Roman Goryński

Obrazek tytułowy

strona główna
Z tego miejsca możesz do mnie napisać


W numerze m.in.:

 • VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy
 • KOMUNIKAT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 • Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
 • Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • Informacja dotycząca bezrobocia
 • III b w Zielonej Szkole
 • Zaproszenia, życzenia, ogłoszenia...
  VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy


  Zielona Szkoła
  Zielona Szkoła
  Turniej Szachowy
  Turniej Szachowy
  Turniej Szachowy

  W dniach 05-11.07.2001r. w Kowale wie Pomorskim odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy, nad którym patronat objął Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie i Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
  Organizatorami tegoż turnieju byli UKS "Orlik" działający przy SP w Kowalewie Pomorskim oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim. W ciągu tych kilku dni nasze miasto stało się prawdziwą stolicą szachów w Polsce. W turnieju udział wzięło 234 zawodników reprezentujących kluby z całego kraju i z zagranicy. Gościliśmy zawodników z klubów szachowych: z Gdańska, Elbląga, Olsztyna, Kołobrzegu, Mrągowa, Warszawy, Złotowa, Rzeszowa, Głogowa, Opola, Konina, Szczecina, Nowej Rudy, Olecka, Malborka, Słupska, a także z Łotwy i Ukrainy. Rozgrywki odbywały się w pięciu grupach (10 kategoriach) systemem szwajcarskim.
  W kategorii OPEN A (udział wzięło 57 osób) zwycięzcami zostali:
  Mężczyźni: 1. Starostits Iłmars (7 pkt.) z Łotwy, 2. Kalinin Oleg (6,5 pkt.) z Ukrainy, 3. Maciejewski Mirosław (6,5 pkt.) Tęcza - Turek,
  Kobiety: 1. Skrochocka Justyna (4 pkt.) z Jaworzna, 2. Balkiewicz Elżbieta (4 pkt.) z Legnicy, 3. Kotermańska Anna (3,5 pkt.) UKS Trzydziestka - Olsztyn.
  W kategorii OPEN B (udział wzięło 67 zawodników) zwycięzcami zostali:
  Mężczyźni: 1. Borkowski Marek (7,5 pkt.) UKS Trzydziestka-Olsztyn, 2. Oracz Krzysztof (7 pkt.) MDK - Malbork, 3. Kaźmierczak Marcin (7 pkt.) Czarni - Olecko
  Kobiety: 1. Piktel Marta (6 kpt.) Czarni - Olecko, 2. Kubicka Iwona (4 pkt.) Apator - Toruń, 3. Bojarska Małgorzata (4 pkt.) Pałac Młodzieży - Szczecin
  W grupie C (do 15 lat) (udział wzięło 45 zawodników) zwycięzcami zostali:
  Chłopcy: 1. Bator Przemysław (7,5 pkt.) z klubu MTS - Kwidzyn, 2. Skonieczny Rafał (7 pkt.) z klubu MDK - Malbork, 3. Krawczyk Andrzej (6,5 pkt.) z klubu TAMA JANTAR - Pruszcz Gdański.
  Dziewczęta: 1. Sokołowska Barbara (6,5 pkt.) z klubu MTS - Kwidzyn, 2. Truszczyńska Marta (5 pkt.) z klubu TAMA JANTAR - Pruszcz Gdański, 3. Bodzenta Emilia (4,5 pkt.) z klubu TAMA JANTAR - Pruszcz Gdański.
  W grupie D (do 12 lat) udział wzięło 34 zawodników, zwycięzcami zostali:
  Chłopcy: 1. Kowalczyk Paweł (6,5 pkt.) z klubu TAMA JANTAR - Pruszcz Gdański, 2. Woliński Radosław (6,5 pkt.) z klubu ZIEMOWIT - Złotów, 3. Wasilewski Bartosz (6,5 pkt.) z klubu MDK - Malbork.
  Dziewczęta: 1. Flazińska Anna (6 pkt.) z klubu Polonia - Słupsk, 2. Mrozińska Agniesz-ka (5 pkt.) LKS PROMIEŃ - Kowalewo Pomorskie, 3. Borejko Martyna (4,5 pkt.) Zakrzewo Start - Elbląg.
  W grupie E (do 10 lat):
  Chłopcy: 1. Spodzieja Diogenes (8,5 pkt.) z klubu Gedanensis - Gdańsk, 2. Cismak Mi-chał (8 pkt.) z APATOR - Toruń, 3. Marchlewicz Kamil (6 pkt.) z Brodnicy.
  Dziewczęta: 1. Siergiej Izabela (5 pkt.) z LKS PROMIEŃ - Kowalewo Pom., 2. Cier-picka Agnieszka ( 4 pkt.) z klubu TAMA JANTAR - Pruszcz Gdański, 3. Flazińska Agata (4 pkt.) z klubu POLONIA - Słupsk.
  W kategorii do 8 lat: 1. Marchlewicz Damian (6 pkt.), 2. Gabryjełowicz Jakub (5 pkt.), 3. Dywan Wojciech (4,5pkt.)
  Turniej miał charakter sportowo-wypoczynkowy, więc organizatorzy zapewnili uczestnikom szereg atrakcji i imprez kulturalno - sportowych. Zawodnicy obserwowali walki na Turnieju Rycerskim w Golubiu-Dobrzyniu, mecz żużlowy Apatora z Atlasem oraz spektakl w Obserwatorium Astronomicznym w Toruniu. Korzystając ze sprzyjającej pogody zorganizowano wycieczki na pobliskie jezioro Okonin,
  mecze piłki siatkowej i wieczorne ogniska, przy którym nieodpłatnie do tańca grał zespół "Renesans" z Kowalewa Pom. Rozegrano też błyskawiczny turniej, w którym wzięło udział 57 zawodników.
  Wśród zwycięzców zostali: 1. Kalinin Oleg (12 pkt.) z Ukrainy, 2. Kraiński Aleksan-der (11 pkt.) Gambit - Świecie, 3. Steczek Marcin (10,5 pkt.) Hetman - Konin. Na 6 pozycji był reprezentant naszego regionu Pacuszka Tomasz (10 pkt.) z klubu CENTRUM w Bydgoszczy.
  Współorganizatorami Turnieju Szachowego byli: Urząd Miejski w Kowalewie Pom., Zespół Szkół w Kowalewie Pom., LKS "Promień".
  Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe i rzeczowe, które okazali: Burmistrz Miasta Kowalewo Pom., Urząd Marszałkowski w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Kujawsko-Pomorska Rada Ludowych Zespołów Sportowych w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy w Bydgoszczy, Zarząd Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pom., PTTK - Zamek w Golubiu-Dobrzyniu, Poczta Polska - Toruń, PZU Golub - Dobrzyń, Apator - Toruń, p. Anna Osmańska, p. Adam Arbart.
  Z. Marchewka, B. Mroziński

  Powrót


  KOMUNIKAT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
  "Mając na uwadze pogarszającą się sytuację ekonomiczną polskich rodzin, długo-trwałe bezrobocie w szczególności występujące na terenach wiejskich Powiatowy Urząd Pracy podjął decyzję zmiany dotychczasowego systemu obsługi osób bez-robotnych z terenów wiejskich.
  1. w miesiącu kwietniu 2001 roku bezrobotnym z terenów między innymi mia-sta i gminy Kowalewo Pom., którzy nie pobierają zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń przewidzianych w ustawie o zatrudnieniu i przeciw-działaniu bezrobociu oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjny, wyznaczone zostały terminy obowiązkowego stawienia się w PUP w miesiącu lipcu 2001 roku. W praktyce oznacza to, że pominięte zostaną miesiące: maj, czerwiec 2001r. zgłaszające się w lipcu osoby bezrobotne złożą oświadczenie o docho-dach za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.
  1. w związku ze zmianą terminów wizyt, Powiatowy Urząd Pracy, w miarę możliwości finansowych i kadrowych zorganizuje klub pracy i warsztaty dla osób bezrobotnych w poszczególnych gminach mając na celu większą akty-wizację bezrobotnych.
  UWAGA:
  Poza tym będą przesyłane aktualne oferty pracy, z którymi będzie można się zapoznać w "Sklepie z pracą" - codziennie (z wyjątkiem wtorków) w godzi-nach od 700 do 1330; a we wtorki od 800 do 1430.
  W czasie nieobecności pracownika na w/w stanowisku pracy oraz w pozostałych godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego - informacje dot. ofert pracy można będzie uzyskać w budynku tut. Urzędu przy ul. Plac Wolności 1, pokój nr 11.
  2. Pomimo zmiany terminów Powiatowy Urząd Pracy będzie rygorystycznie kontrolował stawiennictwo bezrobotnych w siedzibie PUP w wyznaczonych terminach - nie wywiązanie się z powyższego obowiązku spowoduje utratę statusu osoby bezrobotnej.
  3. Ponadto bezrobotni będą wzywani w dodatkowych terminach w sprawie ofert pracy, propozycji szkolenia lub potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - nie dopełnienie w/w wpłynie na utratę statusu osoby bezrobotnej.
  W miesiącu wrześniu Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu - Dobrzyniu prze-prowadzi wśród bezrobotnych bez prawa do zasiłku ankietę w sprawie obowiązu-jących terminów wizyt, co pozwoli na ustalenie czy zmiana uzyskała akceptację samych zainteresowanych.
  Jeżeli nowy system obsługi bezrobotnych po sześciu miesiącach okaże się efek-tywny tzn. będą właściwie realizowane cele i zadania wynikające z ustawy, zmie-rzające do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, przy powszech-nej akceptacji bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy podtrzyma decyzję doty-czącą wizyt co trzeci miesiąc.
  A.P.

  Powrót


  Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

  13 czerwca do naszej szkoły zawitał p. Józef Rogacki, wojewoda kujawsko - pomorski, który przyjechał w towarzystwie p. Konstantego Dombrowicza, dyrek-tora Wydziału ds. Integracji Europejskiej (były uczeń Szk. Podst. w W. Rychno-wie). Obecni byli także: przewodniczący Rady Miejskiej p. Z. Czarnomski, bur-mistrz miasta i Gminy Kowalewo Pom. p. A. Grabowski, dyrektor Publicznego Gimnazjum p. K. Wasilewski, przewodniczący Rady Rodziców p. Z. Kowalski i radny p. P. Strzelecki. Nad wszystkim czuwał dyrektor Szk. Podst. w W. Rych-nowie p. Z. Szczepański.
  Goście obserwowali zmagania w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej oraz podziwiali prace plastyczne uczniów.
  W konkursie wzięli udział uczniowie klasy piątej i szóstej Szk. Podstawowej w Wielkim Rychnowie oraz uczniowie tutejszego Oddziału Gimnazjum z klas pierwszej i drugich.
  Konkurs składał się z dwóch etapów:
  - pierwszy - w ramach eliminacji klasowych wyłoniono po dwa zespoły trzy-osobowe
  - drugi - rywalizacja między zespołami w dwóch kategoriach: szkoła podsta-wowa i gimnazjum
  Ostatecznie w drugim etapie współzawodniczyło ze sobą dziewięć zespołów. Tu zawodnicy wykazali się dużą wiedzą dotyczącą historii państw Unii Europej-skiej., znajomością struktur Unii. Niespodzianką był sprawdzian znajomości ję-zyka angielskiego i umiejętnością posługiwania się nim. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:
  - w kategorii "szkoła podstawowa" pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy piątej: A. Styczeń, K. Szymeczko i K. Szklajew
  - w kategorii "gimnazjum" zwyciężył pierwszy zespół z klasy IIg: S. Kiliszkiewicz, E. Pofelska, M. Wojciechowska
  Szczęśliwi zwycięzcy odebrali nagrody z rąk samego wojewody p. Rogackiego. Oprócz konkursu wiedzy uczniowie brali też udział w konkursie plastycznym. Konkurs obejmował dwa tematy:
  1. "Moja podróż po zjednoczonej Europie"
  2. "Czarodziejski pojazd europejski"
  Z przyjemnością możemy stwierdzić, iż uczniowie wykonali bardzo dużo ciekawych prac. Te najładniejsze zostały wyeksponowane na wystawie w auli szkoły i mogły być podziwiane przez wszystkich obecnych.
  W kategorii uczniów klas szkoły podstawowej nagrodzono osiem osób tj. A. Arbart - kl. VI, K. Szymeczko - kl. V, M. Orłowskiego - kl. V, K. Szklajew - kl. V, J. Zillmann - kl. IV, M. Zubko - kl. III, S. Olejnika - kl. II i K. Szklajew - kl. I. Wyróżniono: M. Maciejewską - kl. VI, A. Styczeń - kl. V, D. Nowakowską - kl. V, P. Maciejewskiego - kl. V, K. Lipińską - kl. V, A. Topór - kl. IV, W. Zillmanna - kl. II i M. Wróblewskiego - kl. I.
  W kategorii uczniów klas gimnazjalnych nagrodę otrzymała praca (szczególnie wyróżniająca się spośród wszystkich prac wystawionych) A. Cieplińskiej z kl. IIg, której prezentację mogliśmy obserwować w telewizyjnych "Zbliżeniach". Na wyróżnienie zasługiwała praca A. Pawlikowskiej z kl. II f. Oprócz prezentacji w TVB autorzy prac mogli przedstawić swoje prace w "Radiu PiK". Efektem pracy wszystkich uczniów ma być kalendarz, na którego wydanie oczekujemy.
  Uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym otrzymali również piękne nagrody rzeczowe z rąk wojewody p. J. Rogackiego, a Szkoła Podstawowa w W. Rychnowie została obdarowana wysokiej klasy komputerem z oprzyrządowaniem. Konkurs został przygotowany przez nauczycieli: p. E. Arbart, p. M. Czerw, p. J. Kiełkowską i p. T. Bruchleja.
  Cztery piękne plakaty uświetniające całą uroczystość wykonały byłe uczennice naszej szkoły: K. Strzelecka i M. Pniewska, które obecnie uczą się w II kl. Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. Cieszy nas fakt, iż byli uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się do wszelkich inicjatyw szkoły. Za to im bardzo w tym miejscu dziękujemy.
  Dyrektor Szkoły - Zygmunt Szczepański


  Powrót


  Z prac Zarządu Miasta i z życia Rady Miejskiej
  Z prac Zarządu Miasta
  W okresie od 14 czerwca 2001r. do 11 lipca 2001r. Zarząd Miasta Kowalewo Pomor-skie obradował dwukrotnie.
  Na posiedzeniach Zarząd podjął m.in. uchwały w spr.:

  - zatwierdzenia bilansu SPZOZ
  - zmian w harmonogramie realizacji do-chodów i wydatków budżetu gminy na 2001r.
  - wydzierżawienia obiektu szkolnego w Mlewie dla Stowarzyszenia TRIO
  - zmian w budżecie na 2001r.

  Zarząd omawiał sprawy dotyczące:
  - selektywnej zbiórki szkła - ustalenie lokalizacji dodatkowych 2 sztuk pojemników
  Zarząd rozpatrywał wnioski o:

  - dofinansowanie wyjazdu do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Górznie dla uczniów SP w W. Łące i Publicznego Gimnazjum
  - przesunięcie terminu płatności czynszu dzierżawnego
  - wyrażenie zgody na zakup zestawu komputerowego, niszczarki oraz ksero-kopiarki
  - zalesienie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Mlewie
  - rozbiórkę szklarni za cenę materiałów
  - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na lokaliza-cję punktów świetlnych przy drogach niegminnych
  - przepisanie hipoteki
  - wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

  Przetargi:

  - ustalenie komisji przetargowej do prze-prowadzenia przetargu nieograniczone-go na modernizację drogi w miejscowo-ści Chełmoniec
  - ponowne ogłoszenie przetargu na świe-tlicę Kiełpiny
  - opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora sanitarnego do od-prowadzenia ścieków z nieruchomości położonych w W. Łące.
  - przełożenie dachu UM
  - remonty pomieszczeń w budynku UM
  - dostawa druków akcydensowych
  - wydzierżawienie stołówki w SP
  - zakup zbiornika do gromadzenia nieczy-stości płynnych i wykonanie instalacji kanalizacyjnej w WDK Sierakowo
  - budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Kiełpinach
  - modernizacja drogi gminnej w miejsco-wości Chełmoniec
  - opracowanie projektu budowlanego na modernizację drogi gminnej w miejsco-wości Piątkowo
  - ustalenie Komisji Przetargowej - dzier-żawa jeziora Jeziorek
  - remont ul. Szpitalnej
  - prowadzenie działalności noclegowo-hotelowej

  Ponadto zapoznał się z informacjami dotyczącymi:

  - dofinansowania remontu dróg kamie-niem wapiennym:
  - rozliczenia za rok 2000
  - przyznania dotacji ze środków 2001r.
  - zmian do ustawy o samorządzie gmin-nym i propozycjami zmian statutu gminy
  - sprawozdania z działalności Gminnej Poradni Logopedycznej w K-wie Pom. za rok szkolny 2000/2001
  - przeprowadzonych w dniu 04.07.2001r. konkursów na stanowiska Dyrektorów Publicznego Gimnazjum i SP W. Rych-nowo
  - zagospodarowania terenu rekreacyjnego na Osiedlu J. Kochanowskiego

  D.P.

  Powrót


  Powiatowy Inspektor Sanitarny
  w sprawie środków zapobiegających przenoszeniu pryszczycy i ochrony stad zwierząt przed pryszczycą informuje
  - źródłem zarazy są chore na pryszczycę zwierzęta, a ślina i mleko zawierają wirusy pryszczycy
  - wirusy pryszczycy przenoszą ludzie, zwierzęta, ptaki, gryzonie i muchy
  - nieodkażony środek transportu może "przywieźć" do zagrody chorobę
  - niezniszczony przez odkażenie wirus pryszczycy żyje na sierści zwierząt w nawozie i gnojownicy od 4 do 6 tygodni, w słomie i paszy 50 - 140 dni, w wodach stojących do 100 dni, na pastwiskach latem do 7 dni, jesienią do 20 dni, w mleku schłodzonym po udoju do 4 °C do 15 dni
  - zamrażanie nie zabija wirusa. Po odmrożeniu wirus odzyskuje zdolność chorobotwórczą
  - wirusy pryszczycy giną w temperaturze +70°C po 15 minutach, w temp. +l00°C na-tychmiast oraz po zastosowaniu środków odkażających
  - aktywne promienie słońca w lecie niszczą wirusa w ciągu 10-15 minut
  Ponieważ w przenoszeniu choroby dużą rolę odgrywają gryzonie i owady - prosi się właścicieli ferm hodowlanych o przeprowadzanie akcji deratyzacji i odmuszania.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  W Polsce każdego roku rodzi się 120-140 tys. dzieci matek palących. Są one eksponowane na setki niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym. Wszystkie te dzieci rodzą się z niższą wagą urodzeniową, gorzej przystosowane do życia.
  Badania naukowe wykazują, że bierne palenie od momentu poczęcia do 4 ro-ku życia jest największym zagrożeniem dla zdrowia dzieci. Dzieci takie często zapadają na infekcje i alergie. Chrońmy nasze dzieci przed dymem tytoniowym.
  NIE PAL W OBECNOŚCI DZIECI !
  Życie w rodzinie wolnej od dymu tytoniowego ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju TWOJEGO DZIECKA


  Powrót


  Informacja dotycząca bezrobocia
  na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie - sporządzona na podstawie da-nych przekazanych z Powiatowego Urzędu Pracy - według stanu na dzień 30.04.2001 roku w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału 2001 roku.
  Liczba bezrobotnych na koniec kwietnia bieżącego roku wynosiła ogółem 1083 osoby, w tym 600 kobiet. W porównaniu do miesiąca marca bieżącego roku zma-lała zaledwie o jedną osobę.
  Zmniejszyła się liczba osób korzystających z zasiłku dla bezrobotnych z 232 ogółem, w tym 86 kobiet do 230 ogółem, w tym 83 kobiety (dane na koniec IV 2001r.). W przypadku pogorszenia sytuacji na rynku pracy (trudności w uzyska-niu zatrudnienia, brak odpowiedniej ilości ofert pracy) odnotowanie spadku licz-by "zasiłkobiorców" ma wpływ na zmianę warunków "codziennego" życia wielu rodzin.
  Niepokojący jest nadal wzrost liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym - III 2001 - ogółem 11 osób natomiast - IV 2001 - ogółem 12 osób, w tym 8 kobiet.
  Nieznacznie zmalała liczba bezrobotnych z przygotowaniem średnim technicz-nym, policealnym o sześć osób - dane IV 2001 - ogółem 166 osób w tym 119 kobiet oraz z przygotowaniem zawodowym o cztery osoby - na koniec kwietnia ogółem 437 osób, w tym 203 kobiety - przybyła jedna osoba wśród kobiet.
  Nadal obserwujemy wzrost bezrobocia w grupie osób posiadających przygoto-wanie podstawowe i niepełne. Według danych z marca grupa ta stanowiła ogółem 414 osób, w tym kobiet 226.
  Znacznie zmniejszyła się liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy od 1 do 3 miesięcy - z ogółem 171, w tym 79 kobiet na 116 ogółem, w tym 52 kobiety.
  W kolejnych miesiącach oczekiwania na propozycję pracy sytuacja wyglądała następująco:
  Od 3 do 6 miesięcy: III.2001 - ogółem 195, w tym kobiet 73
  IV.2001 - ogółem 242, w tym kobiet 104
  Od 12 do 24 miesięcy: III.2001 - ogółem 222, w tym kobiet 122
  IV.2001 - ogółem 219, w tym kobiet 128
  Powyżej 24 miesięcy: III.2001 - ogółem 244, w tym kobiet 197
  IV.2001 - ogółem 251, w tym kobiet 198
  Podsumowując stwierdzamy, że liczba bezrobotnych na terenie naszej Gminy utrzymuje się na niezmiennym poziomie. Ograniczone w bieżącym roku środki na organizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu nie wpłyną na poprawę statystyki.
  A.P.  Powrót


  III b w Zielonej Szkole
  Do programu nauczania klasy II i III wprowadziłam tzw. "zielone lekcje". Były to zaję-cia całodniowe prowadzone poza szkołą. Pozwalały one na lepsze poznanie środowiska, pracy ludzi, zakładów pracy, instytucji itp.
  Finałem zielonych lekcji był wyjazd do Zielonej Szkoły. Z kilku ofert wybrałam ośrodek wypoczynkowy "Na wzgórzu" w Strzemiuszczku. Przygotowania do wyjazdu trwały dość długo, musiałam pomyśleć dosłownie o wszystkim. Trzydniowy pobyt w szkole wyznaczyłam w terminie 21-23 maja. Gdy 21 maja, w poniedziałek o godz. 900 wsiadłam z dziećmi do autobusu ogarnęło mnie przerażenie. Czy nie porywam się z motyką na Księżyc? Przecież to są małe dzieci i wszystko może się zdarzyć. Ale rzucam wyzwanie przygodzie i ruszamy.
  Strzemiuszczek - (4 km od Zbiczna) powitał nas pięknym jeziorem Strażym, wspania-łym placem zabaw, boiskami, ciekawym lasem i uroczą panią Lilianną - kierownikiem ośrodka. Pobyt zaplanowałam bardzo dokładnie. Ciekawe i wyczerpujące zajęcia nie pozwalały na nudę. Dzieci wyhasały się na dyskotece, zwiedziły muzeum zwierząt, wę-drowały po Brodnickim Parku Krajobrazowym, zorganizowały ognisko, na którym gości-ły panów Dyrektorów i rodziców Iwonki, grały w piłkę, szalały na placu zabaw, zmagały się w konkursach. Gdy w środę przyjechali po nich rodzice ze smutkiem i żalem opusz-czały to miejsce.
  Egzamin z samodzielności wszyscy zdali celująco. Nie wspomniałam o gustownie urządzonej jadalni, przepysznych posiłkach i miłej obsłudze. Na dowód, że dzieciom było tam dobrze przytaczam fragment piosenki ułożonej przez nich:
  "Na Strzemiuszczku pani Liliana
  zawsze serdecznie wita gości,
  uśmiechnięta jest od rana
  nigdy się nie złości"
  W całym przedsięwzięciu wiernie towarzyszył mi mąż. Wspólnie z dziećmi przeżyli-śmy fantastyczną przygodę.
  Wł. Jabłońska

  J.J.

  Powrót


  Zaproszenia, życzenia, ogłoszenia...
  Z życia TOMIKO
  Pod hasłem "Poznaj swoją gminę", TOMIKO zorganizowało w sobotę 7 lipca br. rajd rowerowy i samochodowy do Wielkiego Rychnowa.
  Po pięknym obiekcie nowej szkoły oprowadził nas jej dyrektor Zygmunt Szczepański, opowiadając przy tym o historii szkoły w Rychnowie, jak i szerzej o dziejach samego Rychnowa. W wspaniałej sali gimnastycznej pobawiliśmy się trochę piłkami, by następnie przenieść się w plener. Na starym boisku szkolnym pod lipami i klonem ustawiono ławy i stoły biesiadne, na boisku płonęło ognisko. Piekliśmy kiełbaski, wypiliśmy morze napojów chłodzących, bo było bardzo upalnie. Były śpiewy, dowcipy i sprawy aktualne naszego Towarzystwa. Po dniu aktywnie spędzonym na świeżym powietrzu, wieczorem wróciliśmy do domu.
  W imieniu wszystkich 27 uczestników rajdu chciałem tą drogą serdecznie podziękować Zygmuntowi Szczepańskiemu za pracę włożoną w organizację naszego pobytu w Rychnowie i życzyć mu wszystkiego najlepszego.
  Prezes TOMIKO
  Podziękowania z Pfeffingen
  Wkrótce po wydaniu lipcowego numeru "Gońca" nadszedł miły list ze Szwajcarii, któ-rego treść przedstawiamy poniżej:
  Pfeffinger 18.06.2001r.
  "Drodzy Obywatele Kowalewa Pomorskiego!
  Tydzień mija od tego pamiętnego piątku 8-go czerwca, kiedy stałem się Honorowym Obywatelem Kowalewa. Ci, którzy mnie chociaż trochę znają wiedzą jak głęboko to przeżywałem. Nikt się chyba nie zdziwił, że zabra-kło mi wtedy słów żeby słusznie podziękować tym, którzy przyczynili się do tej pięknej i tak wzruszającej ceremonii. Chcę więc teraz z wielką przy-jemnością serdecznie podziękować Wam szlachetna Kapituło, Wam człon-kowie TOMIKO i M-GOK-u, Wam członkowie Szkoły Podstawowej i wspaniałego Chóru Żeńskiego i Wam Rado Miejska a szczególnie Tobie Andrzeju, równocześnie życząc wszystkim Obywatelom tego szlachetnego Miasta i Gminy osobistego szczęścia i dalszego rozwoju
  T. Jan Łęgowski z Rodziną"

  "Komitet Renowacji Pomnika Ofiar Wojny"
  Informujemy, że w dalszym ciągu trwa zbiórka funduszy na "Renowację Pomnika Ofiar Wojny". Wpłat można dokonywać na specjalnie w tym celu utworzone konto Urzędu Miejskiego - BS Kowalewo Pom. Nr Konta 20401016-94960008-1720-38011-1 z dopiskiem "renowacja pomnika". Powyższy numer konta umieszczony został w gablocie przy Urzędzie Miejskim. Gotowe druki dowodów wpłaty (z numerem konta) można także otrzymać w bud. Pawilonu Sportowego przy ul. Jedności Robotniczej 5, pokój nr 4 u p. Kilanowskiej Grażyny - sekretarza Komitetu.
  Pragniemy też poinformować, iż do chwili obecnej odnotowano 13 wpłat na łączną kwotę 1.055,- zł. Są to wpłaty od osób prywatnych, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz młodzieży klasy II "a" Liceum Ogól-nokształcącego w Kowalewie Pom. Wszystkim dotychczasowym ofiaro-dawcom składamy gorące podziękowania za wsparcie tego szczytnego zadania. O ile ofiarodawcy wyrażą zgodę, to imienną listę darczyńców zamieścimy na łamach "Gońca".
  G.K.
  Strażackie współzawodnictwo
  W dniu 07 lipca 2001r. na stadionie miejskim odbyły się zawody sportowo pożarnicze ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej Gminy. Udział brało:
  - 11 jednostek OSP
  - 7 drużyn młodzieżowych męskich w wieku 12-15
  - 2 drużyny młodzieżowe męskie w wieku 16-18
  - 4 drużyny młodzieżowe żeńskie w wieku 12-15
  - 1 drużyna młodzieżowa żeńska w wieku 16-18
  - 1 drużyna kobieca
  Rywalizacja jednostek i drużyn młodzieżowych była bardzo duża. Organizatorami za-wodów były jednostki OSP z Chełmońca i Pruskiej Łąki. Jednostki ćwiczyły na własnym sprzęcie. Główny sędzia asp. Robert Wiśniewski z Komendy Powiatowej z Golubia-Dobrzynia ogłosił wyniki zawodów i tak:
  I. OSP Kiełpiny (800,-zł), II. OSP Mariany (600,-zł), III. OSP W.Rychnowo (400,-zł).
  Drużyny młodzieżowe: żeńska w wieku 12-15 lat: I. Srebrniki (300,-zł), II. W. Rychno-wo (200,-zł), III. Kowalewo Pom. (150,-zł), męska w wieku 12-15 lat: I. Kowalewo Pom nagroda (300,-zł), II. Mariany (200,-zł), III. Pluskowęsy (150,-zł), męska w wieku 16-18 lat: I. Mlewo 300,-zł), II. Chełmonie (200,-zł).
  Nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Miasta. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w grupie seniorów wręczono statuetki okolicznościowe, pozostałym jednostkom dyplomy za udział.
  Swą obecnością na zawodach zaszczycili: członkowie Zarządu Miasta wraz z z-cą burmi-strza p. Elżbietą Kociorską, członkowie Rady Miasta z przewodniczącym p. Zdzisławem Czarnomskim, prezes Zarządu Powiatowego Zw. OSP dh Bronisław Jaskólski, komendant powiatowy PSP dh Krzysztof Michałowski, v-ce starosta p. Elżbieta Kuciak - Olszewska.
  I.K.
  Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
  Zarząd Koła PZW w Kowalewie zorganizował towarzyskie zawody wędkarskie dla dzieci - członków PZW jak i dzieci nie będących członkami związku. W imprezie wzięło udział 37 młodych adeptów wędkarstwa, w tym kilka dziewcząt. O godz. 900 pod opieką członków zarządu koła młodzież odjechała podstawionym autokarem na jezioro Gajewo. Na miejscu opiekun młodzieży wędkarskiej kol. Marian Kwiatkowski przywitał wszystkich uczestników i przedstawił program i cel zawodów. O godz. 930 zaczęto wędkować. Pomimo niewielkich umiejętności młodych adeptów, ryby dość dobrze brały i prawie każdy z zawodników złowił po kilka ryb. W przerwie ok. godz. 1100 zaproszono wszystkich uczestników na kiełbaski z grila gdzie młodzież otrzymała jeszcze napoje i słodycze. W drugiej części zawodów rybki brały też nieźle, czego dowodem były wesołe miny młodych wędkarzy. Po zakończeniu wędkowania zrobiono zbiórkę i podsumowano wyniki. Nie było przegranych ani wygranych, wszystkim dopisało szczęście i wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów dyplomy i drobne upominki w postaci sprzętu wędkarskiego. Pomimo dużej frekwencji impreza przebiegała wesoło i sprawnie a o godz. 1230 młodzież odwieziono autokarem do Kowalewa.
  Zarząd Koła PZW Kowalewo - organizator
  Dnia 2 września 2001r. odbędą się na stadionie miejskim w Kowalewie Pomorskim
  DOŻYNKI GMINNE
  W trakcie trwania uroczystości dożynkowych zostanie zorganizowanych wiele atrakcji oraz loteria fantowa, w której 80% losów będzie wygranych.
  Szczegółowy program Dożynek Gminnych zostanie podany we wrześniowym wydaniu Gońca Kowalewskiego.
  W dniu 26 sierpnia 2001r. odbędzie się
  Powiatowy Festyn Integracyjny -- Dożynki 2001.
  Uroczystość odbędzie się na stadionie miejskim w Golubiu - Dobrzyniu.
  Program festynu:
  1130 - Korowód dożynkowy (trasa UM - stadion)
  1200 - Msza Święta Dziękczynna
  1300 - Kulturalno - sportowa rywalizacja gmin o Puchar Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
  1430 - Zawody hipiczne
  1600 - Zawody wędkarskie
  1630 - Konkurs wiedzy o powiecie
  1700 - Konkurs wiedzy rolniczej
  1730 - Wybory Miss Powiatu
  1830 - Zabawa ludowa
  Wystawy czynne od godz. 1030:
  - wieńców dożynkowych - rolnicza - wędkarska
  - drobiu ozdobnego - leśna - producencka
  - gołębi pocztowych - łowiecka
  Reprezentuj Gminę Kowalewo Pomorskie
  Jesteś silny jak tur - zgłoś się do konkurencji - przeciąganie liny
  (7 osób w tym 2 rezerwowe) - reprezentując gminę Kowalewo Pomorskie.
  Zawody odbędą się w dniu 26 sierpnia 2001r. o godz. 1300 w Golubiu - Dobrzyniu - stadion miejski, podczas Festynu Integracyjnego - Dożynki 2001.
  Zgłoszenia osób chętnych są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim - biuro nr 9 (p. Irena Kulińska).
  J.J. Serdecznie zapraszamy
  ZBIORNIKI 1000 L NA PALECIE

  - TANIO SPRZEDAM
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych:
  recykling i unieszkodliwianie
  Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia
  na przetwarzanie tego typu działalności.
  Zapraszamy do współpracy!
  Przedsiębiorstwo Prywatne "Flora-Impex" Krzysztof Chojnacki
  Zakład Przetwórczy nr 1
  Wielkie Rychnowo 92
  87-410 Kowalewo Pomorskie
  fax (0-56)6842342, tel. (0-56)6842387, (0-56)6842388, tel. kom.0-603893593 www.flora-impex.komp.pl
  e-mail: flora-impex@wp.pl
  biuro@flora-impex.komp.pl ,
  k.chojnacki@ flora-impex.komp.pl
  Reklama płatna
  TOMAR
  SKUP ZŁOMU
  STALOWEGO, ŻELIWNEGO,
  METALI KOLOROWYCH
  ATRAKCYJNE CENY - PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA
  MOŻLIWOŚĆ NABYCIA ZŁOMU UŻYTKOWEGO
  BEZPOŚREDNIO NA PLACU
  KOWALEWO Pomorskie
  ul. Dworcowa (BAZA GS)

  Reklama płatna

  Przetargi

  ZARZĄD MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

  ul. Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pom.
  tel. 056 864-10-24 fax 684-10-71
  ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
  na prowadzenie selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych na terenie
  miasta i gminy Kowalewo Pom.
  I. Zakres usług obejmuje:
  1. Dostawę pojemników przystosowanych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucz-nych.
  2. Dowóz i rozstawienie pojemników w uzgodnionych punktach zbiórki tworzyw sztucznych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
  3. Systematyczne opróżnianie pojemników z zebranego surowca.
  4. Zapewnienie odpowiedniego miejsca do składowania zebranych odpadów.
  5. Zagospodarowanie zebranych tworzyw we własnym zakresie, w ramach prowa-dzonej działalności przerobu tworzyw sztucznych lub poprzez pozyskanie odbiorcy zajmującego się skupem bądź przerobem tworzyw sztucznych.
  6. Uzyskanie stosownych pozwoleń na odbiór, transport, składowanie i/lub wykorzy-stanie odpadów innych niż niebezpieczne - zgodnie z art. 11 ust. 9a Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz.U. Nr 96 poz. 592 z późn. zm.).
  II. Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr inż. Henryk Skowroński (tel. 0566841579) ul. Jedności Robotniczej 5, pokój nr 6, Kowalewo Pom.
  III. Okres obowiązywania umowy - od 15.09.2001r. do 14.09.2002r.
  IV. Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną "Przetarg na prowadzenie selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych" należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 2, w terminie do dnia 10 sierp-nia 2001 r. do godz. 12 00.
  V. Oferta winna zawierać:
  1. Dane o oferencie,
  2. Pisemną koncepcję przeprowadzania selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych na tere-nie miasta i gminy Kowalewo Pom., z podaniem:
  - rodzaju tworzyw przewidzianych do zbiórki,
  - proponowanej ilości punktów gromadzenia, ilości pojemników oraz propozy-cji ich usytuowania,
  - częstotliwości wywozu i sposobu monitorowania punktów,
  - sposobu zagospodarowania zebranych tworzyw sztucznych,
  - sposobu zagospodarowania innych odpadów wyselekcjonowanych z zebra-nego tworzywa sztucznego,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami umowy, i że na takich warunkach ją podpisze.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2001r. o godz. 1200 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom., ul. Plac Wolności 13.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 119, poz. 773 z 1998r. z późn. zmianami).
  O ważności przetargu i wyborze oferenta zostaną powiadomieni wszyscy oferenci w terminie do dnia 21 sierpnia 2001 r.
  Przetargi
  ZARZĄD MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
  ul. Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pom.
  tel. 056 864-10-24 fax 684-10-71
  ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
  w formie zbierania ofert na najem lokalu użytkowego położonego
  w Kowalewie Pomorskim przy ul. Brodnicka 1
  o powierzchni 70,1 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
  Przetarg odbędzie się w oparciu o Regulamin przetargu ofert na najem komunalnych lokali użytkowych w Kowalewie Pomorskim zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/150/96 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 1996r.
  Lokal położony jest na I piętrze budynku administracyjno-biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Składa się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 70,1 m2 z możliwością korzystania z zaplecza sanitarnego. Układ pomieszczeń pozwala na prowadzenie działalności oddzielnie w każdym pomieszczeniu. Możliwe jest składanie ofert cząstkowych na najem poszczególnych pomieszczeń.
  W celu zapoznania się z aktualnym stanem lokalu i jego wyposażeniem należy kontaktować się w dniach od 01 do 05 sierpnia 2001r. w godz. 1000 - 1400 z Panią Teresą Jamroży - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim ul. Brodnicka 1, tel. 6841-517 lub 6844-056.
  Oferty należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2001r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1.
  Oferta powinna zawierać:
  - dane o oferencie: imię , nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
  - datę sporządzenia oferty,
  - oferowaną cenę netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu,
  - rodzaj wykonywanej działalności,
  - termin rozpoczęcia działalności,
  - kopię dowodu wpłaty wadium.
  Niedotrzymanie terminu rozpoczęcia działalności jak również zmiana branży skutkować będzie natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.
  Oferent zobowiązany jest do wpłacenia na konto Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim BS Kowalewo Pomorskie Nr 20401016-94960008-1720-38011?1 do dnia upływu terminu składania ofert, kwoty wadium równej iloczynowi stawki czynszu za 1m2 miesięcznie proponowanej przez oferenta w ofercie i powierzchni lokalu o najem którego się ubiega. Zgodnie z regulaminem przetargu ofert Zarząd Miasta Kowalewo Pomorskie zastrzega sobie prawo wyboru procedury przetargowej.
  Z treścią regulaminu przetargu ofert można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul.Jedności Robotniczej 5 lub Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kowalewo Pomorskie ul. Brodnicka 1.
  Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
  Numeracja budynków
  W związku z planowanym Narodowym Spisem Powszechnym przypomina się o obo-wiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Właściciele obowiązani są do oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym, tabliczki z nume-rem powinny być utrzymane stale w należytym stanie. W mieście tabliczki umieszczone na budynkach winny być od zmroku do świtu oświetlone.
  Właściciel nowo-wybudowanego budynku ma obowiązek wystąpienia do tut. Urzędu z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego. B.R.
  Zmiana organizacji ruchu na Placu 700-lecia
  W związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Plac 700-lecia w Kowalewie Pomorskim, zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z nowym oznakowaniem zarówno pionowym jak i poziomym, i bezwzględne prze-strzeganie obowiązujących zasad dotyczących parkowania samochodów tylko w miejscach wyznaczonych.
  Jednocześnie informuję, iż nie stosowanie się do obecnie obowiązujących prze-pisów skutkować będzie nałożeniem mandatów karnych.
  Straż Miejska Kowalewo Pomorskie
  Brawo, Karolinka!
  Dnia 21 czerwca 2001r. w Golubiu - Dobrzyniu odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. W kategorii "Przedszkola" I miejsce zajęła Karolina Wróblewska wychowanka Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom. Przygotowaniem zajęła się nauczycielka Joanna Piasecka.
  Dyrektor Przedszkola - B. Bezorowska
  Gratulacje dla absolwentów
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim gratuluje absolwentom, którzy w roku szkolnym 2000/2001 ukończyli szkołę z wyróżnieniem, a byli wśród nich:
  Jacek Nowakowski, Joanna Otręba, Marta Łabich, Aleksandra Śliwińska, Michalina Żuławska, Anna Górska, Bartosz Heinig, Monika Rudnicka, Marta Zielińska, Marta Zabłońska, Ewa Dąbkowska, Piotr Nowacki, Magdalena Biesiada, Marcin Dębowski, Arkadiusz Goliński, Dorota Klugowska, Ewelina Mazurkiewicz, Patrycja Szefler, Łukasz Szotowicz, Marta Pęcherska, Agnieszka Pęcherska, Marcin Sawicki, Mariusz Osmoła, Joanna Glasa, Maciej Jarecki, Agnieszka Wiewiór, Paulina Wiewiór, Jakub Zwoliński.

  Serdeczne gratulacje i podziękowanie składamy również rodzicom:

  Państwu Ryszardowi i Ewie Nowakowskim, Robertowi i Urszuli Otrębie, Henrykowi i Danucie Zielińskim, Andrzejowi i Marii Chwiećko, Wiesławowi i Annie Wiewiór.
  Benedykt Mroziński -dyrektor szkoły
  ZAPROSZENIE
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach wraz z Zarządem UKS "ZRYW" zapraszają miłośników kolarstwa i sponsorów na V wojewódzki wyścig kolarski "Szlakiem UKS", który odbędzie się 2 września 2001r. (tj. niedziela) w godzinach od 900 do 1400.
  Start i meta usytuowane będą przy Zespole Szkół w Kowalewie Pom. przy ul. Odrodzenia. Trasa wyścigu przebiegać będzie przez następujące miejscowości: Kowalewo - Sierakowo - Orzechówko - Orzechowo - Kowalewo.
  DYREKTOR SZKOŁY - Renata Kałuża
  Zarząd Osiedla Brodnickiego dziękuje...
  Zarząd oraz mieszkańcy Osiedla Brodnickiego serdecznie dziękują Panu Ada-mowi Arbartowi za urozmaicenie zorganizowanej na osiedlu imprezy z okazji Dnia Dziecka.
  Pan Adam Arbart urządził nieodpłatnie dodatkową atrakcję dla dzieci w postaci przejażdżki zaprzęgiem kucyków.
  Z ekologią za pan brat
  20 czerwca 2001r. w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące odbyło się spotka-nie Zarządu Miasta Kowalewo Pomorskie z uczestnikami dwóch trzydniowych szkoleń ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie. Uczestnikami szkolenia byli najlepsi ekolodzy ze Szkoły Podstawowej w Wiel-kiej Łące i z Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim. Łącznie ze szko-lenia skorzystało 80 uczniów i to tylko dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Zarząd Miasta. Celem spotkania było zaprezentowanie członkom Zarządu Miasta, że finansowanie działań zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów już daje dobre efekty. Sądzimy, że gdyby każdy Zarząd tak dbał o wy-chowanie ekologiczne młodzieży droga Polski do Unii Europejskiej byłaby krót-sza.
  Organizatorzy
  Budujemy Gimnazjum
  Dziękujemy...
  W imieniu Zarządu Miasta Kowalewa Pom., całej społeczności Gminy Kowalewo Pom., a przede wszystkim obecnych i przyszłych gimnazjalistów składam serdeczne podziękowania Pani Grażynie Bąkowskiej za zrozumienie i przychylność w sprawie bezkonfliktowego przeniesienia na rzecz Gminy Kowalewo Pom. prawa własności nieruchomości pod budowę Gimnazjum.
  Przewodniczący Zarządu - Andrzej Grabowski
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Sprawa budowy Gimnazjum w naszej Gminie budzi wśród mieszkańców bardzo duże zainteresowanie. Dlatego też będziemy się starali na łamach Gońca systematycznie informować naszą społeczność o kolejnych krokach podejmowanych przez Zarząd Miasta w tym kierunku.
  Na dzień dzisiejszy dzięki dużej przychylności jednej z mieszkanek Kowalewa Pom. tj. Pani Grażyny Bąkowskiej udało się sfinalizować na korzystnych warunkach kupno gruntu, który zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowalewa Pom. przewidziany jest pod rozbudowę obiektów oświatowych.
  Prawo dysponowania terenem jest jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany opracowywany jest przez Zakład Projektowania i Usług Technicznych w Toruniu. Koszt opracowania wynosi 55.000 zł netto, termin wykonania 15 październik 2001roku.
  Kompletna dokumentacja pozwoli nam na wstępne określenie kosztów inwestycji, zaplanowanie terminów realizacji jak też otworzy drogę do ubiegania się o środki finansowe na ten cel.
  B. R.
  Rozbudowa wysypiska śmieci
  Dziękujemy...
  W imieniu Zarządu Miasta Kowalewa Pomorskiego i wszystkich mieszkańców naszej Gminy składam jeszcze raz podziękowania Państwu Małgorzacie i Józefowi Maciołek z Nowego Dworu, za nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu o powierzchni 5 ha - pod docelową rozbudowę wysypiska śmieci, które obecnie znajduje się w Łysomicach, a z którego korzystają mieszkańcy naszej Gminy.
  Przewodniczący Zarządu - Andrzej Grabowski
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Dzięki przychylności mieszkańców naszej Gminy tj. Państwa Maciołek udało się stworzyć rezerwę terenową w Nowym Dworze, pod docelową rozbudowę wysypiska śmieci. Są to plany na przyszłość, na dzień dzisiejszy mieszkańcy naszej Gminy korzystają z wysypiska zlokalizowanego na terenie Łysomic, zgodnie z zawartym międzygminnym porozumieniem.
  Przekazany grunt objęty jest koncesją na wydobywanie kruszywa pospolitego, metodą odkrywkową, wydaną dla Pana Maciołka. W ramach rozliczenia za przekazany grunt, Gmina Kowalewo Pom. zawarła z byłymi właścicielami umowę użytkowania, która daje im wyłączne prawo wydobywania kruszywa, w okresie obowiązywania koncesji tj. do 2015 roku, przy zachowaniu wszystkich przepisów wynikających z Prawa górniczego i geologicznego.
  B. R.  Powrót


  Wykonał tę stronę:

  Krzysztof Goryński (e-mail: patrz u góry)  Strona główna