Zarys historyczny

Herb komturstwa kowalewskiego
Herb komturstwa kowalewskiego: Ryby w kolorze czerwonym na białym tleGotycka pieczęć okrągła o średnicy 40 mm miasta Kowalewa Pomorskiego
Gotycka pieczęć okrągła miasta Kowalewa Pomorskiego

Pierwsza wzmianka o Kowalewie Pomorskim pojawiła się w dokumencie z 1222r., w którym książę Konrad Mazowiecki nadaje biskupowi misyjnemu Christianowi m.in. gród "Kowalewo" w ziemi chełmińskiej. Gród w miejsce którego w 1275 r. założono miasto, wzniesiony nad brzegiem jeziora i licznych bagien, posiadał walory obronne. Dziesięć lat później darowany Krzyżakom, którzy nadali niemiecką nazwę Schonense, czyli "piękne jezioro".
Te dwie nazwy, Kowalewo i Schonense równocześnie lub naprzemiennie funkcjonowały w historii naszego miasta. Dopiero pod koniec XIX wieku znów wraca polska nazwa Kowalewo, wywodząca się od grupy rzemieślników - kowali, którzy osiedlając się w pobliżu miejsca warownego, mieli zapewnioną pracę i środki utrzymania.Najcenniejsze ślady przeszłości:


wieża narożna miejskich murów obronnych z przełomu XII-XIV wieku
Wieża narożna miejskich murów obronnych z przełomu XII-XIV wiekukościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołajakościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja wybudowany z początkiem XIV w., kilkakrotnie przebudowywany, wystrój barokowy z cennymi zabytkami (rokokowa chrzcielnica, późnorenesansowa ambona, dużych rozmiarów krucyfiks, pokaźny zespół obrazów barokowych)


Urząd Miasta i Gminy w Kowalewie Pomorskim
Budynek Urzędu Miasta i Gminygotycki filar gdaniska u podnóża zamkowego
Gotycki filar gdaniska u podnóża zamkowegoFragmenty murów obronnych
Fragmenty murów obronnychwieża ciśnień
Wieża cisnienPanorama
PanoramaRynekrynek
Widok na rynek w Kowalewie Pomorskim
Strona Główna