WYBORY 2002Wyniki wyborów Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie:
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła: 8.496
Liczba wyborców biorących udział w wyborach: 3.799 co stanowi 44,7% uprawnionych do głosowania
Głosów ważnych oddano: 3.660

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1. Grabowski Andrzej Antoni zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - 2.382 co stanowi 65,1% ważnie oddanych głosów.

2. Karankowska Elżbieta Zdzisława zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe - 1.278 co stanowi 34,9 % ważnie oddanych głosów.

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Okręg 1: Stefan Kołodziej (60), Wiesława Mrozińska (154), Jerzy Koralewski (321), Katarzyna Kurkowska (328), Piotr Karankowski (184), Ewa Witkowska (103), Grażyna Chrapkowska (76), Barbara Sybilska (146), Roman Goryński (268), Wiesław Znajewski (241).

Okręg 2: Wojciech Małkiewicz (226), Stefan Rosik (159), Stanisław Kacała (111), Stanisław Kaznowski (168), Andrzej Wardziński (87), Henryk Sławiński (146), Zbigniew Misiaszek (85), Zygmunt Rożnowski (121), Małgorzata Sobocińska (155), Jolanta Wypych (225), Andrzej Szczekocki (162), Stanisław Krauzewicz (94).

Okręg 3: Edward Chamski (48), Zbigniew Szelepusta (66), Marek Sutkowski (65), Krystyna Nowakowska (47), Stanisław Jagielski (33).

Okręg 4: Zdzisław Rogowski (33), Mirosław Milczarek (132), Jan Krawczyk (111), Bożena Pieczewska (21), Ryszard Świętalski (88).

Okręg 5: Elżbieta Kuciak-Olszewska (55), Edyta Legan (48), Jerzy Orłowski (59), Artur Kościelski (28), Jan Dębiński (35).

Okręg 6: Wojciech Oleś (33), Henryk Dębski (83), Jan Fiedorek (35), Krzysztof Skorski (153).

Okręg 7: Krzysztof Biziorek (52), Andrzej Lipiński (18), Tomasz Matusewicz (156).

Okręg 8: Beata Cieplińska (125), Andrzej Wiśniewski (86).

Okręg 9: Józef Nowak (48), Janusz Osiński (45), Jan Węgierski (51), Janusz Lenczewski (44).

Okręg 10: Andrzej Gręźlikowski (46), Piotr Strzelecki (77), Gabriel Gimiński (98).

Okręg 11: Zdzisław Czarnomski (66), Janusz Pawłowski (19), Zbigniew Kowalski (33), Zygmunt Szczepański (69).Z woli wyborców 15 mandatów Rady Miejskiej otrzymały następujące ugrupowania: lista nr 8 Nasza Gmina 8 mandatów, lista nr 3 KKW SLD-UP 5 mandatów, lista nr 11 KWW Stanisława Kaznowskiego 1 mandat i lista nr 9 KWW Forum Samorządowe 1 mandat.


Frekwencja w wyborach Burmistrza Miasta i Radnych Rady Miejskiej na terenie Gminy Kowalewie Pomorskim
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8.496, liczba wyborców biorących udział w wyborach - 3.799, co stanowi 44,7% uprawnionych do głosowania
Alfabetyczny wykaz kandydatów na radnych, którzy uzyskali mandat:
BEATA EWA CIEPLIŃSKA (wiek: 39 lat) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP,
GABRIEL JÓZEF GIMIŃSKI (wiek: 41 lat) - Nasza Gmina,
ROMAN GORYŃSKI (wiek: 54 lata) - Nasza Gmina,
STANISŁAW KAZNOWSKI (wiek: 45 lat) - KWW Stanisława Kaznowskiego,
JERZY KORALEWSKI (wiek: 55 lat) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP,
KATARZYNA MARIA KURKOWSKA (wiek: 35 lat) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP,
WOJCIECH MAŁKIEWICZ (wiek: 30 lat) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP,
TOMASZ FRANCISZEK MATUSEWICZ (wiek: 46 lat) - Nasza Gmina,
MIROSŁAW MILCZAREK (wiek: 44 lata) - Nasza Gmina,
JERZY JAN ORŁOWSKI (wiek: 45 lat) - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe,
KRZYSZTOF PAWEŁ SKORSKI (wiek: 44 lata) - Nasza Gmina,
ZYGMUNT SZCZEPAŃSKI (wiek: 63 lata) - Nasza Gmina,
ZBIGNIEW SZELEPUSTA (wiek: 39 lat) - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
JAN WĘGIERSKI (wiek: 43 lata) - Nasza Gmina
JOLANTA DOROTA WYPYCH (wiek: 42 lata) - Nasza Gmina.
Wyniki głosowania w wyborach do Rady Powiatu:

W okręgu nr 3 do Rady Powiatu kandydaci z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie zdobyli następujące ilości głosów:
1. Kuźmiński Jan (512), 2. Wasilewski Krzysztof (380), 3. Nowak Kazimierz (265), 4. Żary Maria (234), 5. Molendowski Jarosław (211), 6. Krasicki Zbigniew (171), 7. Arbart Adam (161), 8. Skorska Katarzyna (145), 9. Góral Jan (134), 10. Karankowska Elżbieta (133), 11. Dąbrowski Józef (106), 12. Behrendt Jerzy (80), 13. Walter Małgorzata (80), 14. Wiśniewska-Staszak Maria (77), 15. Szymańska Zyta (75), 16. Oskroba Zdzisław (71), 17. Aleksińska Bogusława (71), 18. Zakrzewski Andrzej (62), 19. Jastrzębski Wojciech (57), 20. Olszewski Jacek (51), 21. Kózka Józef (48), 22. Cieplińska Bożena (42), 23. Krzywdzińska Wiesława (42), 24. Robiński Waldemar (40), 25. Stawicki Roman (39), 26. Blunkowski Zbigniew (35), 27. Boniecka Anna (31), 28. Orfin Agnieszka (28), 29. Zieliński Jerzy (25), 30. Bąk Grzegorz (24), 31. Kolenderska Kazimiera (9), 32. Skrzeszewski Janusz (9).

Do Rady Powiatu weszli:
1. Kuźmiński Jan z listy „Nasz Powiat”,
2. Krasicki Zbigniew z listy „Nasz Powiat”,
3. Wasilewski Krzysztof z listy SLD,
4. Żary Maria z listy SLD,
5. Nowak Kazimierz z listy „Samoobrona”

(przedruk z "Gońca Kowalewskiego" nr11/2002r.)Strona Główna