Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
Z tego miejsca możesz do mnie napisać


W numerze m.in.:

 • " To nie było wszystko moi drodzy...", Życzenia, Ogłoszenia
 • APEL Do mieszkańców Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.
 • XI ZAKŁADOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ w KOWALEWIE POMORSKIM - MAJ 2001
 • Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
 • WIEŚCI ZE SZKÓŁ
 • Komunikat
 • PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2000
 • Radni - społeczeństwu
  Z najlepszymi życzeniami...

  "To nie było wszystko moi drodzy..."
  Wierszem M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej "To nie było wszystko moi drodzy..." Mi-chalina Żuławska uczennica VI klasy SP w Kowalewie Pomorskim wyrecytowała sobie I miejsce w tegorocznym IX Gminnym Konkursie Recytatorskim.
  Udział w konkursie zgłosiło 10 uczestników ze szkół podstawowych w Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Kowalewie Pomorskim. Konkurs odbył się 04.03.br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim. W komisji oceniającej zasiadły polonistki: p.Mirosława Misiaszek z SP w Kowalewie Pomorskim, p.Krystyna Leszczyc-Grabianka z SP w Wielkiej Łące i p.Barbara Skowron z SP w Pluskowęsach, które po wysłuchaniu wszystkich recytacji przyznały następujące miejsca:
  I - Michalina Żuławska - Kowalewo Pomorskie,
  II - Natalia Jasińska - Pluskowęsy i Karolina Barciszewska - Kowalewo Pomorskie,
  III - Laura Kłos - Pluskowęsy.
  Nagrody książkowe dla laureatek ufundowane zostały dzięki przychylności sponsora p.Pawła Mielczarskiego Firma AGROWET KOWALEWO POMORSKIE.
  Podczas konkursu publiczność mogła obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. Vc ze SP w Kowalewie Pomorskim w składzie: M. Witkowska, A. Garkowska, M. Moszczyńska, M. Dajczak, A. Mytlewski pod kierunkiem p. Krystyny Bilskiej.
  Serdeczne podziękowania składamy Paniom polonistkom za udział w jury, Panu P. Mielczarskiemu za nagrody oraz p. K.Bilskiej oraz uczniom klasy Vc w Kowalewie Pomorskim za program artystyczny.
  Organizatorzy


  Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
  zaprasza chętne dzieci w wieku 3 - 6 lat
  do udziału w X wyborach
  NAJMILSZEJ BUZI KOWALEWA POMORSKIEGO
  które odbędą się w dniu 1 maja 2001 roku.
  Zapisy dzieci w Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim do dnia 12 kwietnia br.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
  serdecznie zaprasza wszystkie Panie
  z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
  do udziału w konkursie florystycznym pn.
  "WIOSENNA KOMPOZYCJA KWIATOWA"
  Jury będzie oceniało przede wszystkim estetykę wykonania, kompozycję oraz różnorodność użytych materiałów.
  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 kwietnia w Domu Kultury w Kowale-wie Pomorskim (osobiście lub telefonicznie nr tel. 6841174).
  Wszystkie kompozycje zaprezentowane zostaną i ocenione przez jury na FE-STYNIE w dniu 1 maja 2001r.


  UWAGA PASAŻEROWIE PKS
  Przedsiębiorstwo PKS w Toruniu informuje mieszkańców Kowalewa i okolic ko-rzystających z naszych usług przewozowych, że od dnia 28.03.2001r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim przy ul. Plac Wolności 13
  uruchamiamy kasę sprzedaży biletów miesięcznych.
  Kasa będzie czynna w ostatnie 3 dni robocze każdego miesiąca
  od godz. 1200 do 1700. Kierownictwo PKS w Toruniu


  Analiza - PRYWATNE LABORATORIUM MEDYCZNE Małgorzata Nowakowska ul. Plac Wolności 3 tel. 6844179
  87-410 Kowalewo Pomorskie
  Wykonuje pełen zakres badań wraz z hormonami
  bez skierowań od lekarzy.
  Kredyt z ubezpieczeniem na życie, bez poręczycieli do 30.000 zł.
  Tel. 0503683905. Poszukujemy przedstawicieli.

  Pieniądze na wakacje, łatwa praca w swoim mieszkaniu dla dziew-cząt i chłopców. Bardzo opłacalna. Za materiały i zdjęcia wyrobu pobieramy niewielką opłatę gwarancyjną zwrotną. Załączyć kopertę ze znaczkami za 4,20 zł.
  Firma H.I., ul. Moniuszki 1-Ks, box 1119, 35-017 Rzeszów 1


  BADANIE WZROKU
  W dniu 21.04.2001r. w poradni dziecięcej SP ZOZ w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3 - w godz. 900 - 1500 przeprowadzane będzie komputerowe bada-nie wzroku (dobór szkieł okularowych) z możliwością badania dna oka przez leka-rza okulistę. Badanie: - bez dna oka - 25,- zł,
  - z dnem oka - 35,- zł.

  Będzie również możliwość wyboru oprawy i zrobienia okularów  Z okazji Świąt Wielkanocnych
  Składam życzenia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.
  Niech te wiosenne Święta będą źródłem inspiracji
  w rozwiązywaniu codziennych problemów
  w życiu zawodowym i osobistym.
  Burmistrz Miasta - Andrzej Grabowski

  Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
  pogody ducha , wszelkiej pomyślności i radości
  oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym
  wszystkim pracownikom Służby Zdrowia
  życzy
  Burmistrz Miasta - Andrzej Grabowski

  Strażacki trud
  Do konkursu plastycznego "Strażacki trud" zgłosiło się 5 szkół podstawowych, przed-szkole, M-GOK oraz gimnazjum. Wpłynęło ogółem 138 prac oraz jedna praca plastyczna. Komisja w składzie Barbara Niewidział (M-GOK), Irena Kulińska (UM) oraz Ksawery Rożyński (MG Zw. OSP) zakwalifikowała 21 prac na konkurs szczebla powiatowego.
  W konkursie powiatowym udział wezmą prace:
  - z Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim: Sylwia Bartoszyńska, Marta Jaworska, Krzysztof Niewidział, Marzena Niewidział,
  - z M-GOK Kowalewo Pomorskie: Damian Miętki, Magdalena Wawrzonek,
  - ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące: Paulina Legan, Marta Malinowska, Patryk Karpiński, Paweł Lech,
  - ze Szkoły Podstawowej w Mlewie: Sylwia Falkiewicz,
  - ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach: Adrian Szyjkowski,
  - ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie: Kamil Szklajew,
  - ze Szkoly Podstawowej w Kowalewie Pom.: Natalia Nowakowska, Kinga Kołodziej, Damian Miętki, Ola Piasecka, Marta Ławniczak, Magdalena Zach, Damian Kawula, Natalia Żuchowska oraz 1 praca plastyczna Marcina Dębowskiego.
  Pozostałe prace przekazano do MGOK w Kowalewie Pom. w celu zorganizowania wy-stawy w obchodach Dnia Strażaka.

  Uwaga działkowcy
  Zarząd POD "Jedność" w Kowalewie uprzejmie informuje swoich członków, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Środowiska obowiązuje zakaz wypalania wszelkiego rodzaju odpa-dów na swoich działkach. Każdy z naszych członków za wypalanie odpadów odpowiada indywidualnie. Nieczystości stałe z działek w roku 2001 każdy z naszych członków wy-wozi we własnym zakresie na wysypisko.
  Za Zarząd
  Prezes - K. Grzywiński

  BIEG ULICZNY JUŻ PO RAZ SIÓDMY
  Tradycyjnie w maju Kowalewo Pomorskie gościć będzie biegaczy z całego kraju. Ogólnopolskie bieganie odbędzie się w sobotę 19 maja, początek godz. 1300.
  Organizatorzy: Zespół Szkół, LKS Promień, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa oraz Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim serdecznie zapraszają mieszkańców naszej gminy na tą imprezę, zapewniając jednocześnie wiele atrakcji.
  Już w przeddzień zawodów, w piątek wieczorem, odbędzie się piknik, gdzie bę-dzie można posłuchać dobrej muzyki. Z pewnością czynne będzie stoisko głów-nego sponsora imprezy - Browaru Amber z Bielkówka.
  W sobotę tradycyjnie biegi na różnych dystansach, w różnych kategoriach wie-kowych oraz bieg na rolkach i hulajnogach. Bieg główny to 10 km i mamy na-dzieję, że zostanie pobity rekord uczestnictwa mieszkańców naszej gminy w tym biegu, tj. 17 osób.
  Oprócz rywalizacji sportowej wiele innych atrakcji, ale o tym w następnym nu-merze.
  Bogdan Oskwarek

  Powrót


  APEL Do mieszkańców Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.
  APEL
  Do mieszkańców Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.
  Szanowni Państwo!
  Zaistniała pilna potrzeba renowacji Pomnika Ofiar Wojny w parku miejskim przy Placu Wolności. Wielu z Was interweniowało w tej sprawie u Burmistrza.
  Urząd Miejski zwrócił się więc do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie opinii. W odpowiedzi Konserwator, po dokonaniu wizji lokal-nej zasugerował, aby pomnik, który jest jednym z zarejestrowanych Pomników Walki i Męczeństwa, poddać renowacji, przy czym zwłaszcza należałoby zmienić wizerunek orła wieńczącego pomnik, bo nie odpowiada on obowiązującym wzo-rom insygniów III Rzeczpospolitej.
  Orzeł powinien zostać wykonany w formie - bądź to płaskorzeźby, bądź też rzeźby przestrzennej w kamieniu lub metalu - a powinna to wykonać profesjonal-na pracownia sztuk plastycznych. Wiąże się to jednak z dość dużymi wydatkami na projektowanie i wykonawstwo, które wobec niedostatków w sferze socjalnej, byłoby niemoralne pokrywać z budżetu Gminy. Jedynym wyjściem jest więc sfinansowanie renowacji z dobrowolnych datków obywateli miasta i gminy. W tym celu ukonstytuował się Społeczny Komitet Renowacji Pomnika Ofiar Wojny, do którego weszły osoby ze środowisk kulturalnych, kombatanckich, emeryckich i samorządowych.
  W imieniu tego Komitetu zwracam się z apelem i gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy o wsparcie finansowe Funduszu Renowacji Pomni-ka Ofiar Wojny, bo my żyjący, jesteśmy to winni tym, których nazwiska wyryto na tablicy pamiątkowej pomnika. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę ofiaro-waną na ten szczytny cel.
  Wpłaty można dokonać na konto: Urząd Miejski Bank Spółdzielczy Kowalewo Pom. Nr 20401016-94960008-1720-38011-1 z dopiskiem w treści "renowacja pomnika". Rozważamy również możliwości przeprowadzania zbiórki poprzez wystawienie puszek w miejscach publicznych. O ile uda się zrealizować te zamie-rzenia poinformujemy społeczeństwo o tych dodatkowych możliwościach zbiera-nia funduszy. Co miesiąc w "Gońcu" będziemy informowali o wynikach naszej akcji i postępie prac. Byłoby nader pożądane, aby prace renowacyjne zakończyć do dnia 11 listopada br.
  Z poważaniem
  Joachim Kupski - przewodniczący Komitetu
  Powrót


  XI ZAKŁADOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ w KOWALEWIE POMORSKIM - MAJ 2001
  XI ZAKŁADOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
  w KOWALEWIE POMORSKIM - MAJ 2001
  1. Cel turnieju:
  - popularyzacja gier zespołowych
  - integracja środowiska gminnego pod-czas rywalizacji sportowej
  - czynny wypoczynek
  2. Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa i UKS "Orlik" w Kowale-wie Pom.
  3. W rozgrywkach biorą udział zawodnicy, którzy są aktualnie nie zrzeszeni, w przypadku stwierdzenia, że zawodnik zgłoszony do turnieju jest czynnym za-wodnikiem, zespół zostanie ukarany walkowerem.
  4. Turniej odbędzie się dnia 1 maja 2001r. Rozpoczęcie o godz. 900 na boisku LKS Promień.
  5. Wszystkie drużyny zgłoszone na piśmie biorą udział w losowaniu. Potwierdze-nie przybycia do godz. 900 w dniu roz-poczęcia zawodów.
  6. Termin potwierdzenia udziału upływa z dniem 26.04.2001r.
  7. Składy drużyn - 10 osób powinny być potwierdzone przez zakład pracy.
  8. Czas gry - dwa razy 10 min. Boisko zmniejszone (małe bramki).
  9. Drużyna składa się z siedmiu zawodni-ków (6 + bramkarz).
  10. W czasie meczu zespół ma prawo na dowolną ilość zmian. Zawody będą roz-grywane zgodnie z przepisami PZPN z wyłączeniem "spalonego".
  11. Obowiązuje miękkie obuwie sportowe.
  12. W przypadku zgłoszenia się 9 drużyn i więcej I faza turnieju odbędzie się sys-temem pucharowym. II faza, nastąpi podział na dwie grupy, w grupach me-cze każdy z każdym. Zwycięzcy grup zagrają o 1 m-ce, drugie miejsca w gru-pach - mecz o 3, 4 m-ce.
  13. W przypadku zgłoszenia się do 8 drużyn i mniej nastąpi podział na dwie grupy. W grupach mecze jak wyżej.
  14. Zwycięzca turnieju otrzymuje Puchar Przechodni.
  15. Puchar przechodzi na własność po trzy-krotnym kolejnym, względnie pięcio-krotnym nie kolejnym zdobyciu.
  16. Organizator turnieju zobowiązany jest zawiadomić ostatniego zdobywcę pu-charu co najmniej 14 dni przed turnie-jem, a ten dostarczy go w najkrótszym czasie organizatorowi.
  17. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  18. W przypadku rozwiązania się kółka sportowego, względnie zrzeszenia będą-cego w posiadaniu pucharu, rada danego zrzeszenia zobowiązana jest do zwrotu pucharu.
  19. Organizator zastrzega sobie prawo do pewnych zmian.
  20. Wpisowe od drużyny 50 zł - wpłata sekretariat Sz. Podst. W Kowalewie.
  21. Przewidziane są nagrody dla zespołów od m-ca I do IV oraz indywidualna dla najlepszego zawodnika turnieju.
  Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
  Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
  ul. Marii Konopnickiej 13, tel. 684-10-58
  ZWYCIĘZCY MIĘDZYZAKŁADOWEGO TURNIEJU W PIŁKĘ NOŻNĄ
  W KOWALEWIE POMORSKIM
  1991 rok - "NAUCZYCIELE" KOWALEWO
  1992 rok - "NAUCZYCIELE" KOWALEWO"
  1993 rok - "ZAWODOWA STRAŻ POŻARNA" GOLUB-DOBRZYŃ
  1994 rok - "ERG" WĄBRZEŹNO
  1995 rok - "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA" PLUSKOWĘSY
  1996 rok - "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA" PLUSKOWĘSY
  1997 rok - "PIEKARNIA KOBIELNIK, SĘDZIOWIE OZPN TORUŃ"
  1998 rok - "AGROLAM" MLEWIEC
  1999 rok - "PIEK - MAL" WĄBRZEŹNO
  2000 rok - "KOZEX" TORUŃ - SĘDZIOWIE OZPN


  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
  W okresie sprawozdawczym od 23 lutego 2001r. do 21 marca 2001r. Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie obradował jeden raz.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:
  - sprawozdania za 2000r.
  - zmiany w budżecie na 2001r.
  - sprzedaży
  - upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisywania w imieniu Zarządu Mia-sta, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  - zatwierdzenia skrócenia długości stażu dla nauczycieli
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projektami uchwał Rady Miejskiej doty-czącymi:
  - odrzucenia w całości zarzutu w spr. zmiany planu zagospodarowania prze-strzennego miasta Kowalewa Pomorskiego przy ul. Odrodzenia.
  - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczeg. oś. "Brodnickiego" oraz zmiany miejscowego pl. zag. przest. miasta Kowalewo Pom.
  - majątkowej
  - zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji zespołu opieki zdrowotnej
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - powołania komisji przetargowej - budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej.
  - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograni-czonego na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kiełpinach
  - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczone-go na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gimnazjum publicznego w Kowalewie Pom.
  - zatwierdzenia oceny spójności rozwiązań projektu zmiany m.p.z.p. gm. Ko-walewo Pom. w części działek nr 7/5 i 7/6 położonych we wsi W. Łąka z polityką przestrzenną określoną w "STUDIUM" - dot. powiększenia cmen-tarza parafialnego.
  - ustalenia ceny sprzedaży bratków
  - ustalenia terminu zebrania z załogą ZGKiM w sprawie przekształcenia ZGKiM
  - zasad dofinansowania remontów kamieniem wapiennym dróg gminnych wykonywanych przez sołectwa w 2001r.
  - odpłatności za usługi świadczone przez OPS
  - analizy kosztów utrzymania stołówki w SP Kowalewo
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - zajęcie pasa drogowego
  - zwolnienie z opłaty za wynajęcie sali MGOK
  - obniżenie opłat z tyt. podatku od nieruchomości
  - umorzenie czynszu za pomieszczenia laboratorium
  - dowóz młodzieży z Gimnazjum na zajęcia z informatyki.
  Przetargi:
  - na pracę równiarki
  - na zakup i transport żużla
  - na zakup i transport kamienia wapiennego
  - na remont cząstkowy dróg i ulic
  Ponadto zapoznał się z:
  - informacją dot. środków w roku 2001r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
  - treścią pisma do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w sprawie zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania szkół
  - informacją ze spotkania z Ks. Proboszczem i Radą Parafialną Parafii Srebrniki
  - informacją z gminy Bordesholm z Niemiec.
  D.P.

  Z uwagi na duże zainteresowanie społe-czeństwa informujemy, że:
  - rozbiórka komina w byłym Zakładzie Ogrodniczym została wykonana przez pracowników Zakładu Gospodarki Komu-nalnej i Mieszkaniowej z uwagi na zagro-żenie życia ludzi, w związku z zalecenia-mi Inspekcji BHP,
  - lokalizacja Gimnazjum jest przewidywana za boiskiem Szkoły Podstawowej w Ko-walewie Pom.
  Powrót


  WIEŚCI ZE SZKÓŁ

  Przedszkole
  Zapisz dziecko do przedszkola. Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim ogłasza w dniach od 2.04. do 30.04.2001r. zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2001/2002. zainteresowanych rodziców prosimy o pobieranie kart zgłoszeń w przedszkolu.
  Dyrektor Przedszkola - Barbara Bezorowska
  Kowalewo Pomorskie
  Młodzi szachiści sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i LKS Promień w Kowalewie Pomorskim ostatnio brali udział w kilku jednodniowych turniejach szachowych. W turnieju juniorów i dzieci organizowanym przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową w Toruniu w klubie KAMELEON udział wzięło 80 uczestników. W końcowej klasyfikacji w grupie do 10 lat Izabela Siergiej zajęła II miejsce (4,5 pkt. na 9 możliwych), Kamil Kiełbowicz V miej-sce (5 pkt. ) i VII miejsce Mateusz Budziński (4 pkt.). W turnieju rozegranym w Domu Har-cerza w Toruniu, który rozgrywany był w osobnych grupach wiekowych. W grupie do 10 lat na 20 uczestników Mateusz Taborek i Izabela Siergiej (I miejsce w kategorii dziewcząt) zajęli III i IV miejsca zdobywając 5 pkt. na 7 możliwych. Kamil Kiełbowicz zdobył 4 pkt. zajmując VIII miejsce. W grupie do 12 i 14 lat rozgrywki prowadzono w jednej grupie. Da-niel Maleszewski zdobył 4 pkt., Radosław Maleszewski 3 pkt. i Agnieszka Mrozińska 2,5 pkt. zajmując miejsca w pierwszej szóstce.
  Opiekun sekcji Benedykt Mroziński.
  Zapisz dziecko do "zerówki". Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim informuje, że przez cały miesiąc maj 2001r. w godz. 8.00 do 15.00 będą odbywały się zapisy dzieci z rocznika 1995 do klasy "0".
  Serdecznie zapraszamy.
  Witamy Wiosnę!!! Dnia 21. 03. 2001 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim odbyła się impreza z okazji nadejścia wiosny. Dzieci z klas 0-III tradycyjnie wesołym i kolorowym korowodem przeszły ulicami naszego miasta, aby nad rzeką Trynka zatopić symbol odchodzącej zimy -MARZANNĘ. Natomiast uczniowie klas starszych witali wiosnę na imprezie zorganizowanej przez Rzeczpospolitą Uczniowską. Zabawa miała miejsce w sali gimnastycznej w SP Kowalewo. Rozpoczęła się o godz. 8. 30 konkursem na najciekawiej przebraną klasę. Uczniowie wraz z wychowawcami prezento-wali się wspaniale. Stroje były oryginalne, a ich wykonanie wymagało ogromnego wkładu pracy. Decyzją komisji wyłoniono laureata - klasę VI d, opiekun Pani Joannna Zwolińska, która zachwyciła wszystkich niezwykłością pomysłu. Podczas wspólnej zabawy przepro-wadzono wiele konkursów z udziałem nauczycieli i uczniów tj. pokaz wiosennej fryzury i makijażu, konkurs na stworzenie najwierniejszego wizerunku modela. Wybrano również królową i króla wiosny 2001. Zostali nimi: Izabela Koralewska (kl. Vb) i Marcin Dajczak (kl. V c). Ponadto dziewczęta i chłopcy z klasy Vb przygotowali wiosenny pokaz mody. Rów-nież grono pedagogiczne zaskoczyło uczniów swoim nieocenionym poczuciem humoru.
  Podczas zabawy można było spotkać nauczycieli wcielonych w postać diablicy, diabła, anioła, księdza, policjanta, wiosny, piłkarza. Dyrektor szkoły Pan Benedykt Mroziński może być dumny z tak prężnie funkcjonującego grona pedagogicznego, Samorządu Szkolnego i całej społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że nadchodząca wiosna będzie równie sło-neczna i radosna jak nasza zabawa.
  Katarzyna Wojtczak, Małgorzata Malinowska
  "Kangur" Dnia 15 marca 2001r. o godz. 8.00, zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły, uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych. Pisali w dwóch grupach. 39 dzieci klas III i IV zmagało się z 24 zadaniami testu "Maluch 2001", a 29 uczniów klas V i VI z 30 zadaniami testu "Beniamin 2001". Pytania prezentowały zróżnicowany stopień trudno-ści. Sformułowane jako test wyboru, wymagały trafnego wskazania właściwego rozwiąza-nia. Nie warto było strzelać, gdyż za błędną odpowiedź grożą tzw. punkty ujemne. Dodat-kową trudnością było właściwe zakodowanie odpowiedzi, gdyż prawidłowość rozwiązań będzie oceniać komputer. Wszystkie prace uczniów zostały przekazane przedstawicielowi konkursu w Toruniu. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań matematycznych i umożliwienia sprawdzenia nabytych przez uczniów umiejętności. Cenna jest również możliwość dokonania konfrontacji efektów pracy naszych pociech z przedstawicielami innych szkół. A może, też dzięki konkursowi uda się odkryć wyjątkowy matematyczny talent?
  Obóz wędrowny na trasie: Cieszyn - Ustroń Dobka - Istebna Zaolzie - Szczyrk w termi-nie od 24 lipca do 6 sierpnia. Wiek uczestników 12 - 18 lat. Wstępne zgłoszenia do końca kwietnia przyjmują p.p. Ł.R.Goryńscy.
  Mlewo
  Święto Wiosny. Samorząd Uczniowski wspólnie z nauczycielami zaplanował Dzień Wio-sny tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Nasi milusińscy kl. 0-III rozwiązywali krzyżówki, brali udział w grach sportowych, oglądali bajki dla dzieci. Ogłosiliśmy konkurs na najcie-kawszy plakat pt. "Pani Wiosna". Po głosowaniu wygrała kl. VI i kl. 0. Wszyscy otrzymali słodkie upominki. Klasa VI przygotowała ogromną Marzannę, którą spaliliśmy nad jezio-rem. Uczestniczyliśmy w kolorowym korowodzie z wiosennymi okrzykami i piosenkami, ogłaszaliśmy nadejście wiosny. Dziewczęta z kl. IV-VI brały udział w konkursie na najcie-kawsze przebranie i wiosenną fryzurę, a chłopcy rywalizowali w grach sportowych. Wszy-scy miło i wesoło spędziliśmy czas, wiosna jest już wokół nas.
  Zarząd SU
  Konkurs czytelniczy "Bajka". Szkoła Podstawowa w Mlewie organizuje II Gminny Kon-kurs Czytelniczy pt. "Bajka" dla uczniów klas II i III, który odbędzie się 20 kwietnia 2001r. Prosimy zgłaszać 3-osobowe drużyny do dnia 9 kwietnia 2001r. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z terenu naszej gminy do wzięcia udziału. (G.M.)
  VI biegi przełajowe o puchar Rady Sołeckiej w Mlewie odbędą się 1 maja 2001r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy. (K.S.)  Pluskowęsy

  Święto Wiosny. Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach upłynął pod znakiem zabaw i konkursów. W szkole było kolorowo od wymyślnych strojów i fryzur. Wszyscy zaangażowali się w to, aby ten dzień był wesoły i przygotowali konkursy

  np. "Przysłowie prawdę ci powie", w którym pierwsze miejsce zajęła klasa V, "Mini Playback Show", w którym zwyciężył duet: Marta Żychlińska z klasy II i Karolina Kwak z klasy IV. Wybrano też Miss Wiosny 2001, którą została Olga Gutmańska z klasy V. Kolorowy korowód z Marzannami przeszedł wokół boiska śpiewając i grając na instru-mentach. Po spaleniu Marzanny powitaliśmy wiosnę zajadając pieczone na ognisku kiełba-ski. Dorota Buchholz
  Podziękowanie. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach w imieniu społeczności szkolnej pragnie serdecznie podziękować Firmom: SOL-MAR-BIS z Wielkiej Łąki oraz PROFIT z Wąbrzeźna, za uatrakcyjnienie "Pierwszego Dnia Wiosny" poprzez sprzedaż kiełbasek i bułek w promocyjnych cenach.
  Gimnazjum
  Podziękowania. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Publicznego Gimna-zjum w Kowalewie Pomorskim składa serdeczne podziękowania dla Dyrektora oraz Kapi-tuły Toruńskiego Centrum "Caritas" za wsparcie finansowe naszych uczniów. Pomoc ta pomogła uczniom zdolnym z rodzin najuboższych chociaż w części w realizowaniu osobi-stych planów. Dziękujemy, że Szanowna Kapituła dostrzegła i wspomogła naszych uczniów. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania.
  Nominacje kombatantów
  W dniu 27.03.2001.0 godz. 12-tej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania kombatantów naszej gminy, którzy brali udział w II wojnie światowej. Decyzję o nominacjach do stopnia pod-porucznika wydał Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Wręczenia dokonał Komen-dant Wojskowej Komendy Uzupełnień pułkownik Aleksander Bogowicz z Torunia. Bur-mistrz miasta Andrzej Grabowski złożyl gratulacje i wszystkim kombatantom wręczył pamiątkowy herb miasta Kowalewa Pom. Miłym akcentem tej uroczystości był występ artystyczny chóru M-GOK pod dyrekcją p. Mieczysława Domareckiego.
  Po części oficjalnej odbył się poczęstunek przy kawie podczas którego kombatanci mieli okazję wspominać dawne czasy.
  Zrobiono zdjęcie pamiątkowe na którym od lewej strony stoją: Józef Szumski, Bogusława Weychert, Stanisław Szewczyk, Franciszek Gromadzki, Marian Klejna, natomiast siedzą (od lewej): Henryk Sieradzki, Czesław Zarzecki, Kazimierz Szefler, Antoni Wierzbowski, Jan Drapek, Edward Repeć, Tadeusz Piskorski, Bolesław Pawlak.
  I.K.

  Powrót


  Komunikat

  UWAGA
  W związku z ukazaniem się w "Nowościach" w dniu 16 marca 2001r. artykułu red. Zbigniewa Juchniewicza pt. "Droga władza" zamieszczam informację, która została skierowana do redakcji "Nowości" w sprawie kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego Kowalewie Pomorskim oraz sprostowanie po ukazaniu się artykułu jakie skierowano do w/w redaktora.
  Kowalewo Pomorskie, dnia 1.03.2001r.
  Pan Zbigniew Juchniewicz
  Redakcja "NOWOŚCI"
  Odpowiadając na wystąpienie Pana w sprawie udzielenia informacji dotyczą-cej wydatków poniesionych przez nasz Urząd w roku 2000 informuję:
  1. Na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę - 57.144 zł w tym zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego 29.537 zł.
  2. Na zakup środków czystości - 5.000 zł.
  3. Koszty używania telefonów wyniosły - 34.572 zł (po odliczeniu należno-ści za rozmowy prywatne).
  4. Na zakup napojów, kawy - 6.593 zł (na spotkania okolicznościowe kie-rownictwa Urzędu i Zarządu Miasta z przedstawicielami różnych instytu-cji oraz członkami komisji problemowych, doraźnych itp.).
  5. Urząd Miejski posiada jeden samochód służbowy, który na podstawie umowy użyczenia został przekazany do dyspozycji Burmistrza, rozlicze-nie samochodu następuje na podstawie przyznanego ryczałtu. Urząd nie ponosi kosztów z tytułu zakupu paliwa.
  6. Liczba etatów w Urzędzie Miejskim - 30 etatów.
  Dnia 16 marca 2001 roku w "Nowościach" ukazał się artykuł pt. "Droga wła-dza", w którym redaktor pokusił się o "policzenie, ile kosztuje - poza płacami - utrzymanie niemałej armii pracowników w niektórych urzędach" i nie byłoby w tym nic złego gdyby przedstawione diagramy rzeczywiście odzwierciedlały koszty utrzymania stanowiska pracy do obsługi mieszkańców.
  Pan redaktor zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o przekazanie informacji do-tyczącej wydatków poniesionych przez nasz Urząd w ubiegłym roku na następu-jące cele: zakup materiałów biurowych (w tym również komputery, oprogramo-wania itp.), zakup środków czystości, koszty użytkowania telefonów, zakup na-pojów, kawy jak również liczby zatrudnionych pracowników Urzędu (liczba eta-tów). Przekazane dane miały posłużyć do przygotowania publikacji na temat kosztów utrzymania urzędów administracji, a nie jak to zostało przedstawione "armii pracowników", gdyż akurat w oparciu o te dane trudno mówić o koszcie utrzymania stanowiska pracy. Uważam tak dlatego, że zakup papieru czy mate-riałów niezbędnych do eksploatacji komputerów, maszyn do pisania i kserokopia-rek nie ma nic wspólnego z liczbą etatów czy osób zatrudnionych w urzędach, uzależniony jest natomiast od ilości załatwianych spraw zarówno tych indywidu-alnych jak i wynikających ze współdziałania z różnymi instytucjami (decyzje, zezwolenia, uchwały organów gminy, sprawozdania, korespondencja itp.), a obowiązek pisemnej formy załatwiania spraw nakłada na urzędników kodeks postępowania administracyjnego.
  Podobnie rzecz się ma w stosunku do przeprowadzonych rozmów telefonicz-nych, należy tu podkreślić, że zapłata za rozmowy telefoniczne w Urzędzie Miej-skim w Kowalewie Pomorskim następuje w oparciu o wydruki sporządzone dla każdego numeru (aparatu) telefonicznego po odliczeniu rozmów prywatnych pra-cowników. Zakup środków czystości również nie jest uzależniony wprost od licz-by zatrudnionych pracowników, ale od powierzchni użytkowanych pomieszczeń i warunków pogodowych. Napoje, kawa, którymi również częstowano uczestników spotkań okolicznościowych i narad też nie mają bezpośredniego wpływu na koszt stanowiska pracy.
  Przekazane na piśmie przez nas dane w dniu 1.03.2001 r. są niewątpliwie kosztami poniesionymi przez Urząd, ale nie kosztami utrzymania pracowników.
  Koszty te wynosiły w roku ubiegłym 103.309,00 zł, a nie jak błędnie podały "Nowości" 206,5 tys. zł, zawyżając je bezpodstawnie o 100%. Licząc metodą opublikowaną w "Nowościach" oraz przyjmując tak jak inne urzędy, zatrudnienie osób w Urzędzie Miejskim łącznie z pracownikami Straży Miejskiej, obsługi i zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych w roku 2000, zgodnie ze spra-wozdaniem GUS zatrudnienie kształtowało się na poziomie 40,15 etatu i w tym przypadku koszty wynosiły 2.573,08 zł.
  Jednocześnie informuję, że na nasze wystąpienie o dokonanie korekty błędnie opublikowanych kosztów poniesionych przez Urząd Miejski w 2000r. na zakup w/w artykułów, gazeta "Nowości" na swych łamach w dniu 22 marca zamieściła sprostowanie.

  Powrót


  PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI 
  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2000

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI
  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2000
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła swoją dzia-łalność poprzez pracę w 3 zespołach.
  Zespół motywacyjno - interwencyjny, który przeprowadzał rozmowy z osobami nad-używającymi alkoholu, w wyniku czego 26 osób wzięło udział w zajęciach terapeutycz-nych prowadzonych przez terapeutę uzależnień, w punkcie informacyjno-konsultacyjnym działającym w Kowalewie Pom., trzy osoby podjęły leczenie odwykowe w Czerniewi-cach, w przypadku 2 osób zastosowano leczenie farmakologiczne w warunkach ambulato-ryjnych. Zespół przeprowadzał również rozmowy z rodzinami osób nadużywających alkoholu /najczęściej z żonami i matkami/.
  Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w 11 placówkach handlowych i gastrono-micznych. W jednym przypadku była to interwencja na wniosek mieszkańców, dotyczący łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży (w sklepie) oraz zakłócania porządku w jego pobliżu. Dokonano także kontroli w placówkach gastronomicznych, przy udziale straży miejskiej, pod kątem przestrzegania zakazu podawania alkoholu osobom do lat 18. Nie stwierdzono przypadku naruszenia powyższego zakazu.
  Zespół Profilaktyki i Edukacyjno - Informacyjny wdrożył wśród młodzieży oraz rodzi-ców 2 szkół podstawowych i gimnazjum program profilaktyki pn. "Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków"- edycja jesień 2000. Realizatorami byli nauczyciele szkół, uprzednio przeszkoleni przez instruktora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Programem objęto 67 dzieci oraz 45 rodziców. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele rad pedagogicznych - 53 osoby.
  Ponadto na terenie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, w ramach obcho-dów Dnia Dziecka, zorganizowano imprezę propagującą zdrowy styl życia.
  W roku 2000 kontynuował swoją działalność punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób mających problemy z alkoholem i członków ich rodzin, prowadzony przez instrukto-ra uzależnień z Ośrodka Odwykowego w Czerniewicach. Jego działalność rozszerzona została o porady dla rodziców dzieci pijących. W w/w okresie udzielono ogółem 380 konsultacji dla 50 zainteresowanych osób. Trzy osoby skierowano na leczenie w ośrodku stacjonarnym w Czerniewicach, a 2 osoby oczekują na terapię.
  Świetlica Socjoterapeutyczna działająca pod nadzorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. w roku 2000 spełniła zakładane cele. Zapewniała swoim wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, reedu-kację, udział w zajęciach specjalistycznych (prowadzenie programu profilaktycznego "zanim sięgniesz... ˝, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwijanie zainteresowań oraz podwieczorek). W okresie od stycznia do czerwca w zajęciach w świetlicy brało udział 30 wychowanków, w wieku od 10 do 15 lat. W miesiącu wrześniu grupa wychowanków świetlicy została zwiększona i liczy obecnie 50 osób, w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia prowadzone są w II grupach wiekowych:
  I grupa młodsza, kl. I do V oraz integracyjna (zajęcia 3 x w tygodniu, tj. poniedziałek, środa, piątek)
  II grupa starsza, kl. VI i gimnazjum (zajęcia 2 x w tygodniu, tj. wtorek i czwartek)
  Oprócz codziennych zajęć w świetlicy tj. odrabiania lekcji, podwieczorków, prowa-dzone były programy profilaktyczne, takie jak:
  1/ "Zanim sięgniesz po... "
  2/ "Jak żyć z ludźmi"
  3/ Program z wykorzystaniem "Rodziny Parpusiaków"
  W ramach zajęć dzieci przygotowywały programy artystyczne z okazji różnych uro-czystości na rzecz świetlicy i środowiska: Wigilia, Dzień Kobiet, Święconka Wielkanoc-na, Dzień Matki i Ojca. Wychowankowie rozwijali również swoje zainteresowania w różnych kółkach tematycznych, np. kółko szachowe, sportowe, chór. Wszystkie nabywane przez wychowanków umiejętności z pewnością będą sprzyjały samodzielnemu pokony-waniu trudności i radzeniu sobie w ciężkich sytuacjach życiowych.
  W roku 2000 wydano 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 18 sklepach oraz 10 na sprzedaż i podawanie alkoholu w punktach gastronomicznych. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczone zostały na realizację powyższych przedsięwzięć. Ze środ-ków, jakimi dysponowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydzielone zostały również kwoty na finansowanie zadania o nazwie - telefon pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia". Porozumienie w powyższej sprawie zawarto w dniu 27 kwietnia 2000r.
  Kilanowska Grażyna

  J.J.

  Powrót


  Radni - społeczeństwu

  Radni - społeczeństwu
  Przypomnijmy, że na sesji w dniu 28.06.2000r. została uchwalona podwyżka diet radnych. Jednak większość zrezygnowała z niej przeznaczając różnicę ry-czałtu o jego podwyżkę na chlubne cele. I tak:
  - Radni: Stanisław Jagielski, Mirosław Milczarek i Krzysztof Skorski zgroma-dzili 387,50 zł. Do tej kwoty wpłaty dokonali również radny Zdzisław Oskroba oraz burmistrz Andrzej Grabowski. Łączna kwota, która wyniosła 600,- zł zo-stała przekazana na potrzeby Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Chełmoniu.
  - Radna Elżbieta Karankowska przekazała kwotę 125,- zł na konto Rady Rodzi-ców z przeznaczeniem na dożywianie dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
  - Radni z Klubu Radnych "Nasza Gmina": Zdzisław Czarnomski, Andrzej Wi-śniewski, Katarzyna Kurkowska, Roman Goryński, Jan Węgierski, Jerzy Kaź-mierkiewicz, Jan Dębiński, Jan Krawczyk, Jan Góral, Andrzej Szczekocki, Ga-briel Gimiński, Janusz Lenczewski, Tomasz Matusewicz, Krzysztof Skorski, Stanisław Jagielski, Mirosław Milczarek i burmistrz Andrzej Grabowski zebrali łącznie 2.837,50 zł. Zgodnie z podjętą decyzją przez Klub "Nasza Gmina" kwota ta została wpłacona na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-ki Zdrowotnej z przeznaczeniem na dosprzętowienie placówki.
  - Radny Andrzej Wiśniewski od początku kadencji nie pobrał diety, którą przeznaczał m.in. na rzecz potrzebującego niepełnosprawnego chłopca, dofi-nansowanie LKS "Promień", na rzecz Szkoły Podstawowej w Mlewie, dofi-nansowanie biegaczki z Klubu Biegacza, ufundowanie indywidualnych nagród na turnieje międzysołeckie oraz nagród na Diecezjalny Festiwal Pieśni i Pio-senki Religijnej.
  Cieszy fakt, że długo dyskutowana na sesji w czerwcu ub.r. podwyżka przynio-sła konkretną pomoc obdarowanym, którzy za naszym pośrednictwem składają wszystkim serdeczne podziękowania.
  (r)
  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna