Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
Z tego miejsca możesz do mnie napisać


W numerze m.in.:

 • MAJOWE IMPREZY
 • Najładniej ukwiecony balkon w roku 2000
 • Dziękujemy za życzenia
 • Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
 • WIEŚCI ZE SZKÓŁ
 • Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych
 • ZAPROSZENIE NA BIEGOWĄ MAJÓWKĘ...
 • Zaproszenia, życzenia, ogłoszenia...
  MAJOWE IMPREZY

  MAJOWE IMPREZY
  MIASTO i GMINA KOWALEWO POMORSKIE
  1 MAJA 2001 (wtorek)
  Mlewo – Szkoła Podstawowa
  godz. 1000 - biegi przełajowe dla uczniów szkół podstawowych
  godz. 1045 - bieg przełajowy dla dorosłych,
  godz. 1130 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, ognisko i pieczenie kiełbasek
  Kowalewo Pomorskie
  stadion miejski:
  godz. 900 - XI Zakładowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zakładowych im. Leszka Sobocińskiego W przypadku bardzo złych warunków na stadionie – grzą-ska płyta po ulewnych deszczach turniej zostanie przeprowadzony na boisku Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.
  - pokaz motolotniarzy (pokaz uzależniony jest od warunków atmosferycz-nych)
  plac za budynkiem MGOK:
  godz. 1500 - rozpoczęcie festynu – przedstawienie programu,
  godz. 1505 - konkurs plastyczny dla dzieci „Moje ulubione zwierzątko”
  - gry, zabawy i konkursy dla dzieci
  godz. 1550 - ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Ekologiczne miasto moich marzeń” wystawa prac
  godz. 1600 - prezentacja dzieci biorących udział w X Wyborach Najmilszej Buzi Kowalewa Pom. 2001r.
  godz. 1630 - pokazy walki karate OYAMA (grupa dziecięco-młodzieżowa)
  godz. 1700 - X Wybory Najmilszej Buzi Kowalewa Pom. 2001r.
  godz. 1750 - rozstrzygnięcie konkursów: florystycznego pt. „Wiosenna kompozy-cja kwiatowa” ogłoszonego w kwietniowym numerze „GOŃCA” i plastycznego ogłoszonego na początku festynu
  godz. 1800 - konkursy dla dorosłych (min. rzut beretem, przeciąganie liny, rzut obrę-czą do celu, taniec parami z balonami)
  godz. 1900 - ognisko i zabawa taneczna na trawie przy zespole muzycznym „RE-NESANS” na placu za Domem Kultury. Bufet na miejscu.
  W trakcie festynu zorganizowana zostanie wystawa kompozycji kwiatowych oraz prac plastycznych.
  2 MAJA 2001 (środa)
  Wielkie Rychnowo – Szkoła Podstawowa
  godz. 1000 - Lekkoatletyczne Igrzyska Szkolne:
  - zawody trójboju dla klas III - IV
  - zawody czwórboju dla klas V - VI
  - zawody pięcioboju dla klas gimnazjalnych
  Kowalewo Pomorskie
  stadion miejski:
  godz. 1600 -– pokaz motolotniarzy (pokaz uzależniony od warunków atmosferycznych)
  - prezentacja sprzętu żużlowego przez zawodników Apatora – Ad-riany Toruń (przyjazd zapowiedział m.in. Robert Kościecha)
  godz. 1700 - mecz piłki nożnej IV ligi Promień Danstal Kowalewo Pom. – Legia Henkon Chełmża
  5 MAJA 2001 (sobota)
  Kowalewo Pomorskie
  plac za budynkiem MGOK:
  godz. 1800 - ognisko, koncert zespołu młodzieżowego działającego przy MGOK w Kowalewie Pom. Bufet na miejscu.

  Powrót


  Najładniej ukwiecony balkon w roku 2000 Najładniej ukwiecony balkon w roku 2000
  Szósty już raz Zarząd ToMiKo przeprowadził konkurs dotyczący ukwiecenia balko-nów w naszym mieście.
  Pierwszy przegląd odbył się 6 czerwca 2000 roku. W tym dniu balkony dobrze się pre-zentowały, ponieważ kwiaty i rośliny były w pełnym rozwoju. Drugi przegląd odbył się 22 września 2000 roku. Podczas tego przeglądu balkony wyglądały dużo gorzej za sprawą suchego i gorącego lata. W roku bieżącym przeglądy odbywały się pod kątem współza-wodnictwa osiedlowego.
  Również i w tym roku najkorzystniej wypadło najmłodsze nasze osiedle – Osiedle Brod-nickie.
  Przyjęliśmy zasadę, iż nagrody otrzymają osoby, które dotychczas nie były nagradza-ne. Dodatkowo opracowane zostały i rozwieszone plakaty zachęcające do wzięcia udziału w konkursie. Wszystkim, którzy udostępnili nam swoje okna, witryny sklepowe składamy serdeczne podziękowania.
  Do osób które posiadały wyróżniające się balkony należą :
  I rejon – Osiedle Marii Konopnickiej: p.Grabowska, p.Kryger i p.Kryger, p.Fodrowska
  II rejon – Główny Dworzec: p.Kryger, p.Żak, p.Piątek, p.Kacała,
  III rejon – Miasto centrum: p.Domarecka, p.Wiśniewska, p.Maślińska, p.Olszewska, p.Krużycka, p.Szyczewska,
  IV rejon – Osiedle Brodnickie: p.Jurgielska, p.Jodłowska, p.Moszczyńska, p.Gumienna, p.Wiącek, p.Ratajska, p.Repeć, p.Chlebowska, p.Tylicka.
  Składamy serdeczne gratulacje wymienionym osobom.
  9 równorzędnych nagród ufundowanych przez Burmistrz Miasta otrzymali:
  1. Maria Szczodrowska - ul. Marii Konopnickiej
  2. Janina Michalec - ul. Marii Konopnickiej
  3. Urszula Paul - ul. Marii Konopnickiej
  4. Danuta Urbańska - ul. Fosa Jagiellońska
  5. Bogumiła Starzyńska - ul. Plac 700–lecia
  6. Maria Tomkowska - ul. Toruńska
  7. Genowefa Pełkowska - ul. Toruńska
  8. Jolanta Parda - ul. Jaśminowa
  9. Ewa Nowakowska - ul. Wrzosowa
  W bieżącym roku ponownie ogłaszamy konkurs, który trwać będzie od 20 maja do 20 września br.
  Prezes ToMiKo - Joachim Kupski

  Powrót


  Dziękujemy za życzenia
  Dziękujemy za życzenia
  Z okazji Świąt Wielkanocnych, Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim otrzymał wiele życzeń od instytucji i osób prywatnych, za które serdecznie dziękujemy.
  - Urzędy, Starostwa:
  WOJEWODA KUJAWSKO–POMORSKI,, STAROSTA BRODNICY WRAZ Z PRZEWODNICZĄCYM RADY PO-WIATU BRODNICKIEGO, STAROSTA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ, WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ, WÓJT GMINY CHEŁMŻA,
  - Zakłady Pracy
  WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEX SOPOT, NEOPLAN POLSKA - BOLECHOWO, DYREKTOR ZAKŁADU TELEKOMUNIKACJI W TORUNIU, UCZESTNICY I KADRA WTZ KOWALEWO POMORSKIE, KIEROWNIK I FUNKCJONARIUSZE REWIRU DZIELNICOWYCH W KOWALEWIE POMORSKIM, ZARZĄD I PRACOWNICY GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH” KOWALEWO POMORSKIE, KIEROWNIK I PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE GOLUB –DOBRZYŃ, POCZTA POLSKA – URZĄD POCZTOWY TORUŃ, DYREKTOR REJONU TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ WRAZ Z ZAŁOGĄ, KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU, STOROL KOWALEWO POMORSKIE DYREKCJA, I GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM, AGROWET KOWALEWO POMORSKIE, ROZDZIELNIA GAZU KOWALEWO POMORSKIE, ZARZĄD ALBA ŚLĄSK, ZARZĄD I PRACOWNICY SPBO „ZGODA”,
  - Szkoły i jednostki budżetowe gminy:
  DYREKTOR I PRACOWNICY MGOK I BIBLIOTEKA W KOWALEWIE POMORSKIM, KIEROWNIK I PRA-COWNICY MGOPS W KOWALEWIE POMORSKIM, DZIECI ZE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ WRAZ Z WYCHOWAWCAMI W KOWALEWIE POMORSKIM, DYREKTOR I PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MLEWIE, KIEROWNIK I PRACOWNICY ZGKIM KOWALEWO POMORSKIE, DYREKCJA I PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOWALEWO POMORSKIE, DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE, PRACOWNICY I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PLUSKOWĘSACH, DYREKTOR I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE POMORSKIM, DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA, PRACOWNICY I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ ŁĄCE, DYREKTOR , PRACOWNICY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KOWALEWIE POMORSKIM RADA SOŁECKA I MIESZKAŃCY WSI PLUSKOWĘSY, DY-REKTOR I PRACOWNICY MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI W GOLUBIU-DOBRZYNIU,
  - Osoby prywatne;
  POSŁOWIE NA SEJM RP, PRZEWODNICZĄCY KLUBU RADNYCH AWS SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO, RADNY KLUBU AWS SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – PO-MORSKIEGO, PREZES IZBY ROLNICZEJ, PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ, DYREKTOR OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO, PROBOSZCZ PARAFII PLU-SKOWĘSY, PROBOSZCZ PARAFII SREBRNIKI, REDAKTOR NACZELNY „GOŃCA”, WOJSKOWY KO-MENDANT UZUPEŁNIEŃ, PRACOWNICY BIURA RADY STAROSTWA POWIATOWEGO, EMERYTOWANI PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM, (K.K.)

  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
  XXVII sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 28 marca 2001r., w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom. W sesji wzięli udział: radni powiatu golubsko-dobrzyńskiego, radni naszej gminy, Zarząd Miasta z jego Przewodniczącym, kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawiciele prasy oraz społeczeństwa gminy. Sesji przewodniczył przewodniczący rady - Zdzisław Czarnomski.
  Informację z prac rady powiatu golubsko-dobrzyńskiego przedstawił radny - Zbigniew Krasicki. Informacje z prac Zarządu Miasta oraz realizacji wniosków z XXVI sesji przed-stawił przewodniczący Zarządu - Andrzej Grabowski. W dalszej części obrad informacje z prac stałych komisji przedstawili ich przewodniczący.
  W kolejnym punkcie porządku obrad - prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa - Joachim Kupski dokonał podsumowania przeprowadzonego w roku 2000 konkursu "na najpiękniej ukwiecony balkon" i razem z Burmistrzem Miasta oraz Przewodniczącym Rady dokonali wręczenia nagrodzonym nagród, dyplomów i kwiatów. Informacja na temat podsumowania konkursu "na najpiękniej ukwiecony balkon" zawarta jest na str. 9 w niniejszym "Gońcu".
  Radni w kolejnym punkcie zgłosili wnioski i postulaty, które dotyczyły m.in.:
  - zainstalowania na Osiedlu Brodnickim aparatu telefonicznego na kartę magnetyczną,
  - zapytania - czy osoby fizyczne mogą przekształcać działki z prawa wieczystego użyt-kowania w prawo własności?
  - wielkości zadłużenia Powiatowego Urzędu Pracy wobec pracodawców, którzy za-trudniali w roku 2000 pracowników w ramach robót interwencyjnych,
  - informacji o wejściu na nasz teren Toruńskich Zakładów Opatrunkowych,
  - przedstawienia przez członków Zarządu Powiatu spraw dot. restrukturyzacji szkol-nictwa ponadpodstawowego ze szczególnym uwzględnieniem Kowalewa,
  - rozważenia możliwości zapraszania przez Przewodniczących Komisji Rady Powiatu resortowych radnych Rady Miejskiej na wyjazdowe posiedzenia na terenie gminy,
  - naprawy uszkodzonego płotu przy ul. Fosa Jagiellońska,
  - zinwentaryzowanie mienia komunalnego pozostającego w zasobach gminy.
  Punkt 4 porządku dotyczył sprawozdania z wykonania planu celów finansowo-rzeczo-wych Gminy Kowalewo Pom. za rok 2000. W punkcie tym :
  - Burmistrz Miasta dokonał omówienia wykonania planu celów finansowo-rzeczo-wych gminy Kowalewo Pom. za 2000 rok ,
  - przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał z opinią Komisji Rewizyjnej w spra-wie wykonania budżetu za rok 2000 oraz wnioskiem komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta,
  - Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przed-łożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta abso-lutorium,
  - Przewodniczący Zarządu – Andrzej Grabowski zapoznał z opinią RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2000 rok.
  Następnie odbyła się dyskusja po której radni przy obecności 22 radnych (100%) 20 gło-sami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia wykonania budżetu gminy za rok 2000 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.
  Radni ponadto podjęli uchwały w sprawach :
  - rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu zmiany miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego miasta Kowalewa Pomorskiego w części obejmującej działki położone pomiędzy ul. Działkową a ul. Mikołaja z Ryńska – 2 uchwały
  - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospoda-rowania przestrzennego Osiedla „Brodnickiego” w Kowalewie Pom.
  - majątkowej gminy, przekraczającej zakres zwykłego zarządu – przeznaczając do sprzedaży lokal mieszkalny na wniosek najemcy,
  - zaliczenia dróg na terenie miasta Kowalewo Pom. do kategorii dróg gminnych,
  - zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu o likwidacji zespołu opieki zdrowot-nej,
  - zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze,
  - przyjęcia planów pracy Komisji na II kwartał br.
  Ponadto Rada Miejska podjęła stanowisko w sprawie wykorzystania przez Rady Sołec-kie w I półroczu br., środków z Funduszu Samorządu Mieszkańców Wsi przede wszyst-kim na remonty dróg gminnych do wysokości kwot określonych w uchwałach zebrania wiejskiego.
  W dalszej części obrad Burmistrz ustosunkował się do zgłoszonych wniosków i postu-latów oraz poinformował, że:
  - Rejon Obsługi Klienta w Brodnicy prowadzi pomiary uruchomieniowe systemu ra-diowego typu Air Loop, w którego zasięgu znajdą się także miejscowości Pruska Łą-ka, Szewa, Wielka Łąka, Józefat. Z informacji dyrektora tego rejonu wynika, że tele-fonizacja wsi w gminie Kowalewo zostanie zakończona do końca br.

  A.G.  Z prac Zarządu Miasta
  W okresie sprawozdawczym od 22 marca 2001r. do 6 kwietnia 2001r. Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie obradował dwukrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:
  - wzrostu czynszu za najem budynku remi-zy OSP w Elzanowie wraz z działką
  - upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków
  - określenia wysokości wynagrodzenia za wydawanie świadectw miejsca pocho-dzenia zwierząt
  - ustalenia stawek za wynajem pomiesz-czeń w MGOK
  - zmian w harmonogramie realizacji do-chodów i wydatków
  - przekazywania materiału zadrzewienio-wego
  - ustalenia przebiegu dróg gminnych na te-renie miasta
  - opłat za energię cieplną w komunalnych kotłowniach lokalnych nie objętych kon-cesją Prezesa Urzędu Regulacji Energe-tyki.
  - wysokości miesięcznych opłat zaliczko-wych za energię cieplną pobieraną przez właścicieli lub najemców lokali miesz-kalnych bądź użytkowych, wyproduko-waną w kotłowniach komunalnych
  - zmian w harmonogramie realizacji do-chodów i wydatków
  Ponadto Zarząd dyskutował nad projek-tami uchwał Rady Miejskiej dotyczący-mi:
  - sprawy majątkowej gminy przekraczają-cej zakres zwykłego Zarządu
  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - selektywnej zbiórki odpadów – I etap – szkło
  - umowy z TARR w Toruniu – Centrum EURO – Info
  - sprawozdania ZM z realizacji „Strategii rozwoju Gminy Kowalewo”
  - oceny pracy Gminnego Organizatora Sportu za okres od 01.11.2000r.- 01.31.2001r.
  - terminu spotkania z załogą ZGKiM
  - pełnomocnictwa do podpisywania umo-wy z WFOŚiGW
  - utworzenia Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
  - seminarium w Bordesholm
  - opłat za centralne ogrzewanie
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:
  - wydłużenia dzierżawy najmu lokalu
  - rozbiórki szklarni
  - przesunięcie terminu płatności czynszu dzierżawnego
  - kupna działki
  - zabezpieczenia środków finansowych na wyjazd uczennicy SP Kowalewo Pom. na XIV Ogólnopolski Festiwal „Nowa Pio-senka w Starym Krakowie”
  - wyrażenia zgody na administrowanie zbiornikami wodnymi w Chełmońcu przez Radę Sołecką
  - zawieszenie działalności gospodarczej
  - wydanie postanowienie w spr. sprzedaży alkoholu
  - dofinansowanie Fundacji Rozwoju Kar-diochirurgii
  Przetargi:
  - na remont sieci kanalizacyjnej
  - na obsługę w sprawie sporządzania wycen lokali i działek
  - na dostawę art. chemicznych i biuro-wych
  Ponadto zapoznał się z:
  - informacją dot. ceny za opracowanie zmiany planu – w części Oś. Brodnickie-go
  - uchwałą Składu Orzekającego z RIO
  - informacją dot. budowy chodnika z Ko-walewa do Frydrychowa
  - informacją dot. oceny spójności zmiany planu przy ul. Odrodzenia ze „Studium .......”
  - informacją dot. remontu dachu na bu-dynku UM – przełożenie dachówki
  - informacją dot. rocznych zebrań spra-wozdawczych Wspólnot Mieszkanio-wych
  D.P.
  Powrót


  WIEŚCI ZE SZKÓŁ
  Kowalewo Pomorskie
  Mistrzostwa Powiatu w koszykówce. 02.03.2001r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w koszykówce szkół podstawowych. Zwycięstwo w tych zawodach odniosły nasze koszykarki pokonując drużyny z Golubia-Dobrzynia, Zbójna i Radomina. Chłopcy zajęli II miejsce. Mecz finałowy przegrali z SP Golub-Dobrzyń.
  Gimnazjalny Turniej Sprawności. 03.03.2001r. w Kowalewie odbył się Gimna-zjalny Turniej Sprawności. Zwyciężył w tym turnieju oddział Gimnazjum z Kowa-lewa, II miejsce zajęli gimnazjaliści z oddziału w Pluskowęsach, III miejsce z Wielkiego Rychnowa, IV miejsce z Wielkiej Łąki.
  Mistrzostwa Województwa w koszykówce dziewcząt. 07.03.2001r. w Brodnicy odbyły się Mistrzostwa Województwa w koszykówce dziewcząt szkół podstawo-wych (ćwierćfinał). Nasze koszykarki zajęły III miejsce. Zwycięstwo wywalczyły dziewczęta z SP nr 16 w Toruniu, II miejsce przypadło SP nr 7 z Brodnicy.
  Halowy Turniej Piłki Nożnej. 10.03.2001r. w Wielkim Rychnowie odbył się Ha-lowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Zwyciężyli młodzi piłkarze z SP w Kowalewie Pom., II miejsce zajęli chłopcy z UKS ORLIK Kowalewo, III miejsce SP Wielka Łąka, IV miejsce SP Wielkie Rychnowo, V miejsce SP Pluskowęsy, VI miejsce SP Mlewo.
  Gminny Organizator Sportu –Robert Bejgier
  III Liga Piłki Ręcznej. W marcu kolejne spotkania rozegrali piłkarze ręczni Pro-mienia-Danstal Kowalewo Pomorskie. Oto wyniki tych spotkań: Legia Chełmża - Promień Kowalewo 30:15 (15:6). Promień Kowalewo – Cuiavia OSiR II Inowro-cław 26:27 (15:14), Promień Kowalewo – Cuiavia OSiR I Inowrocław 29:34 (10:20), Lubienianka Lubień Kujawski – Promień Kowalewo 42:25 (22:17), PKS PR Włocławek – Promień Kowalewo 20:22 (10:14).
  Robert Bejgier
  ZAPROSZENIE. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim ser-decznie zaprasza wszystkich mieszkańców na I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcz-nej Dziewcząt - rocznik 1989 o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, który odbędzie się w dniach 25-27.05.2001r. Miejscem rozgrywek piłkarskich będzie boisko asfaltowe przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. W Turnieju zapowiedziało swój udział 12 drużyn z całej Polski. Rozpoczęcie zawo-dów odbędzie się 25.05.2001 (piątek) o godz. 1500 festynem prezentującym osią-gnięcia szkoły oraz promującym zdrowy i higieniczny tryb życia, zorganizowanym przez szkołę i Radę Rodziców. Zakończenie Turnieju i wręczenie nagród odbę-dzie się w niedzielę 27.05.2001 o godz. 1330. Głównym organizatorem Turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy Orlik, którego prezesem jest Pan Stefan Rosik. Liczymy, że impreza ta zdobędzie sobie szereg sympatyków i wejdzie na stałe do Kalendarza Imprez Sportowych naszej gminy.
  „Nić Ariadny”. W dniu 07.04.2001r. w Książkach odbył się kolejny już konkurs historyczno - mitologiczny „Nić Ariadny”, w którym nasza uczennica Natalia Żu-chowska z kl. Vd zajęła III miejsce. Opiekunami są Pani Mirosława Misiaszek i Pani Małgorzata Rutkowska.
  Sukcesy uczniów naszej szkoły. W ostatnim okresie przeprowadzono w Toru-niu rejonowe konkursy przedmiotowe z: j.polskiego, j.angielskiego i matematyki. W konkursach tych licznie reprezentowana była nasza szkoła. Do wojewódzkiego finału zakwalifikowali się: z j.polskiego i j.angielskiego – Joanna Otręba (nauczy-ciele Elżbieta Liczkowska i Joanna Peczka) a z matematyki Jacek Nowakowski (nauczyciel Daniela Lewandowska). Nauczycielom i rodzicom gratuluję osiągnię-tych sukcesów przez w/w uczniów i życzę powodzenia w finale wojewódzkim.
  Benedykt Mroziński – dyrektor szkoły
  Szachy w marcu. Dziewięciu szachistów LKS Promień w dniach 30.03. - 01.04.2001r. brało udział w IX Międzynarodowym Turnieju Szachowym dla dzieci o Puchar Marszałka Wojewódzkiego w Kaliszu. W silnej konkurencji wśród 168 zawodników najlepiej zaprezentowały się: Agnieszka Mrozińska, która zajęła 8 miejsce w grupie do 12 lat i dziewięcioletnia Izabela Siergiej, która zajęła 13 miej-sce w grupie do 10 lat. Benedykt Mroziński
  Dalsze sukcesy Marty Moszczyńskiej. Dnia 07.04.2001r. w Bydgoszczy odbył się Wojewódzki Przegląd Piosenki Młodzieżowej. Do konkursu zakwalifikowało się 40-tu uczestników. Marta Moszczyńska z SP Kowalewo Pomorskie uzyskała I miejsce (zdjęcie). W nagrodę otrzymała zaproszenie na 4-dniowe warsztaty mu-zyczne w Ośrodku Wczasowym w Tleniu, które prowadzone będą przez znaną polską solistkę Grażynę Łobaszewską. Poza tym Marta przeszła eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Tarnobrzegu i Wrocławiu. W czerwcu wyjeżdżamy na tygodniowe warsztaty muzyczne (Józefów), które odby-wać się będą pod patronatem TVP. Głównym prowadzącym będzie reżyser Ceza-ry Domagała.
  g871.jpg
  g872.jpg
  K. B.
  Interpretacja plastyczna Ewangelii. Dnia 4 kwietnia 2001r. został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny pt. ,,Jak rozumiesz kluczowe zdania w przypowie-ściach biblijnych”. Uczniowie interpretowali w sposób plastyczny istotne zdania zaczerpnięte z Ewangelii. Na konkurs nadesłano 103 prace plastyczne. Najwięk-szym powodzeniem cieszyły się dwa zdania kluczowe:
  ? „Wy jesteście światłością świata”
  ? „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”
  Jury przyznało nagrody książkowe w trzech kategoriach wiekowych:
  KLAS I-III: I miejsce - Emilia Wąsewicz (Szk. Podstawowa w Wielkiej Łące),
  II miejsce - Małgorzata Zubko (Szk. Podstawowa w Wielkim Rychnowie),
  III miejsce - Natalia Kowalska (Szk. Podstawowa w Kowalewie Pom.).
  KLAS IV-VI: I miejsce - Marta Pęcherska (Szk. Podstawowa w Kowalewie Pom.),
  II miejsce - Laura Kłos (Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach),
  III miejsce - Mateusz Parypiński (Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące).
  KLAS GIMNAZJALNYCH: jury wyróżniło pracę Anny Feldmann.
  Dziękuję bardzo nauczycielom i katechetom za zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie, a Księdzu Proboszczowi Ryszardowi Kobierowskiemu za ufundowanie nagród. Krzysztof Dębiński
  Pluskowęsy
  Zdobywamy Zamek. Część pierwsza. Korzystając z nadarzającej się okazji w postaci wolnego wstępu na zamek Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, klasy „0” i „III” pod opieką swoich wychowawców udały się na krótką wycieczkę, aby poznać zabytki najbliższej okolicy.
  Padał śnieg z deszczem, wiatr targał włosy, a grupa rozkrzyczanych maluchów szturmowała wzgórze zamkowe. W bramie przywitał nas kasztelan tej posiadło-ści. Zaczęły się opowieści, których dzieci słuchały niemalże z otwartymi ustami. Miła pani przewodnik oprowadziła grupę po komnatach i muzeum zamku. Później na krużgankach dzieci recytowały wiersze rodzinnych poetów. Wszyscy pracow-nicy zamku uhonorowali naszych wychowanków gromkimi brawami, a kasztelan wręczył dzieciom książeczki z opowieściami o duchach i breloczki do kluczy. Pa-nie natomiast otrzymały barwne plakaty. Zadowolone dzieci z wypiekami na twa-rzach wróciły do szkoły. Po wizycie na zamku dzieci postanowiły wykonać prace plastyczne na konkurs „Czy znasz swój zamek”.
  Część druga. Dwa dni po wycieczce, w kancelarii naszej szkoły zadzwonił telefon, Dyrektor zamku zachwycony występem najmłodszych dzieci, zaprosił Malwinkę Łuszczyńską z oddziału „0” wraz z wychowawczynią na XIV Zjazd PTTK do Golubia-Dobrzynia - 25 marca br. W obecności władz powiatowych i gminnych, a także wielu zaproszonych gości dziewczynka wygłosiła jeden z wierszy polskich poetów. W nagrodę otrzymała czekoladki i legitymację najmłodszego członka PTTK. Wychowawczyni za krzewienie kultury polskiej wśród najmłodszych, podziękowano legitymacją PTTK i pięknym albumem o golubskim zamku.
  Część trzecia. Po wycieczce na zamek dzieci z oddziału „0” przystąpiły do wyko-nania pracy plastycznej na ogłoszony wcześniej konkurs. Tu spotkała je miła nie-spodzianka. Jury oceniło ich twórczość bardzo wysoko, przyznając im pierwsze miejsce w najmłodszej kategorii, co było nie lada wyróżnieniem, gdyż na konkurs wpłynęło 206 prac. VV nagrodę grupa dzieci z oddziału „0” pod opieką pani dy-rektor i wychowawczyni 31 marca br. pojechała na zamek, aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu wystawy plastycznej. Poproszono mnie jako opiekuna naj-młodszych laureatów, abym wspólnie ze starostą powiatu golubsko-dobrzyńskiego - Ryszardem Szymczakiem przecięła wstęgę i tak wystawa została otwarta. Po obejrzeniu prac i wręczeniu nagród wszyscy zostali zaproszeni do zamkowej kawiarni na wykwintny poczęstunek. Imprezie towarzyszyła kamera TV kablowej z Golubia-Dobrzynia, co niewątpliwie było dodatkową atrakcją dla naj-młodszych uczestników i ich debiutem telewizyjnym. g873.jpg
  Renata Faluta Kaszubowska


  Powrót


  Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych
  Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych
  W dniu 19.04.2001r. w Rejonowym ZERiI obchodzono uroczyście Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta. Gościliśmy 30 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej z zespołem wy-chowawców i Kierownika. Grupa młodzieży niepełnosprawnej (6 osób na wóz-kach) przygotowała program artystyczny, który spotkał się z wielkim uznaniem sali.
  Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Wojewódzkiego Zarządu PZERiI, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Kierownik Powiatowego Cen-trum Pomocy Rodzinie i Sekretarz Gminy.
  Przewodniczący PZERiI p. W.Nowak witając gości podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, za objęcie patronatem Burmistrzowi Miasta i za dotację z budżetu miasta umożliwiającą rozwój działalności kulturalnej naszego Klubu Seniora.
  Naszą działalność wspierają także sponsorzy, mający swe firmy na terenie gmi-ny Kowalewo Pomorskie, którym jesteśmy, my, ludzie starzy i chorzy, bardzo wdzięczni. Dzięki nim możemy udzielać skromnych zapomóg i organizować okolicznościowe spotkania towarzyskie. Dziękujemy Firmie Conkret p.p.Trejderowskich, p.B.Łabichowi (piekarnia), p.P.Pęczak (Vinylex), p.G.Kropkowski (Olkop), p.A.Michalec (notariusz z Golubia-Dobrzynia), p.Z.Krasicki (Bank Spółdzielczy). Równie wysoko cenimy sobie wkład pracy dyrekcji M-GOK oraz dziękujemy personelowi za wszechstronną pomoc w pro-wadzeniu naszej działalności.
  W programie artystycznym wystąpili: dzieci z przedszkola, niepełnosprawni oraz zespół klubu seniora.
  Zasłużonym członkom Zarządu za ofiarną długoletnią pracę podziękował Prze-wodniczący wręczając kwiaty i upominki: p.J.Gromadzka za pracę w komisji socjalnej, szczególnie wyróżniającą organizację delegacji i udział w pogrzebach zmarłych członków (15 lat pracy, 142 pogrzeby), p.J.Sroka za organizowanie spotkań towarzyskich i nadawanie im właściwego poziomu kulturalnego (estetyka nakryć stołów, podawanie potraw, kwiaty, świece itp.), p.J.Moszczyński organi-zator i członek zespołu muzycznego, twórca naszych osiągnięć na dorocznych przeglądach w Golubiu-Dobrzyniu i Toruniu.
  W rodzinnej atmosferze i życzliwości upłynął nam kolejny świąteczny dzień – za co dziękujemy Bogu i życzliwym ludziom, którzy są wśród nas.
  Przewodniczący  Powrót


  ZAPROSZENIE NA BIEGOWĄ MAJÓWKĘ...
  ZAPROSZENIE NA BIEGOWĄ MAJÓWKĘ...
  19 maja 2001r. (sobota) odbędzie się VII Ogólnopolski Bieg Uliczny. Organiza-torzy (Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, LKS Promień, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum oraz Urząd Miejski) rozszerzyli formułę im-prezy, zapewniając mieszkańcom gminy 2 dni atrakcji.
  W przeddzień zawodów (piątek), przy byłym internacie Zespołu Szkół odbędzie się piknik majowy. Już od godziny 1800 zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy. Czas będzie umilał zespół muzyczny, zaprezentują się uczniowie na-szych szkół, przeprowadzone zostaną konkursy oraz loteria fantowa. Nie zabrak-nie stoisk gastronomicznych.

  W sobotę do rywalizacji przystąpią sportowcy. Mamy nadzieję na liczny udział miesz-kańców naszej gminy, dla których zostaną przygotowane specjalne nagrody. Dla osób chcących wziąć czynny udział w zawodach, przygotowano kilka biegów na różnych dy-stansach. Dzieci i młodzież będą rywalizowały w 6 kategoriach wiekowych (93 i mł., 92-91, 90, 89-88, 87-86, 85-84) na dystansach od 300 do 1500 m. Odbędzie się bieg dla amatorów jazdy na rolkach i coraz bardziej popularnych hulajnogach. Najbardziej wy-trzymałych zapraszamy do biegu głównego na dystansie 10 km. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, najlepsi atrakcyjne nagrody.
  Swój udział zapowiedziała już maskotka biegu – Miś, czyli Tadeusz Spychalski z Toru-nia.
  Na starcie marszobiegu VIP-ów nie powinno zabraknąć znanych osób, liczymy na liczny udział naszych władz samorządowych.
  Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskie-go – Waldemar Achramowicz (fundator głównej nagrody w loterii fantowej) oraz Radio Toruń. Imprezę sponsorują m.in.: URZĄD MIEJSKI w KOWALEWIE POMORSKIM, BROWAR AMBER BIELKÓWKO, MAC – OFICYNA WYDAWNICZA KIELCE (główny sponsor biegów dzieci i młodzieży), DANSTAL, PZU GOLUB-DOBRZYŃ, DRUTPOL.
  Więcej informacji w w/w mediach oraz w Zespole Szkół (tel. 6841042).  J.J.

  Powrót


  Zaproszenia, życzenia, ogłoszenia...
  Burmistrz Miasta w Kowalewie Pomorskim
  wraz z Kierownikiem M-G OPS w Kowalewie Pom. i Kie-rownikiem WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ko-walewie Pom. wszystkich zainteresowanych
  serdecznie zaprasza na
  VII Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych
  „Bądźmy razem”,
  które odbędą się w dniu 1.06.2001r.
  Program:
  godz. 1000 - Uroczyste otwarcie VII Sportowych Spotkań Osób Niepełno-sprawnych „Bądźmy razem”
  godz. 1015 - występ artystyczny przygotowany przez M-GOK
  godz. 1030 - rozpoczęcie indywidualnych i zespołowych konkurencji
  godz. 1330 - uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców
  godz. 1430 - zamknięcie imprezy
  VIII Zjazd OSP
  Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowale-wie Pomorskim informuje, że w dniu 19 maja 2001r. o godz. 11-tej w Szkole Podstawowej w Kowalewie odbędzie się VIII ZJAZD, na którym będą wybierane nowe władze miejsko-gminne straży.
  Darczyńcy, którzy chcą wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne mogą dokonywać wpłat z dopiskiem Zjazd na niżej podane konto.
  Nr konta: OSP Kowalewo Pom. 824-27016-11 BS Kowalewo
  Za wspieranie przesyłamy strażackie podziękowanie.
  W Dniu Strażaka składamy wszystkim STRAŻAKOM
  serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia
  oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
  i pracy społecznej
  - Redakcja „Gońca Kowalewskiego”

  OPIS ŻYCIA WŁASNEGO w XX STULECIU
  Pod honorowym patronatem Pani Lucyny Andrysiak przewodniczącej sejmiku woje-wództwa kujawsko – pomorskiego TORUŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURY wraz z Kujawsko-Pomorskim Towarzystwem Kulturalnym w Bydgoszczy i Dobrzyńsko-Kujawskim Towarzystwem Kulturalnym we Włocławku ogłasza konkurs
  OPIS ŻYCIA WŁASNEGO W XX STULECIU
  Założenia programowe oraz regulamin konkursu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom. -referat Organizacyjny - u p. JolantyJakubiak oraz w Bibliotece Publicz-nej w Kowalewie Pom. ul. Plac Wolności 13.
  * * * * * *
  URZĄD SKARBOWY w WĄBRZEŹNIE informuje…
  W związku z upływem z dniem 30 kwietnia 2001r. terminu składania zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2000 informuje się, że w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie przy ul. Rataja 2 dodatkowo poza godzinami pracy czynny będzie punkt przyjmowania zeznań:
  - w dniu 28 kwietnia 2001r. w godzinach 800 -1800
  - w dniu 30 kwietnia 2001r. w godzinach 1515 -2000

  BUDŻET GMINY NA 2001 ROK
  I. Dochody budżetu w 2001 roku mają wynieść 12.350.136 zł. Największym źródłem dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która wyniesie 6.530.234 zł. Inne źródła to: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.437.469zł, podatki i opłaty lokalne - 2.708.177zł, dotacje z budżetu państwa - 855.156zł, pozo-stałe dochody - 819.100zł.
  II. Wydatki budżetu w 2001 roku mają wynieść 13.098.136zł. Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki przeznaczone na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 6.038.279zł, co stanowi 46,1% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki przezna-czono na następujące zadania: w zakresie rolnictwa i leśnictwa - 90.200zł, remont i modernizacja dróg gminnych i ulic - 779.500zł, w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami - 282.557zł, wydatki administracyjne - 2.003.889zł, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 169.640zł, na obsługę długu publicznego - 62.100zł, na ochronę zdrowia - 165.278zł, na opiekę społeczną - 1.466.671zł, w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony śro-dowiska - 1.404.401zł, w zakresie kultury - 368.121zł, w zakresie kultury fizycznej - 167.500zł.
  Rezerwa budżetowa wynosi 100.000zł.
  Przedstawione wyżej wydatki obejmują również zadania inwestycyjne, których łączna wartość wynosi 2.073.657zł.
  III. Deficyt budżetu ma wynieść 748.000zł. Deficyt zostanie pokryty pożyczkami i kre-dytami.  Dziękuję...
  W związku z zaistniałym pożarem na mojej posesji w Wielkim Rychnowie 9/10.03.2001r. (sobota na niedzielę) pragnę złożyć serdeczne podziękowanie na ręce Pana Burmistrza dla wszystkich straży pożarnych, a przede wszystkim OSP Wielkie Rychnowo, za życzliwą, przyjazną i bardzo dobrze przeprowadzoną akcję gaśniczą, w wyniku której zostały uratowane pozostałe budynki.
  Z poważaniem - Obernikowicz


  Sprzęt pływający bez silników spalinowych!
  Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 19 marca 2001r. podjęła uchwałę w myśl której:
  „Zabrania się pływania statkami, łodziami sportowymi, turystycznymi oraz innymi jed-nostkami pływającymi z użyciem silnika spalinowego na niżej wymienionych akwenach:
  - jezioro Słupno,
  - jezioro Gajewo,
  - jezioro Grodno,
  - jezioro Mlewo (Korza), Mlewiec,
  - jezioro Okonin.
  Zakaz nie dotyczy policji, straży rybackiej i straży pożarnej podczas pełnienia obowiąz-ków służbowych.”  …i ZAWODY WĘDKARSKIE
  Zarząd Koła PZW w Kowalewie Pomorskim zaprasza wędkarzy oraz kibiców wędkarstwa na zawody o mistrzostwo Koła PZW Kowalewo Pomorskie, które odbędą się dnia 20 maja 2001r. na jeziorze GAJEWO. Zbiórka zawodników i kibiców nad jeziorem o godz. 600.


  OFERTA NIERUCHOMOŚCI
  usługi, handel - do sprzedaży na 2001 rok
  1. Kowalewo Pom. ul. Brodnicka /przy trasie Toruń-Olsztyn/ - ogólna powierzchnia: 0.0442 ha, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja, drogi utwardzo-ne, oczyszczalnia ścieków, możliwość zagospodarowania - pawilony handlowo-usługowe na wydzielonych geodezyjnie działkach.
  2. Kowalewo Pom. ul. Chopina - ogólna powierzchnia: 0.9570 ha, opis obiektów: maga-zyn kubatura 1871 m3, magazyn-kubatura 1950 m3, magazyn olejów i paliw - kubatura 226 m3, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, możliwość zagospodarowania - funkcja przemysłowo-składowo-bazowa. Wyklucza się zabudowę i funkcję mieszkal-ną, ewentualny zasięg strefy uciążliwości musi się mieścić w granicach działki.
  3. Kowalewo ul. Podborek - ogólna powierzchnia: 1.55 ha, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, drogi utwardzone, możliwość zagospodarowania: teren o projekto-wanej funkcji bazowo-składowej. Ewentualny zasięg uciążliwości nie może przekra-czać granic działki.
  4. Frydrychowo - Gmina Kowalewo Pom. /przy trasie Toruń-Olsztyn/ - ogólna po-wierzchnia: 0.4900 ha, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja w trakcie, możliwość zagospodarowania: teren obsługi ruchu turystycznego.
  5. Mlewo - Gmina Kowalewo Pom. - ogólna powierzchnia: 8.2600 ha, jezioro Jeziorek.
  6. Sierakowo - Gmina Kowalewo Pom. - ogólna powierzchnia: 0.1600 ha, opis obiektów: budynek byłej szkoły o pow. użytkowej: 285,54m2, budynek gospodarczy o pow. użyt-kowej 63,84 m2, możliwość zagospodarowania: szkoła podstawowa, obiekt o wartości historycznej. Wszelkie adaptacje, modernizacje i remonty muszą być uzgadniane z Woj. Konserwatorem Zabytków.
  7. Chełmonie - Gmina Kowalewo Pom. - ogólna powierzchnia: 3,39 ha, uzbrojenie: ener-gia elektryczna, wodociąg, droga utwardzona, opis obiektów: budynek byłej szkoły, możliwość zagospodarowania: obiekt o wartości historycznej wraz z przyległym par-kiem, wszelkie poczynania inwestycyjne muszą być uzgadniane z Woj. Konserwato-rem Zabytków, możliwość adaptowania obiektu na dom pomocy społecznej.
  8. Pluskowęsy - Gmina Kowalewo Pom. - ogólna powierzchnia: c.a. 1500 m2, uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, możliwość zagospodarowania: teren o funkcji usługo-wej.
  9. Wielka Łąka - Gmina Kowalewo Pom. - ogólna powierzchnia: c.a. niezbędna do funk-cjonowania budynku, uzbrojenie: energia elektryczna ,wodociąg, opis obiektu: budy-nek byłej remizy o pow.użytkowej 169,5 m2, możliwość zagospodarowania: teren o funkcji usługowej.
  Wszelkich informacji dot. rozdysponowania nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom. Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami - pokój numer 9, tel. 6841024 wew. 41. Osoba upoważniona do kontaktów - Bożena Ryma-nowska.
  B.M.
  WĘDKARZE – DZIECIOM
  Dnia 2.06.2001r. nad jeziorem GAJEWO zorganizowany będzie konkurs węd-karski z okazji DNIA DZIECKA. Zarząd koła PZW Kowalewo Pomorskie zapra-sza młodych wędkarzy oraz sympatyków ze szkół podstawowych.
  Dla uczestników konkursu przewidziano szereg atrakcyjnych nagród.
  W zawodach mogą brać udział wszystkie dzieci.
  Zbiórka nad jeziorem GAJEWO o godz. 900.  OFERTA SPRZEDAŻY
  mieszkań komunalnych na rzecz najemców – propozycje na rok 2001.
  Ofertę kierujemy do wszystkich najemców lokali mieszkalnych, którzy byliby zaintere-sowani wykupem mieszkań komunalnych na własność – z uwzględnieniem sprzedaży wszystkich mieszkań w danym budynku oraz jednoczesnej sprzedaży pozostałych nie wykupionych mieszkań /przy wyłączeniu lokali użytkowych/ o ile w wyniku sprzedaży nieruchomość nie będzie podlegać administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  Najemca składający wniosek o kupno lokalu musi spełniać n/w warunki:
  1. nie zalegać w opłatach z tytułu czynszu wg stanu na dzień złożenia wniosku,
  2. nie jest właścicielem domu mieszkalnego, który spełnia wymogi art.3 ust.3 ustawy z dnia 02.07.1994 roku o najmie lokali,
  3. nie jest wieczystym użytkownikiem działki przeznaczonej pod budowę domu miesz-kalnego,
  4. w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przebywał na stałe w wy-najmowanym lokalu,
  5. w okresie ostatnich 36 m-cy przed złożeniem wniosku nie zbył działki nabytej od Gmi-ny, która była przeznaczona pod budowę domu mieszkalnego.
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje za cenę ustaloną przez Zarząd Miasta, nie niższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Wraz ze sprzedażą lokalu nastę-puje nabycie udziału w innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właści-cieli poszczególnych lokali oraz udziału do gruntu.
  Opłata roczna z tyt. współużytkowania wieczystego gruntu stanowi 1% wartości udziału ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego, za wyjątkiem pierwszej opłaty, która sta-nowi 25% wartości udziału ustalonego przez rzeczoznawcę. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku /chyba, że strony uzgodnią inny termin, który nie może przekraczać 15 grudnia danego roku/. Opłata 25% płatna przed podpisaniem umowy notarialnej.
  Cena za nabycie lokalu mieszkalnego może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż 10 lat. Wysokość pierwszej raty płatnej przed zawarciem umowy sprzedaży nie może być niższa niż 10% ustalonej ceny. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowa-niu liczonemu wg wzoru: [100% ceny - % ceny regulowanej przy zakupie] ? stopa redyskontowa weksli
  stosowana przez NBP.
  Termin oprocentowania liczy się od daty podpisania aktu notarialnego.
  Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty spisania aktu notarialnego, operatu szacun-kowego, dokumentów geodezyjnych przewłaszczeniowych.
  Przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych oraz jednoczesnej sprzedaży pozostałych nie wykupionych mieszkań w budynku /przy wyłączeniu lokali użytkowych/ o ile w wyniku sprzedaży nieruchomość nie będzie podlegać administracji Zakładu Go-spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej można uzyskać n/w bonifikaty:
  a. w domu wielorodzinnym i cenie wpłaconej jednorazowo: nie przekraczającym 4 lokali (50%), od 5 do 7 lokali mieszkalnych włącznie (70%) i od 8 lokali mieszkalnych (80%)
  b. w domu wielorodzinnym przy cenie rozłożonej na 2 równe raty płatne w przeciągu roku od zawarcia umowy sprzedaży: nie przekraczającym 4 lokali (40%), od 5 do 7 lo-kali mieszkalnych włącznie (60%) i od 8 lokali mieszkalnych (70%)
  c. w domu wielorodzinnym przy cenie rozłożonej do 10 rat rocznych wraz z oprocento-waniem liczonym wg wzoru wyżej określonego: nie przekraczającym 4 lokali (30%), od 5 do 7 lokali mieszkalnych włącznie (50%) i od 8 lokali mieszkalnych (60%).

  Korzyści płynące dla najemców z w/w oferty :
  - nabycie prawa własności do zajmowanego lokalu po cenie znacznie niższej niż wartość rynkowa (bonifikata w przypadku nabycia wszystkich lokali w danym budynku jednocze-śnie,
  - możliwość odejścia od administracji budynku przez ZGKiM,
  - swoboda dysponowania lokalem.
  Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do tut. urzędu Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami wejście A I piętro p. numer 9. Informacji udziela: Bożena Rymanowska tel. 6841-024 wew. 41.
  POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE
  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu–Dobrzyniu informuje, że pośredniczy w naborze na kurs w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej. Szersze informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu–Dobrzyniu, ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń - pokój Nr 6, tel. 683 52-31 do 33
  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu poinformował, że prawdopodobnie w połowie 2001 roku na terenie województwa kujawsko–pomorskiego realizowany będzie Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, złożony z 2 Komponentów: A- mikrokredyt; B-1 – Program Przekwalifikowań/Reorientacji. Głównymi odbiorcami planowanych usług będą osoby bezrobotne i rolnicy posiadający gospodarstwa rolne do 3 ha przeliczenio-wych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z terenów wiejskich i miast do 15 tysięcy mieszkańców. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponentu B – 1 realizowany będzie w oparciu o:

  - program przekwalifikowań/reorientacji – mający na celu udzielenia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia oraz nabycie umiejętności po-szukiwania i uzyskania zatrudnienia,
  - usługi w zakresie szkoleń/przekwalifikowania – obejmujące m.in. szkolenia z zakre-su prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, szkolenia na temat alternatywnych form działalności gospodarczej z zakresu przetwórstwa rolno–spożywczego, rozwoju turystyki, agroturystyki itp.,
  - programy zatrudnienia okresowego – polegające na zrefundowaniu pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia zatrudnianych osób,
  - programy doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw – ułatwiające dostar-czenie małym firmom z terenów wiejskich odpowiedniej obsługi biurowej oraz świad-czenia doradczych usług przedsiębiorcom zamierzającym rozpocząć działalność,
  - inkubatory przedsiębiorczości – reprezentowane przez zespoły ekspertów, którzy promują rozwój małych i średnich firm prywatnych na lokalnym rynku,
  - usługi w zakresie planowania lokalnego rozwoju gospodarczego – w ramach tego programu można finansować m.in. opracowanie materiałów promocyjnych na temat lokalnego potencjału gospodarczego i projektów inwestycyjnych. Informujemy, że tutejszy Urząd dysponuje następującymi opracowaniami z zakresu przedsiębiorczości oraz ofert kontrahentów zagranicznych, poszukujących dostawców (współpraca w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej):
  - Programy i fundusze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – Departa-ment Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1999.
  - Wspieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w imprezach targowo-wysta-wienniczych – Departament Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1999.
  - Przedsiębiorco skorzystaj (pomoc Rządu dla MSP) – Polska Fundacja Promocji i Roz-woju MSP na okres 2000-2002.
  - Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze środków funduszu pracy – Departament Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1999.
  - Miesięcznik „Rynek” rok 2000 i 2001 – pierwsze numery.
  Osobom zainteresowanym wyżej wymienioną problematyką mogą być udostępnione wskazane materiały – na stanowisku Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospo-darczej (Pawilon Sportowy przy boisku - I piętro, ul. Jedności Robotniczej 5) – codzien-nie w godzinach urzędowania. Zapraszamy. (A.P.)

  Śladem publikacji
  „Boso, ale w ostrogach”
  W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 05.04.2001r. w „Gazecie Toruńskiej” arty-kułu pt. „Boso, ale w ostrogach” dot. finansowania jednostki OSP w Wielkim Rychnowie Burmistrz Miasta poinformował nas, że z budżetu gminy na 2000r. na działalność OSP zaplanowano 130.000,-zł. Na jednostkę OSP w W.Rychnowie wydatkowano ogółem w 2000r. 11.300,43 zł (w tym na płace konserwatora 2.160,- zł, paliwo 2.086,25zł, naprawy i umundurowanie 2.916,28zł i wypłaty za pożary 4.137,90zł). W roku 2001 wydatkowano już 1.888,-zł. Czy rzeczywiście gmina nie dotuje jednostki OSP w Wielkim Rychnowie? (jak twierdzi pan Piotr Sęk, który powinien wiedzieć skąd to wszystko mają strażacy z Wielkiego Rychnowa). Trzeba zaznaczyć – podkreśla Burmistrz – że poprzedni prezes OSP w W.Rychnowie pan Piotr Stopyra dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu pozy-skał dużą liczbę sponsorów, którzy finansowali zakup niezbędnego sprzętu do jednostki. W 1997 roku na potrzeby jednostki wybudowano z udziałem środków gminy garaż z dwoma stanowiskami. Na terenie gminy liczącej 22 sołectwa działa 13 jednostek z czego 9 zmotoryzowanych. Trudno więc zgodzić się z panem Sękiem, że „pod swoją opieką mają połowę gminy”. Na tym terenie działają również jednostki: Mariany, Mlewiec, Mlewo i Srebrniki wykazując dużą operatywność.
  Z ŻYCIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
  Dnia 8 marca br. z okazji Święta Kobiet wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycz-nej w Kowalewie Pom. zaprosili do siebie wszystkich pracowników M-G OPS oraz członkinie Społecznej Komisji działającej przy świetlicy. Podczas spotkania przedstawili program artystyczny oraz ofiarowali wszystkim Paniom własnoręcznie wykonane laurki.
  W dniu 6 kwietnia br. odbyła się u nas Święconka Wielkanocna. Z uwagi na to, iż od bieżącego roku szkolnego wychowankowie uczestniczą w zajęciach co drugi dzień, dzieci z grupy młodszej zaprosiły swoich starszych kolegów, aby wspólnie zasiąść do wielka-nocnego stołu. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny, następnie wszyscy po-dzielili się jajkiem. Na zakończenie uroczystości wychowankowie otrzymali upominki świąteczne, których ofiarodawcami byli: Państwo A.A. Grabowscy, Pan Ireneusz Idziński oraz Pan Bogdan Wiśniewski.
  Wychowankowie Świetlicy za pośrednictwem „Gońca” chcą przekazać gorące podzię-kowania wszystkim ofiarodawcom.
  Wychowawcy
  WYDAWANIE NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2l.11.2000r., tryb postępowania w sprawach dowodów osobistych /Dz.U.Nr 112 poz. l182/ wymagane są następujące doku-menty:
  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, który wnioskodawca składa osobiście. Do wniosku załącza się: 2 aktualne fotografie (przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy profil z widocznym lewym uchem, wymiar zdjęć 35x 45 mm), aktualny odpis skrócony aktu urodzenia (dot. to osób stanu wolnego (ka-waler, panna), aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa (dla osób, które zmieniły stan cywilny).
  2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, wniosek składają w obecności jednego z rodziców lub opiekuna. Wnioski te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
  3. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wys. 30 zł. Pokwitowanie zapłaty dołącza się do wniosku.
  Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, załatwiane są w USC.


  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna