GONIEC KOWALEWSKI

logo


GONIEC KOWALEWSKI - miesięcznik wydawany od marca 1994r. Od początku traktowany jako informator społeczno - kulturalno - samorządowy dopuszczający również publicystykę i reportaż. Powielany za pomocą kserokopiarki. Natomiast od listopada 1996 drukowany w Wąbrzeskich Zakładach Graficznych. Nakład 400 egzemplarzy. Przyjmowane są również reklamy.

Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - sierpień 1999
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - maj 2000
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - czerwiec 2000
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - lipiec 2000
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - sierpień 2000
zoo0021.gif Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - wrzesień 2000
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - październik 2000
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - listopad 2000 - UWAGA! Ciekawe zdjęcia!
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - grudzień 2000
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - styczeń 2001
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - luty 2001 (11 zdjęć)
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - marzec 2001
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - kwiecień 2001
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - maj 2001 (3 zdjęcia)
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - czerwiec 2001 (3 zdjęcia)
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - lipiec 2001 (2 zdjęcia)
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - sierpień 2001
Rozmiar: 5402 bajtów Goniec - wrzesień 2001 (9 zdjęć)

Redagują: Roman Goryński (red. nacz), Anna Grabowska (sekretarz redakcji) tel. 6841-667, Barbara Niewidział (rys. na okładce), współpracują pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Korekta: Łucja Goryńska. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo zmiany tytułów i podziału na podtytuły. Na życzenie autora nie ujawniamy jego nazwiska. Ogłoszenia przyjmowane są w M-GOK, tel. 6841174 (cena 100,- zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 10,- zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych. Skład: R. Goryński. Druk: Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Spółka z o.o. Kolportaż: M-GOK, Plac Wolności 13.W miarę możliwości, chciałem umieszczać co miesiąc aktualne numery "Gońca Kowalewskiego". Brak czasu spowodowany nauką, a obecnie studiami uniemożliwił mi umieszczanie "Gońca Kowalewskiego" na mojej prywatnej, skromnej witrynce internetowej. Gazetka ta jednak nadal istnieje i znajduje uznanie wśród mieszkańców. W zamian umieszczam (w miarę możliwości i czasu) na stronie głównej aktualne i wybrane wiadomości z numerów miesięcznika "Goniec Kowalewski".
Krzysztof Goryński


Aktualne numery miesięcznika "Goniec Kowalewski"
kowalewo@poczta.onet.pl

Nie zapomnij o temacie...

Strona Główna