Najlepsza gmina miejsko- wiejska w województwie kujawsko –pomorskim


Zakończyła się II edycja Konkursu „Bezpieczna Gmina” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego celem jest prezentacja dorobku samorządów gminnych w zakresie zadań dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców. Udział w konkursie zgłosiło ponad 220 gmin, z czego do ścisłego finału doszło jedynie 48. Wcześniej przedstawiciele komisji konkursowej odwiedzili gminy nominowane do głównej nagrody, aby przekonać się na miejscu o ich działaniach. Na terenie naszej gminy przebywali w dniu 03.12.2003r. Oceniali m.in. kulturę jazdy i parkowania kierowców, zasady poruszania się pieszych, bezpieczeństwo dzieci w szkołach oraz inne działania lokalnego samorządu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
I właśnie w dniu 17 grudnia br. nastąpiło podsumowanie konkursu. Uroczystość uświetniła obecność wielu gości m.in. ministra Krzysztofa Janika, podsekretarza stanu Jerzego Mazurka, komendanta głównego policji Leszka Szraiber.
Podsekretarz stanu Jerzy Mazurek jako przewodniczący komisji przypomniał zebranym zasady konkursu. Wśród 48 gmin w czterech kategoriach: gmina wiejska, miejsko-wiejska, miasto i miasto na prawach powiatu nominowano po trzech kandydatów. W kategorii gmina miejsko-wiejska nominowano: Kowalewo Pom. Niepołomice i Polkowice. Podkreślano, że mamy się czym pochwalić. Bardzo dobrze rozwiązaliśmy problem bezpiecznego dojścia młodzieży do szkół. Walczymy z patologiami społecznymi takimi jak wandalizm, alkoholizm, narkomania czy bezrobocie. Dobrze współpracujemy z Policją oraz jednostkami Straży Pożarnych. Powołaliśmy do życia świetlicę socjoterapeutycz-ną i zamontowaliśmy „niebieskie skrzynki” w szkołach. Kładziemy bardzo duży nacisk na stan nawierzchni naszych dróg oraz ich prawidłowe oświetlenie.
I miejsce zajęły ex aequo Niepołomice i Polkowice, a Kowalewo Pomorskie II miejsce. Z rąk ministra Krzysztofa Janika burmistrz Andrzej Grabowski odebrał wyróżnienie za działania podejmowane w roku 2002 w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i ich mienia. Należy podkreślić, że byliśmy jedyną gminą miejsko-wiejską z naszego województwa. Pozostali laureaci w poszczególnych kategoriach to gmina wiejska Świętajno, miasto Malbork, miasto na prawach powiatu Suwałki.
Minister MSWiA Krzysztof Janik podziękował wszystkim uczestnikom za dobrą współ-pracę z policją, strażami pożarnymi i innymi organami. Podkreślał, iż zdaje sobie sprawę, jak realne jest w obecnej dobie zagrożenie ze strony terroryzmu. Poprosił, aby nadal bez-pieczeństwo publiczne było priorytetem w działaniach organów samorządowych.
Na zakończenie spotkania Minister życzył gościom spokojnego i bezpiecznego nadchodzącego roku 2004.
Karolina Kowalska


(przedruk z "Gońca Kowalewskiego" nr1/2004r.)


jesteśmy najlepsi!!

jesteśmy najlepsi!!

Strona Główna