani Grażynie Róg, Panu Ireneuszowi Idzikowskiemu, Panu Witoldowi Wi-śniewskiemu, Panu Wacławowi Nowakowi, Pani Małgorzacie Krupińskiej - kwiaciarnia "Dan-tus", Panu Tomaszowi Rachubińskiemu, "Tomiko", Kołu Łowieckiemu "Grzywacz" oraz wszystkim pozostałym anonimowym sponsorom.
  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. ponownie zwraca się z prośbą do społeczeństwa o wsparcie finansowe lub rzeczowe w postaci odzieży ,obuwia, /nadających się do użytku/ sprzętu gospodarstwa domowego z przeznaczeniem dla osób potrzebujących. Liczymy na serdeczne podejście do naszej prośby.
  W przypadku wsparcia finansowego podajemy nr konta: BS Kowalewo Pom. 20401016-9496008 -1720-36011-1 z dopiskiem "Pomoc dla potrzebujących" lub prosimy o bezpośredni kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. ul. Jedności Robotni-czej 5, tel. 6841130
  Sz.Z.

  Powrót


  Dziękujemy za życzenia !

  Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Urząd Miejski w Kowalewie Po-morskim otrzymał wiele życzeń od instytucji i osób prywatnych, za które serdecznie dzię-kujemy.
  Burmistrz - A. Grabowski
  v Urzędy, Starostwa:
  WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ, STAROSTA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ, BUR-MISTRZ MIASTA WĄBRZEŹNA, RADNI I WÓJT GMINY RADOMIN, WÓJT GMINY KSIĄŻKI, STAROSTA POWIATU WĄBRZEŹNO, PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU WĄBRZEŹNO, WÓJT GMINY PŁUŻNICA, PREWODNICZĄCY RADY GMINY PŁUŻNICA, PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ BRODNICY, BURMISTRZ MIASTA BRODNICY, BURMISTRZ I PRACOWNICY GMINY I MIASTA JABŁONOWA, RADA ZARZĄD I URZĄD GMINY ŁYSOMICE, PREZYDENT GRUDZIĄDZA, PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA, WÓJT GMINY CIECHOCIN, PRZEWODNICZĄCY RADY CIECHOCIN, WÓJT GMINY CHEŁMŻA, PRZEWODNICZĄCY RADY CHEŁŻA, WÓJT GMINY ZBÓJNO, STAROSTA POWIATU BRODNICA, PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU BRODNICA, STRAŻ MIEJSKA MIASTA CHEŁMŻA.
  v Zakłady pracy:
  KOMENDANT MIEJSKO-GMINNY STRAŻY POŻARNYCH, "CONKRET", MGOPS KO-WALEWO POMORSKIE, MGOK KOWALEWO POMORSKIE, ZGKiM KOWALEWO PO-MORSKIE, ZARZĄD RADA I PRACOWNICY SPBO "ZGODA" KOWALEWO POMORSKIE, ZARZĄD I PRACOWNICY GS "SCH" KOWALEWO POMORSKIE, ZARZĄD I PRACOWNI-CY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO KOWALEWO POMORSKIE, KIEROWNIK I PRACOWNICY ROZDZIELNI GAZU KOWALEWO POMORSKIE, KIEROWNIK I FUNKCJONARIUSZE REWIRU DZIELNICOWYCH KOWALEWO POMORSKIE, OSP KOWALEWO POMORSKIE, UKS "ORLIK" SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT KOWALEWO POMORSKIE, PRZED-SIĘBIORSTWO PRODUCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "B&M" KOWALEWO POMOR-SKIE, SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY KOWALEWO POMORSKIE, "EŁWJA" BIELSK, "TITAN-EKO", "STOROL", "APTEKA MIESZCZAŃSKA" KOWALEWO POMOR-SKIE, , "AGROWET" KOWALEWO POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "METOREX" TORUŃ, DYREKCJA I PRACOWNICY WYDAWNICTWA PRAWNICZEGO "LEX", POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI, AGENCJA OCHRONY "UREUS", "GAZETA POMORSKA", "NOWOŚCI", ZARZĄD FIRMY "ALBA", GOSPODARSTWO POMOCNICZE USZOK, "CALOR" TORUŃ, ZAKŁAD USŁUG WOD-NYCH OSTROWITE, FIRMA PGHiU, KOMENDANT POWIATOWY POLICJI GOLUB-DOBRZYŃ, DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY DOMU KULTURY GOLUB-DOBRZYŃ, DYREKTOR ODDZIAŁU PKO GOLUB-DOBRZYŃ, KIEROWNIK I PRACOWNICY PCPR GOLUB-DOBRZYŃ, POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CON-STANS", "WARTA", "DRUTPOL", "EURO BIURO" TORUŃ, PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNYCH I MELIORACYJNYCH "SANMEL" BRODNICA, WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ TORUŃ, PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ "CR GAMA", WSPÓŁWŁAŚCICIELE ZAKŁADU ELEKTROTECHNICZNE-GO "LIN-BUD", BIURO PROJEKTÓW "MELBUD" TORUŃ, RADA NADZORCZA ORAZ PRACOWNICY ZWSE TORUŃ "SECO", DYREKCJA REJONU ENERGETYCZNEGO TO-RUŃ, PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD" WĄBRZEŹNO, ZARZĄD I PRACOWNICY "ZET ENERGOHANDEL", REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIOWY BYDGOSZCZ, KOMENDANT POWIATOWY PSP, "HAWLE", DYREKTOR INSPEKTORATU PZU ŻYCIE, TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK ODDZIAŁ W TORUNIU, ZA-RZĄD WOJEWÓDZKI OSP RP WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO, TPSA REJON OBSŁUGI KLIENTÓW BRODNICA,
  "MORFEUSZ TECHNIKA GRZEWCZA" PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, "INTER BROKER", ZARZĄD I PRACOWNICY "INTUR KFS", "RZECZPOSPOLITA", "OLKOP", PZU S.A. GO-LUB-DOBRZYŃ, KIEROWNIK POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG GOLUB-DOBRZYŃ, HURTOWNIA PAPIERNICZA "KLEKS", PUP GOLUB-DOBRZYŃ, PRACOWNICY SEKCJI AGENCJI WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA TORUŃ, ZAKŁAD STEMPLARSKI WĄBRZEŹNO, ZAKŁAD GAZOWNICZY BYDGOSZCZ, KAWIARNIA "DANUSIA", DY-REKCJA I PRACOWNICY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W GDAŃSKU, DY-REKTOR RADA ZARZĄD PRZEWODNICZĄCY I PRACOWNICY KUJAWSKO-POMORSKIEJ KASY CHORYCH, ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW PROJEKTU "OCHRONA ŚRO-DOWISKA NA TERENACH WIEJSKICH", WiGSoft II, IZOSAN, WŁAŚCICIELE I PRACOW-NICY SPÓŁKI "STOLGRO", WYDAWNICTWO REKLAMOWE "AVATEXT", PRACOWNIA INFORMATYCZNA "GRAVIS", ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "MARSYL" GRO-NOWO, ZAKŁAD POLIGRAFICZNY GOLUB-DOBRZYŃ, "NEOPLAN POLSKA", POWIA-TOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA GOLUB-DOBRZYŃ, TELEKOMUNI-KACJA POLSKA S.A., TPSA DYREKCJA SPÓŁKI DEPARTAMENT ANALIZ KOSZTÓW USŁUG, "NOVIS" TORUŃ, "GCB CENTROSTAL" BYDGOSZCZ, DYREKTOR REJONOWE-GO URZĘDU PRACY, PRACOWNICY REJONU DRÓG KRAJOWYCH W TORUNIU, PRA-COWNIK PUNKTU INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI, DYREKTOR I PREZES FIRMY "POLBET", DYREKTOR FIRMY "UNI-COLSULT", FIRMA WOTiW.
  v Osoby prywatne:
  POSŁOWIE I SENATOROWIE RP, WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJE-WÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROZWOJU IN-FRASTRUKTURY WOJEWÓDZTWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, BISKUP DIECEZJI TORUŃSKIEJ, Ks. PROBOSZCZ PARAFII KOWALE-WO POMORSKIE, Ks. PROBOSZCZ PARAFII CHEŁMONIE, REDAKTOR "GOŃCA KOWA-LEWSKIEGO", RADA SOŁECKA WSI PLUSKOWĘSY, RADA SOŁECKA I SOŁTYS SZY-CHOWA, RADA SOŁECKA WSI MARIANY.
  v Szkoły i jednostki budżetowe gminy:
  DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALEWIE POMORSKIM, PRZEDSZKOLE PUBLICZNE KOWALEWO POMORSKIE, SZKOŁA PODSTAWOWA PLUSKOWĘSY, SZKOŁA PODSTAWOWA MLEWO, DYREKTOR I PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIM RYCHNOWIE, DYREKTOR GRONO PEDAGOGICZNE PRACOWNICY I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ ŁĄCE, DYREKCJA RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZĄD UCZNIOWSKI ORAZ PRACOWNICY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOWALEWIE POMORSKIM, GMINNA PORADNIA LOGOPEDYCZNA, ZESPÓŁ SZKÓŁ KOWALEWO POMORSKIE, KIEROWNIK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ RAZEM Z PRACOWNIKAMI I UCZESTNIKAMI, DZIECI I WYCHOWAWCY ZE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W KOWALEWIE POMORSKIM, KIEROWNIK I PRACOWNICY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁA-DU OPIEKI ZDROWOTNEJ KOWALEWO POMORSKIE. D.P.

  J.J.

  Powrót


  Informacje Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie


  Dzięki przesyłanym do nas informacjom z Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie możemy przekazywać je naszym Czytelnikom. Tym razem traktują one o nowych uregulowaniach prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od czynności cy-wilnoprawnych. Ze względu na znaczenie tego problemu, przekazujemy je w całości: (r)
  "W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2001r. ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 z 2000r., poz. 959) Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie uprzejmie informuje, że począwszy od nowego roku zmienia się tryb załatwiania spraw związanych z opodatkowaniem czynności cywilnoprawnych doty-czących między innymi kupna-sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym pojazdów mechanicznych).
  W myśl nowych przepisów podatnik zobowiązany jest bez wezwania organu podatko-wego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCK-1) oraz samodzielnie obliczyć i wpłacić podatek bezpośrednio w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy (NBP O/O w Bydgoszczy O/Zamiejscowy w Toruniu 10101632-1690-222-7).
  Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prawidłowe wypełnienie deklaracji wy-maga znajomości szczegółowych danych osobowych wszystkich stron czynności cywil-noprawnej tj., np. kupującego i sprzedającego a także ich numeru PESEL oraz NIP.
  Ponadto informujemy, że rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r. odbywać się będzie na nowych formularzach zeznań podatkowych.
  Podatnicy płacący zaliczki w ciągu roku podatkowego wyłącznie za pośrednictwem płatników, tj. pracownicy, emeryci, renciści, składać będą zeznanie PIT-37. Pozostali, a więc przede wszystkim uzyskujący dochody z działalności gospodarczej, najmu i dzier-żawy oraz obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci składać będą formularz PIT-36.
  Do wyżej wymienionych zeznań obowiązują załączniki: PIT-D - dotyczący ulg miesz-kaniowych, PIT-O - dotyczący innych ulg powszechnych (m.in. dokształcanie, zakup pomocy naukowych, wydatki na cele rehabilitacyjne) oraz PIT-M - o dochodach małolet-nich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Wymienione załączniki obowiązują do obydwu rodzajów zeznań.
  Formularze zeznań jak również stosowne objaśnienia dostępne są w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie przy ul. Macieja Rataja 2, w godzinach pracy urzędu.
  Termin do złożenia zeznania podatkowego upływa z dniem 30 kwietnia 2001r. Wcze-śniejsze złożenie zeznania nie oznacza automatycznie konieczności dokonania dopłaty podatku, którego termin upływa również w dniu 30 kwietnia 2001r.
  Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego przez Urząd Skarbowy następuje w termi-nie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatku."
  W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000r., w sprawie:
  · szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych;
  · sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty;
  Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie informuje, co następuje:
  "Stosownie do § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
  (Dz. U. Nr 59 poz. 632 z późn. zm.) dowód własności pojazdu dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z dowodem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych lub z adnotacją właściwego Urzędu Skarbowego zamieszczoną na dowodzie własności o zwol-nieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych.
  Od dnia 1 stycznia 2001 roku podatnicy, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finan-sów z dnia 5 grudnia 2000r., składają deklarację oraz dokonują zapłaty podatku bez obo-wiązku przedkładania umowy.
  Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Skarbowym. Dowodem zapłaty podatku w kwocie zadeklarowanej przez podatnika będzie dowód wpłaty zawierający dane określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000r. w sprawie zasad rachunkowości i planem kont .......... (Dz.U. Nr 77 poz. 867) oraz przepisem § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.
  Urząd Skarbowy zamieszcza adnotację na umowie tylko wówczas, gdy czynność cywil-noprawna jest zwolniona z opodatkowania bądź nie podlega.
  Podatnicy, którzy dokonują wpłat za pośrednictwem banku lub poczty - dowodem zapłaty podatku jest dowód wpłaty przekazem pocztowym lub poleceniem przekazu.
  W interesie podatnika leży więc, dokładne wypełnienie dowodu wpłaty lub polecenia przelewu i wpisanie danych dotyczących przedmiotu umowy, w przypadku pojazdu: mar-ka pojazdu, rok produkcji, nr rejestracyjny, nr silnika, nr podwozia."
  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna